Rozwód jest silnym przeżyciem emocjonalnym. W psychologii traktowany jest jako jedno z najbardziej stresujących wydarzeń życiowych. W Polsce mamy nie tylko coraz mniej dzieci, ale coraz więcej wychowywanych jest tylko przez jednego rodzica.
linia
W tygodniku The Weekly Standard ukazał sie ostatnio artykuł Mitcha Pearlsteina na temat negatywnego wpływu rozbicia rodzin na gospodarkę. Pearlstein napisał książkę pt. From Family Collapse to America’s Decline (Od upadku rodziny do załamania Ameryki).Według autora, choćby nie wiem jak dobry plan naprawy gospodarki zaproponował amerykański minister skarbu, to i tak ma on niewielkie szanse na powodzenie, ze względu na niebywałe - w porównaniu z innymi państwami uprzemysłowionymi - rozbicie rodzin w USA.
linia
Z punktu widzenia świeckiego, ktoś mógłby powiedzieć, że to co stało się w Japonii, było zwykłą klęską żywiołową, spowodowaną przez prawa fizyki, rządzące naturą. Jakby Bóg nie miał nic wspólnego z ustanowieniem tych praw i kierowaniem nimi. Albo że to, co naprawdę wydarzyło się, nie jest niczym więcej, jak kombinacją przyczyn materialnych, które ze względu na nieubłagane prawa natury, spowodowały trzęsienie ziemi i ogromne tsunami.
linia
W związku z zapowiedzą zwołania w październiku br. międzyreligijnego spotkania w Asyżu, w 25 lat po „Asyżu 1986”, 11 stycznia br. grupa włoskich katolików (wśród nich prof. Roberto de Mattei), napisała list otwarty do Benedykta XVI. „Z przestrachem wracamy więc myślą do wydarzeń sprzed 25 lat, przypominając sobie widok zabitych kur leżących na ołtarzu św. Klary - zgodnie z plemiennym rytuałem, i figurę Buddy umieszczoną nad ołtarzem w kościele św. Piotra, nad relikwiami biskupa Wiktoryna, męczennika, który w IV w. oddał życie za wiarę.(…) To właśnie ów «duch Asyżu», który później długo był ubarwiany w mediach i sferach Kościoła skorych do relatywizmu, wprowadził zamęt. Wydał nam się obcy Ewangelii i Kościołowi Chrystusowemu, który nigdy, przez dwa tysiące lat, taką drogą nie szedł. Pragnęliśmy zatem przywołać ironiczne uwagi pewnego francuskiego dziennikarza: «W obecności tak wielu religii łatwiej uwierzyć, że albo wszystkie one są wartościowe, albo że wszystkie są bez znaczenia».(…)” - napisali sygnatariusze listu.
linia
Homofobia znaczy etymologicznie lęk przed człowiekiem, a nie lęk przed homoseksualistami czy przed homoseksualizmem. To termin powstały na skutek połączenia łacińskiego słowa homo - człowiek i greckiego słowa φóβος - strach, lęk. W ostatnich latach pojęcie to zawłaszczyli sobie aktywiści gejowscy (nie mylić z homoseksualistami, z których część podejmuje terapię i zakłada rodziny) oraz wspierający ich politycy i poprawne politycznie media.
linia

„Narada-zdrada” w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego zwołana na środę przez Prezydenta Komorowskiego była kolejnym popisem lizusostwa i zaprzaństwa aktualnych władz naszego post-PRL-u. Po takim zdarzeniu można zasadnie, po raz kolejny, podnieść wątpliwość, czy państwo polskie w ogóle istnieje, czy istnieje elita polityczna, która byłaby zainteresowana reprezentowaniem polskiej racji stanu, która byłaby zainteresowana utrzymaniem suwerennego państwa polskiego?

linia
Nieszczęśni profani - niech im Bóg przebaczy - uczynili z krzyża „znak rozbawienia”, depcząc go jako „znak zbawienia”. Czy są oni dziećmi nowej epoki „bezbożnej cywilizacji”, ukrywającej się za prawem do demokracji i laicyzacji, a w istocie dziećmi kultury „czarowników” i „wampirów”, apostatów zbuntowanych przeciwko Bogu? - pisze ks. dr hab. Aleksander Posacki SJ.
linia
Wiele można by powiedzieć na temat obowiązków władzy politycznej. Rozważania katolickich pisarzy politycznych na ten temat zajmują opasłe tomy. Szczególnie warto zajrzeć do encyklik papieży, którzy zabierali głos w sprawach społecznych. Można wspomnieć encyklikę Grzegorza XVI „Mirari vos” (O liberalizmie), Leona XIII: „Diuturnum illud” (O władzy politycznej), „Immortale Dei” (O państwie chrześcijańskim), „Rerum Novarum”; Piusa X „Notre Charge Apostolique”, Piusa XI „Quadragessimo Anno”, Jana Pawła II „Centessimus annus” czy „Christifideles laici” i wiele innych.
linia
Ostatnie wypowiedzi na temat homoseksualizmu i rozwodu arcybiskupa Wiednia, Christopha Schönborna wywołały wielki odzew w USA, w szczególności w liberalnych mediach, w kręgach postępowych Kościoła oraz wśród aktywistów homoseksualnych.
linia
Rodzina jest specyficzną, jedyną w swoim rodzaju grupą społeczną. Choć wielokrotnie przepowiadano jej koniec, wskazywano na jej niewystarczalność, żadna inna grupa, ani instytucja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb jednostki w takim stopniu w jakim mogą to uczynić spokrewnione  osoby. Tylko w rodzinie proces samorealizacji osoby może osiągnąć swoją pełnię, a ukształtowanie się prawidłowej osobowości poza nią jest mało prawdopodobne. Można sądzić, że właśnie z tych względów jest ona przedmiotem szczególnej troski rządów i społeczeństw, czego zewnętrznym przejawem są przepisy prawa regulujące stosunki rodzinne.
