KALENDARIUM KAMPANII INSTYTUTU (10 LAT)

Poniżej przestawiamy chronologiczny wykaz najważniejszych naszych akcji, jakie od początku istnienia Instytutu im. Ks. Piotra Skargi skierowaliśmy do naszych korespondentów i darczyńców. Poniższy spis nie obejmuje licznych kampanii społecznych i edukacyjnych oraz imprez kulturalnych. Pominęliśmy też w tym miejscu takie regularnie przeprowadzane akcje, jak wysyłki: dwumiesięcznika „Przymierza z Maryją”, kalendarza „365 dni z Maryją” i Karty Korespondenta.
 

Rok 2002

Niepokalana naszą obroną! - rozsyłamy 130 000 Cudownych Medalików. 

 

Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski! - 230 000 książek Antonia Borellego Fatima - orędzie tragedii czy nadziei?.

 

Krucjata wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi - propagujemy Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca oraz codzienną modlitwę różańcową w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy popełniane w naszej Ojczyźnie.

 

Maryja Królową Rodziny - 230 000 wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.

 
 

Rok 2003

Unia Europejska zagrożeniem dla cywilizacji chrześcijańskiej - ponad 70 000 broszur Przystąpienie do Unii Europejskiej: deska ratunku czy pocałunek śmierci dla chrześcijańskiej Polski? 

 

Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam! - ponad 130 000 wizerunków Najświętszego Serca Pana Jezusa z dołączonym aktem wynagrodzenia Bożemu Sercu.

 

Maryja Królową Rodziny. Wznowienie akcji – ponad 103 000 wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.

 

Prawo do narodzin. 30 000 książek 50 pytań i odpowiedzi o aborcji.

 
 

Rok 2004

List zza grobu - rozprowadzamy broszurę List zza grobu, która jest przestrogą przed wiecznym potępieniem.

 

Niepokalana naszą obroną! Kontynuacja akcji - 265 000 Cudownych Medalików. 

 

Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski. Kontynuacja akcji - 475 000 książek Fatima - orędzie tragedii czy nadziei?.

 

Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam! Wznowienie akcji - ponad 150 000 wizerunków Najświętszego Serca Pana Jezusa z dołączonym aktem wynagrodzenia Bożemu Sercu.

 

Pomoc na trudne czasy - 170 000 książek Dar Maryi na trudne czasy z dołączonym Cudownym Medalikiem.

 
 

Tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa - 120 000 broszur, opisujących historię kultu, modlitwy i pieśni do Bożego Serca oraz szczególne sakramentalium - Tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Maryja twoją Matką - ponad 155 000 książek przeznaczonych dla dziecipt. Cudowny Medalik

 
 

Rok 2005

Ludu, mój ludu... - 108 000 książek Ludu, mój ludu..., zawierających głębokie rozważania wielkopostne prof. Plinia Correi de Oliveira.

 

Krucjata przeciw niemoralności - 120 000 książeczek ks. Davida Francisquiniego Krucjata przeciwko demoralizacji

 
Maryja Królową Rodziny. Wznowienie kampanii - 150 000 wizerunków Matki Bożej Fatimskiej. 
 

W Nim złożyć wszelką nadzieję - 130 000 książek Guida Vignellego pod tym samym tytułem. Autor opisuje historię kultu Najświętszego Serca Jezusowego.

 
Pomoc na trudne czasy - 222 000 książek Dar Maryi na trudne czasy z dołączonym do niej Cudownym Medalikiem.
 


Rok 2006

Droga Krzyżowa - 120 000 wizerunków Ukrzyżowanego Pana Jezusa z rozważaniami Drogi Krzyżowej autorstwa prof. Plinia Correi de Oliveira.
 

Stop pornografii! - 134 000 broszur Pornografia i przemoc - niedostrzegane problemy.   


Ufaj i nie lękaj się! - ponad 70 000 egzemplarzy Książeczki o zaufaniu ks. Rajmunda Thomas de Saint Laurent.
 

Różaniec - ratunek dla świata - 20 000 książek Antonia Borellego pt. Różaniec - ratunek dla świata z poświęconymi różańcami.

