DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Naszym zadaniem jest formowanie młodzieży w duchu miłości do Kościoła i Ojczyzny poprzez obozy, wykłady, spotkania, dyskusje i nabożeństwa. Wśród wychowawców dotychczas ogromną pracę wykonali m.in. Arkadiusz Stelmach, Adam Kowalik, Grzegorz Pabijan i nieodżałowanej pamięci Rafał Serafin. - Jedną z najbardziej palących dziś potrzeb jest mobilizowanie młodych do obrony chrześcijańskiego dziedzictwa, szczególnie zaś kształtowanie katolickich elit, które w przyszłości będą miały decydujący wpływ na bieg wypadków w naszym kraju. Do tego zadania powołane są Krucjata Młodych i Sekcja Rycerska Lepanto. Obie grupy dają możliwość młodemu człowiekowi nie tylko rozwoju swoich talentów, ale przede wszystkim utwierdzają go w wierze i przygotowują do zmagań, które kiedyś będzie prowadził jako oddany obrońca Kościoła – mówi Grzegorz Pabijan, odpowiedzialny w Instytucie za pracę z młodzieżą.Krucjata Młodych zasłynęła przeprowadzoną w 2011 roku akcją skierowaną do młodzieży „Nie wstydzę się Jezusa”, w ramach której rozdano w całej Polsce (a nawet poza granicami kraju!) ponad 500 tysięcy breloków z wizerunkiem Krzyża i cytatem z Ewangelii: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem. (Mt 10,33). O tej akcji piszemy osobno.

Krucjata zorganizowała ponadto ogólnopolski protest skierowany do aktywistów Ruchu Palikota przeciw planowanej akcji usunięcia krzyża z sali sejmowej. Do połowy listopada 2011 wzięło w niej udział ponad 50 tysięcy osób.
>
„Rycerz Lepanto” – kwartalnik, a w istocie „nieregularnik” wydawany przez SKCh i przeznaczony dla młodzieży. Pierwszy numer ukazał się w sierpniu 2001 roku. Podejmuje rozmaitą tematykę z konserwatywnego i katolickiego punktu widzenia. Przekaz jest czytelny dla młodych osób. Pismo rozsyłamy bezpłatnie.

Strona internetowa „Rycerza Lepanto”: www.krucjata.org.pl/rycerz.php3.

Młodzież z Krucjaty jest również bardzo aktywnie zaangażowana w działalność wydawniczą. Członkowie zespołu przy współpracy starszych kolegów tworzą pisma propagujące tradycyjne wartości chrześcijańskie, konserwatyzm i  przywiązanie do rodziny.

„Kontrrewolucja” – pismo wrocławskiej Krucjaty Młodych. Autorzy poruszają w nim tematykę społeczno-kulturalną. Pismo jest rozsyłane bezpłatnie. Strona internetowa: krucjatawroclaw.blogspot.com.

„Krzyżowiec” – wydawane nieregularnie pismo warszawskiej Krucjaty Młodych. Na jego łamach możemy przeczytać o religii, kulturze, polityce i sprawach społecznych. Pismo jest rozsyłane bezpłatnie. Strona internetowa pisma: www.krucjata.org.pl/krzyzowiec.php3.