KONGRES KONSERWATYWNY


Od 2004 kongres odbywa się w Krakowie i gromadzi wybitnych przedstawicieli idei konserwatywnej z kraju, ale także z całego świata, którzy podczas niezwykle interesujących prelekcji i dyskusji dotykają istotnych tematów, jak  m.in. rola katolickich elit w społeczeństwie, rewolucja obyczajowa, kryzys rodziny, kondycja chrześcijan w zlaicyzowanym świecie, rola własności prywatnej w utrzymaniu porządku społecznego i rozwoju cywilizacji, cywilizacyjne zagrożenia czy rewolucja w kulturze i obyczajach...- Kongres Konserwatywny spełnia podwójną rolę: z jednej strony intelektualną – ponieważ podejmujemy ważkie problemy, szukając środków zaradczych na obecny kryzys cywilizacyjny, z drugiej zaś integrujemy środowiska katolickie. Konsolidowanie środowisk jest szczególnie ważne w dobie tak ogromnych ataków na Kościół. Tylko zjednoczeni możemy skutecznie przeciwstawić się złu, które ogarnia świat –
przekonuje Przemysław Kołtun, z działu kontaktów z korespondentami.

Pierwszy kongres odbył się 23 października w  sali lustrzanej krakowskiego Hotelu Grand. Po pewnym czasie z uwagi na rosnącą liczbę uczestników, spotkania konserwatystów przeniesione zostały do „Florianki” - sali koncertowej krakowskiej Akademii Muzycznej.  Przez osiem dotychczasowych zjazdów przewinęła się plejada konserwatywnych znakomitości. Swoje prelekcje wygłosili: książę Ludwik de Orleans e Braganca, prawnuk ostatniego cesarza Brazylii i spadkobierca brazylijskiego tronu oraz jego brat, książę Bertrand de Orleans e Bragança; ponadto - książę Paul von Oldenburg, potomek wybitnej arystokratycznej rodziny niemieckiej; prof. Roberto de Mattei (Włochy), Mathias von Gersdorff (Niemcy); Julio Loredo (Włochy); Nelson Fragelli (Francja); Jean Goyard (Francja); José Antonio Ureta (Chile); Michael Miller (USA); ks. prof. Tadeusz Ślipko, ks. prof. Jerzy Bajda; prof. Ryszard Legutko; prof. Andrzej Nowak; prof. Jacek Bartyzel; prof. Adam Biela; prof. Grzegorz Kucharczyk; prof. Mieczysław Ryba; prof. Michał Wojciechowski; dr Damian Leszczyński; s. Michaela Pawlik OP, Ewa Polak Pałkiewicz.

Podczas jednego z kongresów, prezes SKCh Sławomir Olejniczak zdiagnozował zjawisko przemian polityczno-społecznych zachodzących w naszym kraju: - W ostatnim dwudziestoleciu dyktatura proletariatu zmieniła się w dyktaturę relatywizmu; jedno kłamstwo jest zastępowane przez wielość kłamstw. My podejmujemy tę samą misję, którą ksiądz Piotr Skarga przed 400 laty podejmował, próbując budzić sumienia Polaków.

Stało się już tradycją, że oficjalną część Kongresu Konserwatywnego kończy koncert muzyki klasycznej.