Nasze kampanie
 
„Polonia Christiana” – podsumowanie 25 lat III RP
 Ukazał się najnowszy, 38. numer magazynu „Polonia Christiana”. Tym razem redakcja postanowiła podsumować 25-lecie III RP, zapraszając do tego m.in. Grzegorza Brauna i Stanisława Michalkiewicza. Podsumowując ten okres, autorzy zajęli się m.in. Bractwem Okrągłego Stołu, kulisami transformacji i pozycją Kościoła w Polsce po 1989 roku.

Ponadto w naszym dwumiesięczniku znajdziemy artykuły o prawie do obrony własnej przed rozmaitymi agresorami, debatę na temat konserwatywnego przełomu w Rosji, a także kontynuację cyklu publikacji na temat Unii Europejskiej w 10 lat po wejściu Polski w jej skład. W majowym numerze pisma nie mogło także zabraknąć tekstów poświęconych Najświętszej Maryi Pannie. O konieczności poświęcenia tego miesiąca w sercach katolików Matce Bożej pisze kard. Raymond Leo Burke.