92. numer ”Przymierza z Maryją” jest już dostępny. Najnowsze wydanie poświęcone będzie setnej rocznicy Fatimskich Objawień
2017-02-03

Do rąk czytelników dociera właśnie najnowszy 92. numer dwumiesięcznika „Przymierze z Maryją”. Jako, że na 2017 r. przypada 100. rocznica Fatimskiego Orędzia, dlatego właśnie to ważne wydarzenie stało się głównym tematem styczniowo-lutowej edycji pisma przygotowywanego przez zespół redakcyjny Bogusława Bajora.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Fatimskie orędzie nie straciło na swej aktualności. W roku jubileuszowym będziemy je analizować z nadzieją, że nie tylko pomoże nam samym wzrastać w wierze, ale także skaże metody skutecznego apostołowania w środowiskach, w których żyjemy na co dzień.


Ten namysł nad Orędziem Fatimskim rozpoczynamy w tym numerze od artykułu redaktora naczelnego „Przymierza z Maryją” Bogusława Bajora, który wprowadza nas w tematykę jubileuszową.


Zamieszczamy także wywiad z katolickim pisarzem Antonio Borellim, w którym podkreślona zostanie rola kary w przesłaniu powierzonym przez Bogurodzicę trójce dzieci oraz wskazane zostaną historyczne uwarunkowania współczesnego kryzysu.


W „Przymierzu z Maryją”  znajdą Państwo również szereg tekstów opisujących wydarzenia historyczne, nasze tradycje i obyczaje. Nie zabrakło także indywidualnych świadectw naszych czytelników.To tylko kilka z wielu interesujących artykułów, które znajdują się w najnowszym numerze pisma.

 

Gorąco zachęcamy do lektury!


Aby zostać korespondentem i otrzymywać „Przymierze z Maryją” do swojego domu wystarczy wejść na stronę - 
zostań czytelnikiem Interesujący artykuł?