Ruszyła międzynarodowa akcja – ponad 80 osobistości podpisało Deklarację wierności nauczaniu Kościoła na temat rodziny – dołącz do nich
2016-12-12

Deklaracja wierności niezmiennemu nauczaniu Kościoła jest dostępna na stronie ratujmyrodzine.pl oraz filialappeal.org – pod tym samym adresem, pod którym w zeszłym roku zebrano z całego świata blisko 900 tysięcy podpisów pod Synowską Prośbą do Papieża Franciszka. Nowa inicjatywa to możliwość podpisania się pod uroczystą deklaracją, przypominającą tradycyjne, niezmienne nauczanie Stolicy Piotrowej w sprawach małżeństwa i rodziny. 

 

Wśród osób, które jako pierwsze złożyły swój podpis pod Deklaracją, nie brakuje znanych postaci, w tym kardynałów, biskupów, kapłanów, wybitnych naukowców, liderów organizacji pro-rodzinnych i pro-life oraz ważnych osobistości życia społecznego.

Treść oświadczenia została przygotowana przez włoskie stowarzyszenie Supplica Filiale - tę samą organizację, która w zeszłym roku koordynowała zbiórkę prawie 900 tysięcy podpisów pod listem do Papieża Franciszka z prośbą o słowo wyjaśnienia w sprawie rozbieżności w nauczaniu Kościoła w kluczowych kwestiach moralności naturalnej i chrześcijańskiej, pojawiających się od czasu konsystorza, który odbył się w lutym 2014 r.

W odpowiedzi na szerzące się wśród wiernych wątpliwości związane z dwoma ostatnimi synodami oraz ogłoszeniem adhortacji Amoris Laetitia, stowarzyszenie Supplica Filiale poczuwa się w obowiązku potwierdzenia odwiecznego nauczania Kościoła w sprawie małżeństwa i rodziny oraz dyscypliny duszpasterskiej, które będąc praktykowane od wieków, stało się podstawą cywilizacji chrześcijańskiej.

Silne poczucie obowiązku sygnatariuszy staje się jeszcze bardziej naglące w obliczu wzmożonego ataku na małżeństwo i rodzinę ze strony rewolucyjnych sił świeckich. Ataku, który nie znajduje żadnej bariery w katolickiej doktrynie i praktyce, przynajmniej w tej formie, jaka jest prezentowana opinii publicznej.

Deklaracja, której fundament stanowi krystaliczne i bezsporne nauczanie Kościoła, opiera się wokół 27 postulatów dotyczących niezmiennej doktryny i praktyki Kościoła. Do najważniejszych z nich należą wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii jak, szacunek należny temu sakramentowi, niemożliwość przyjmowania Komunii w stanie grzechu śmiertelnego, warunki prawdziwego nawrócenia, które pozwalają otrzymać rozgrzeszenia, nacisk na przestrzeganie VI przekazania Bożego oraz w główne mierze zaprzestanie relatywizacji dobra i zła, oraz szerzenia zgorszenia publicznego co prowadzi lud Boży do grzechu.

W treści komunikatu znajdziemy liczne odniesienia i cytaty z encyklik papieskich: Leona XIII, Piusa XII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz do dokumentów Soboru Watykańskiego II.

Deklaracja jest dostępna w języku angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim oraz polskim. Każdy kto chciałby przystąpić do tej szczytnej kampanii, może się pod nią podpisać na stronie internetowej www.ratujmyrodzine.pl

 

 
 

 
Interesujący artykuł?