 


Rok 2007

W Nim złożyć wszelką nadzieję. Kontynuacja akcji - ponad 134 000 książek Guida Vignellego W nim złożyć wszelką nadzieję.

 
Pomoc na trudne czasy.300 000 egzemplarzy książki Dar Maryi na trudne czasy oraz ponad 500 000 Cudownych Medalików.
 
 

Solidarni z nienarodzonymi - rozsyłamy książkę 50 pytań i odpowiedzi o aborcji.

 

Słuchać Boga, by żyć - 5 000 broszur ks. abp. Kazimierza Majdańskiego Słuchać Boga, by żyć.

 

Solidarni z nienarodzonymi - rozsyłamy broszurę Różaniec w obronie życia z rozważaniami Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae oraz książkę 50 pytań i odpowiedzi o aborcji.

 

90 lat Objawień Fatimskich - 160 000 poświęconych różańców, wydanych z okazji 90. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Przestrogi dla Polski - 162 000 egzemplarzy książki Sławomira Skiby Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi.  

 

Orędzie Fatimskie nadzieją dla Polski! Wznowienie akcji – wysyłamy kolejnych 90 000 egzemplarzy najnowszego wydania książki Antonia Borellego Fatima – orędzie tragedii czy nadziei?Rok 2008

Opiekun Twojej Rodziny - 192 000 książek Plinia Marii Solimea Pójdźcie do św. Józefa.

 

Oddaję Ci i Poświęcam... - 250 000 egzemplarzy „Aktu ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi”.

 

Akty ofiarowania złożone w Fatimie - ponad 45 000 „Aktów Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi” podpisanych przez korespondentów Instytutu składamy w fatimskim sanktuarium. 

 


Rok 2009

Brońmy rodziny! - 210 000 książek Jacka Pulikowskiego Małżeństwo i rodzina – 50 pytań. 


Aniele Boży, Stróżu mój - ponad 192 000 książek Antonia Borellego Aniołowie i objawienia fatimskie.

 

Twoje światło w Fatimie - w lipcu do ponad 228 000 polskich domów trafiają niewielkie świece. W październiku odesłane przez naszych korespondentów intencje i świece zawozimy do sanktuarium w Fatimie.

 

Pocieszmy naszą Królową! - 192 000 egzemplarze pięknych rozważań różańcowych św. Ludwika Marii Grignion de Montfort trafiają do polskich rodzin.  

 


Rok 2010

Pod tym znakiem zwyciężysz! - wysyłka ponad 180 000 pięknych krucyfiksów.

 

Błogosławiona Hiacynta - fatimski kwiatuszek - 183 000 książek Benoit Bemelmansa Błogosławiona Hiacynta z Fatimy. Cierpieć dla zbawienia grzeszników z kolorowymi wizerunkami bł. Hiacynty.

 

Maryja Królową Rodzin - ponad 270 000 pięknych wizerunków Matki Bożej Fatimskiej.

 

Twoje światło w Fatimie - kontynuacja akcji.

 


Rok 2011

Nie wstydzę się Jezusa - wraz z Krucjatą Młodych rozprowadzamy 600 000 breloków z wizerunkiem Krzyża i hasłem: „Nie wstydzę się Jezusa” oraz cytatem z Ewangelii: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem – (Mt 10,33).

Ave Maria! Fatimskie świadectwo - 200 000 książek Ave Maria! Fatimskie świadectwo.

 

Ojciec Pio. Droga do świętości - 260 000 egzemplarzy książki Giovanniego Cavagnariego Ojciec Pio. Droga do świętości.

 

Medalik św. Benedykta - 210 000 medalików św. Benedykta wraz z książką pod tym samym tytułem.

 

Twoje światło w Fatimie - kontynuacja akcji.

 

Chwała niech będzie... - wysyłka 200 000 obrazków Serca Jezusowego z treścią aktu osobistego poświęcenia się Bożemu Sercu. Odesłane przez naszych darczyńców akty poświęcenia zostaną złożone w sanktuarium w Paray le-Monial.