ORĘDZIE FATIMSKIE NADZIEJĄ DLA POLSKI

Jednym najważniejszych celów misji Instytutu im. Ks. Piotra Skargi jest rozpowszechnianie Orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Znalazło to odbicie w nazwie naszej pierwszej kampanii, która brzmiała „Orędzie fatimskie nadzieją dla Polski”. - Pierwszą publikacją Instytutu była książka Antonia Borellego „Fatima – orędzie tragedii czy nadziei?”.Spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem naszych korespondentów i darczyńców, stąd też do dzisiaj ukazało się ponad 800 tysięcy jej egzemplarzy – mówi Piotr Doerre, dyrektor wydawniczy w Instytucie im. Księdza Piotra Skargi.

Książka znakomitego brazylijskiego znawcy tematyki fatimskiej, rozprowadzana w ramach tej kampanii, doczekała się w naszym kraju siedmiu wydań. Światowa premiera książki miała miejsce w 50. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie - w maju 1967 roku w Sao Paulo. Praca była sukcesywnie poprawiana i rozszerzana w oparciu o rękopisy Siostry Łucji i ujawniane dokumenty dotyczące objawień.

Książka doczekała się do tej pory 122 wydań w 18 językach w ponad 3,7 mln egzemplarzy. Obecnie jest również rozprowadzana w krajach Europy Wschodniej (wydana po rosyjsku, ukraińsku, białorusku, litewsku, łotewsku i estońsku).

Niezwykle sugestywny i prawdziwy opis objawień Maryi w Fatimie obudził sumienia wielu naszych rodaków. Nie spoczniemy, dopóki niegasnące zainteresowanie Orędziem Fatimskim nie przerodzi się w obfity i dobry owoc.

Tematyce orędzia, objawień i tajemnic fatimskich poświęcona jest strona Fatima.pl.