DWUMIESIĘCZNIK "POLONIA CHRISTIANA" I PORTAL PCH24.PL


„Polonia Christiana” to dwumiesięcznik społeczno-kulturalno-polityczny wydawany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przy współpracy z włoskim miesięcznikiem „Radici Cristiane”. W roku 2011 nasz dwumiesięcznik osiągnął nakład 20 tysięcy egzemplarzy. Pismo dostępne jest w empikach i w salonach prasy.- Celem środowiska, które powstało wokół „Polonia Christiana” jest przede wszystkim kształtowanie katolickich elit, które na skutek tragicznej XX-wiecznej historii Polski zostały niemal całkowicie wyeliminowane z życia publicznego. Stąd też w XXI wieku istnieje konieczność ich odbudowania. To musi dziać się na podstawie solidnej formacji religijnej i intelektualnej i taką staramy się zapewnić Czytelnikom  –
mówi Piotr Doerre, zastępca redaktora naczelnego „Polonia Christiana”.

Dokładnie cztery lata później wystartował, kierowany przez Piotra Doerre, portal internetowy PCh24.pl. Jest to nowoczesny projekt medialny stanowiący połączenie portalu informacyjnego i internetowego tygodnika opinii. Skrót PCh24.pl pochodzi od nazwy dwumiesięcznika „Polonia Christiana”, ale można go odczytywać również jako „Polska chrześcijańska 24 godziny na dobę”.