Nasze kampanie
 
IX Kongres Konserwatywny – nagrody im. ks. Skargi rozdane!

Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się IX Kongres Konserwatywny. Spotkaniu, zorganizowanym przez Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, przyświecało hasło Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – Szermierz Kontrreformacji.

W 400. rocznicę śmierci królewskiego kaznodziei, Instytut po raz pierwszy przyznał nagrody jego imienia. Otrzymali je: za intelektualny wkład w propagowanie i ochronę kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej na polu naukowym ks. prof. Tadeusz Guz i prof. Grzegorz Kucharczyk, natomiast za propagowanie i ochronę zasad chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu publicznym nagrodzony został Społeczny Komitet Zwalczania Pornografii. Wszystkie prelekcje związane były z osobą księdza Piotra Skargi. Na początku wysłuchaliśmy wykładu José Antonia Urety z chilijskiego TFP, odczytanego przez Grzegorza Pabijana z Krucjaty Młodych. Prelegent, komentując tsunami sekularyzacji, z jakim boryka się Zachód, przypomniał falę zeświecczenia sprzed wieków: Renesans i protestantyzm jako początek dechrystianizacji Zachodu. Ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił niezwykle interesujący referat pt. Ksiądz Piotr Skarga a sprawa protestantyzmu. Z kolei prof. Grzegorz Kucharczyk zaprezentował wykład Ksiądz Piotr Skarga jako prorok swoich czasów, zaznaczając, że ten świątobliwy kapłan był jednym z wielu wielkich myślicieli politycznych XVI i XVII wieku, ostrzegających przed upadkiem Rzeczypospolitej.

Ponadto uczestnicy Kongresu obejrzeli film Jarosława Mańki pt. Skarga, a także wysłuchali fragmentów Kazań sejmowych ks. Piotra Skargi w interpretacji aktora Andrzeja Roga.
IX Kongres Konserwatywny zakończył koncert chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni.