LICZNE KAMPANIE INSTYTUTU

Tradycyjna pobożność i estetyka

Charakterystycznym rysem działalności naszego Stowarzyszenia i Instytutu jest propagowanie tradycyjnej pobożności. Jej głównym przejawem jest silnie akcentowane nabożeństwo do Matki Bożej. Ma to odbicie w rozpowszechnianych przez nas na szeroką skalę dewocjonaliach. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim Różaniec, Cudowny Medalik, szkaplerz karmelitański a także medalik krzyżowy św. Benedykta, Krucyfiks, Wizerunki Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa. Bardzo dużą wagę przykładamy do estetyki sakramentaliów. - Ojciec Święty Benedykt XVI zwraca uwagę na szczególne znaczenie piękna w sztuce sakralnej i liturgii. Podobnie zresztą Doktor Kościoła św. Bonawentura podkreślał rolę piękna w uświęcaniu duszy człowieka. Sam Pan Bóg jest źródłem Prawdy Dobra i Piękna, dlatego w sposób szczególny dbamy o estetykę dewocjonaliów i materiałów graficznych - wyjaśnia Sławomir Skiba, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Oferowane dewocjonalia można zobaczyć na stronie internetowej:
www.ksiegarnia.piotrskarga.plChwała niech będzie...

Najnowszą kampanią religijną, wymagająca dodatkowego zaangażowania naszych przyjaciół jest akcja „Chwała niech będzie...”. Pamiętając o słowach Jezusa Chrystusa, wypowiedzianych podczas objawienia do św. Małgorzaty Marii Alacoque: Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Mego Boskiego Serca będzie zawieszony i czczony... Instytut im. Ks. Piotra Skargi zachęcał wszystkich korespondentów, by zgodnie z wolą Zbawiciela zawiesili na ścianach swoich domów obraz Jego Najświętszego Serca oraz dokonali aktu poświęcenia się Bożemu Sercu według św. Małgorzaty Marii. W ramach tej akcji ponad 200 tys. osób otrzymało przesyłki zawierające piękny obraz oraz treść aktu osobistego poświęcenia. W styczniu 2012 roku kilkadziesiąt tysięcy aktów podpisanych i odesłanych przez korespondentów na adres naszego Instytutu zostanie złożonych w sanktuarium Najświętszego Serca Jezusowego we francuskim Paray le Monial.

Oddaję ci i poświęcam...

„Oddaję Ci i Poświęcam...” to tytuł jednej z tych naszych kampanii, które nie tylko cieszyły się ogromnym powodzeniem, ale także dodatkowo mobilizowały naszych przyjaciół do jeszcze większej aktywności. Akcja została zorganizowana w pierwszej połowie 2008 roku. W jej ramach do ponad 250 tysięcy rodzin trafił „Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi” według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

 

Pół roku później, w październiku 2008 roku aż ponad 45 tysięcy „Aktów Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi” podpisanych i odesłanych na nasz adres przez korespondentów Instytutu, zostało złożonych w archiwum sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. W imieniu wszystkich, którzy odpowiedzieli na nasz apel i poświęcili się Matce Bożej, akty ofiarowania złożył Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu im. Ks. Piotra Skargi. Ponadto, w intencji osób, które wzięły udział w tej akcji został odmówiony różaniec. - Kampania ta była przede wszystkim wielkim ­błaganiem, aby Maryja ­chroniła Polskę. Ale równocześnie miała być sygnałem wysłanym do naszych polityków, aby zauważyli, że nasz naród jest w ogromnej większości chrześcijański - wspomina wiceprezes Instytutu im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Skiba.