Obnażanie niemieckiej hipokryzji – Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Krakowa

2020-10-01
Obnażanie niemieckiej hipokryzji – Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Krakowa

Napastliwe i obraźliwe wobec Polski wypowiedzi niemieckich polityków przybrały na sile. Ataków zza Odry, często na forum unijnym, nie poprzedza jednak refleksja naszych zachodnich sąsiadów, choćby nad historycznym balastem, jaki ciąży na stosunkach polsko – niemieckich. O braku adekwatnego do skali krzywd rozliczenia tragedii ludzkich i szkód materialnych, dokonanych przez zbrodniarzy z III Rzeszy, oraz o dzisiejszych staraniach Niemców, próbujących zatrzeć swoją winę, będziemy rozmawiać już w najbliższy wtorek 6 października o godz. 18:30 z prof. Wojciechem Polakiem podczas spotkania, na które zapraszamy w ramach klubu „Polonia Christiana”.

 

Okazją do rozmów o naszych relacjach z Niemcami jest wydanie książki pt. „Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie”, której prof. W. Polak jest współautorem (wraz z Sylwią Galij-Skarbińską).

 

Bezmiar ludzkich cierpień, planowa dewastacja majątku, dziedzictwa narodowego i zabytków na ziemiach polskich to bagaż przeszłości, o którym współczesne Niemcy nie chcą dzisiaj pamiętać. Kraj stawiający się w pierwszym szeregu obrońców praworządności i bliżej niedookreślonych „wartości europejskich” sam nie zakończył jeszcze procesu zadośćuczynienia za straty ludzkie i materialne, jakich sprawcą były hitlerowskie Niemcy.

 

Niestety, zapowiadane od lat sporządzenie przez polskie władze raportu o wymiarze strat podczas II wojny światowej wciąż nie ujrzało światła dziennego, choć byłoby z pewnością mocnym argumentem w debacie o odpowiedzialności Niemiec wobec naszego kraju.

 

Można przypuszczać, że kreowanie negatywnego obrazu Polski jest jednym ze sposobów konsekwentnie stosowanych przez Republikę Federalną Niemiec na zdjęcie lub umniejszenie odpowiedzialności wobec narodów, które padły ich ofiarą w XX wieku. Naszą rolą jest więc przypominanie politykom i obywatelom RFN o konieczności zrekompensowania krzywd ludzkich i dewastacji materialnych. Szczególnie, gdy Berlin próbuje odgrywać rolę głównego mentora i obrońcy moralności na europejskich salonach politycznych. Bez dokonania rozliczenia i respektowania prawdy historycznej w politycznych dyskusjach każdy ich głos będzie brzmiał niewiarygodnie.

 

Budowanie dobrych stosunków z sąsiadem zza Odry musi być oparte na ostatecznym rozwiązaniu problemu reparacji wojennych, traktowaniu Polaków mieszkających nad Łabą i Renem jako mniejszości narodowej z przynależnymi jej prawami oraz zaprzestaniu fałszowania historii. Dopiero spełnienie tych warunków otwiera drogę do dobrosąsiedzkiego partnerstwa, co nie oznacza akceptacji dla krytykowania i pouczania suwerennego państwa polskiego.

 

Tematów do rozmów z współautorem ważnej w dzisiejszym kontekście politycznym i historycznym książki „Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie” jest wiele, warto więc skorzystać z możliwości bezpośredniej dyskusji z prof. Wojciechem Polakiem, gościem kolejnego spotkania w Klubie „Polonia Christiana”.

 

Spotkanie w Klubie „Polonia Christiana” w Krakowie z profesorem Wojciechem Polakiem odbędzie się 6 października (wyjątkowo WTOREK!) o godz. 18:30 w sali konferencyjnej hotelu „Miodosytnia” przy ul. Świętego Wawrzyńca 6 w Krakowie.

 

Na spotkaniu będzie możliwość zakupienia w promocyjnej cenie książki prelegenta oraz innych publikacji wydawnictwa „Biały Kruk”, nakładem którego ukazała się „Zbrodnia i grabież”.

 

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy!


PiotrSkarga.pl

Wielkoformatowa kampania propagująca przyjmowanie w sposób tradycyjny Najświętszego Sakramentu w katolickim kraju nie powinna budzić zdziwienia. Występując jako wierni świeccy zabieramy głos, upominając się o niezbywalne prawa wszystkich katolików. Czynimy to w sposób odpowiadający zaleceniom Kościoła, jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego środowiska.
Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Sławomir Skiba mówi o kulisach akcji „Stop Komunii Świętej na rękę!” oraz przypomina o rewolucyjnych zmianach, które stały się podstawą do wystąpienia z tą inicjatywą.
We wtorkowy poranek 6 października 2020 r. odprawiona została Msza Święta w intencji wszystkich uczestników ostatniej edycji akcji "Twoje światło w Fatimie". Eucharystię w wyjątkowym miejscu - portugalskiej Fatimie - sprawowano za zapalających w 2020 r. wirtualne świece oraz wspierających tę inicjatywę dobrowolnymi datkami.
1 października br. Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi rozpoczęło akcję informacyjną „STOP Komunii Świętej na rękę!”, która jest wyrazem troski świeckich środowisk katolickich o oddawanie należnej czci Najświętszemu Sakramentowi Ciała i Krwi Pańskiej.
Zapraszamy na spotkania Klubów „Polonia Christiana”, które odbędą się już we wtorek 6 października (Wrocław) i w środę 7 października (Ostrów Wielkopolski). Szykujemy dla Państwa ciekawą intelektualną podróż od początku marca i wywołanej wówczas pierwszej fali paniki związanej z koronawirusem do chwili obecnej, kiedy to władze nie odstępują od traktowania wirusa Sars Cov-2 jako największego zagrożenia społecznego.