USA: rekordowa liczba samobójstw - jak w czasie Wielkiego Kryzysu
2011-04-19


W Stanach Zjednoczonych z powodu recesji więcej osób popełnia samobójstwa – wynika z badań przeprowadzonych przez Centrum Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention). Wskaźnik samobójstw osiągnął rekordową wysokość 22 osób przypadających na każde 100 tys. osób. To tyle, ile wynosił on w 1932 r., w czasie Wielkiego Kryzysu. Dla porównania, w 2000 r. spośród grupy 100 tys. osób, 10 Amerykanów odbierało sobie życie. 

Badanie, którego wyniki zostały opublikowane w „The American Journal of Public Health”, jest pierwszym badaniem, wskazującym na istnienie związku pomiędzy cyklami koniunkturalnymi a liczbą samobójstw. Z analizy danych statystycznych z ostatnich 80 lat, od 1928 r., wynika, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju ma istotny wpływ na wzrost liczby samobójstw. Najbardziej narażone na nie są osoby w wieku produkcyjnym pomiędzy 25. a 64. rokiem życia.

Problemy ekonomiczne mogą mieć wpływ na to, jak ludzie się czują, jak postrzegają siebie i swoją sytuację. Mogą one mieć wpływ na ich przyszłość, relacje w najbliższej rodzinie i z przyjaciółmi – stwierdził Feijun Luo, jeden z badaczy, ekonomista zatrudniony w CDC Divison od Violence Prevention. Dodał on, że aby przeciwdziałać samobójstwom, potrzebna jest odpowiednia współpraca z jednostkami szczególnie zagrożonymi podjęciem decyzji o odebraniu sobie życia, jak również z członkami rodzin takich osób, z ich przyjaciółmi, sąsiadami itp.

Źródło: Bloomberg, AS

Niestety nie wskazano tu głównej przyczyny wzrostu liczy samobójstw: kryzysu Wiary. Jeśli bowiem człowiek ma cnotę Wiary, Nadziei i Miłości, nawet najstraszniejsze położenie nie doprowadzi u niego do rozpaczy i samobójstwa. Pokazuję to przykłady tysięcy męczenników za wiarę, którzy woleli straszliwie cierpieć aniżeli wyprzeć się Chrystusa. Módlmy się o łaskę Wiary, Nadziei i Miłości dla współczesnych ludzi! 

Interesujący artykuł?