linia
Jeśli chodzi o rewolucję kulturalną, to panorama włoska nie różni się od tej w innych krajach: aborcja, legalizacja konkubinatów, małżeństwa osób tej samej płci, edukacja seksualna w szkołach, rozpowszechnienie narkotyków i pornografii, zniesienie nauki religii w szkołach, usuwanie krzyży oraz symboli religijnych z miejsc publicznych, publiczny nudyzm i bardzo długie et cetera, nie mówiąc już o pełzającej wielokulturowości.
linia
Chrześcijańskie punkty widzenia dotyczące małżeństwa, rodziny i seksualności, homoseksualne lobby piętnuje mianem „homofobii”, stawiając je na równi z rasizmem i antysemityzmem. Konserwatywni chrześcijanie określani są w wielu środkach masowego przekazu niezmiennie mianem „fundamentalistów”, a ich poglądy polityczne dotyczące „przerywania ciąży”, „małżeństw homoseksualnych” i seksualności uznawane są za niebezpieczne, radykalne, ekstremistyczne i dyskryminujące. Wrogość wobec religii przybiera też formy coraz agresywniejszych bluźnierstw, mających niewątpliwie na celu obrażanie chrześcijan.
Wykład wygłoszony w Krakowie 10 października 2009 r.
linia
Homoseksualizm jest w Biblii jednoznacznie potępiony – i to od samego początku. Już w Księdze Rodzaju czytamy: „Skarga na Sodomę i Gomorę głośno się rozlega, bo występki ich mieszkańców są bardzo ciężkie" (Rdz 18,20). Spośród tych występków dowiadujemy się najwięcej o jednym – o homoseksualizmie; widocznie dla Boga jest on szczególnie ciężki i odrażający – pisze ks. dr Dariusz Oko („Miłujcie się!”, nr 2-2009).
linia
Na krótko przed pielgrzymką Benedykta XVI do Bawarii we wrześniu 2006 roku wyszło na jaw, że dawny kardynał Monachium, a obecny papież nie ma szans na otrzymanie tytułu honorowego obywatela tego miasta. Pomimo ponawianych prób nie zgodziły się na to partie socjalistów i zielonych zasiadające w ratuszu. Powód? Jego nieustający i kategoryczny sprzeciw wobec żądań środowisk homoseksualnych.
linia
Depresja to już nie tylko problem dorosłych, ale w coraz większym stopniu nastolatków, a nawet dzieci. Mówi się o wzrastającej liczbie samobójstw, o czym informują statystyki policyjne. W pewnym sensie nie powinno nas to dziwić, bo niezwykłe tempo życia oraz tzw. wyścig szczurów daje się we znaki każdemu. Jednak poza tradycyjnymi czynnikami wpływającymi na pogorszenie się stanu psychicznego jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwagę – pisze Agnieszka Stelmach.
linia
Douglas R. Scott Jr., prezes Life Decisions International (USA): Kilka tygodni temu udzieliłem wywiadu w audycji radiowej na temat organizacji znanej pod nazwą Planned Parenthood, czyli Planowane Rodzicielstwo. Gospodarz programu postawił pytanie, którego nikt wcześniej mi nie zadał: „Gdyby miał pan opisać Planned Parenthood w maksymalnie pięciu słowach, jakich słów by pan użył?”. Od ponad trzydziestu lat jestem zaangażowany w walkę z tą organizacją, więc nie było to łatwe zadanie.
Przychodziło mi do głowy mnóstwo przymiotników. Odpowiedziałem jednak w takich pięciu słowach. Planned Parenthood to organizacja… Elitarna. Fanatyczna. Buntownicza. Bezwzględna. Podstępna.
linia
Opinia katolicka – i nie tylko – w Polsce została w ostatnich tygodniach głęboko poruszona podwójnym dramatem: ciężarnej 14-letniej uczennicy z Lublina, nazywanej „Agatą” oraz poczętego w jej łonie dziecka.
Jak wiadomo, duchowa walka podjęta przez środowiska obrońców życia o ocalenie tego dziecka, została przegrana.
Stanowisko Klubu Konserwatywnego w Łodzi w przedmiocie palących kwestii moralno-politycznych obecnej doby»
linia
Oto jest przyczyna, dla której Matka Boża objawiła się w Fatimie – by nas prowadzić. W naszych czasach miało być tyle zamętu, tyle wielkich wyzwań dla katolików, że aż Matka Boża chciała osobiście być największym prorokiem, dając poprzez trzech małych pastuszków z Fatimy rozeznanie prawdziwego zła XX wieku i zalecając właściwe lekarstwo na nie, podczas gdy masy wydają się być dotknięte ślepotą.
linia
Tematem niniejszego wykładu są zagrożenia, jakie dla obecnego kształtu i dalszego istnienia cywilizacji chrześcijańskiej płyną ze strony ruchu nowej lewicy – jej działań na polu politycznym i kulturowym. Ponieważ oba użyte tu określenia – „cywilizacja chrześcijańska” oraz „nowa lewica” – mają charakter bardzo ogólny i wieloznaczny, sądzę, że najlepiej byłoby zacząć od próby ustalenia ich przybliżonego choćby znaczenia.
linia
Jest to dla nas, którzy dążymy do ideału odrodzenia Cywilizacji Chrześcijańskiej, zagadnienie o fundamentalnym znaczeniu, gdyż bez porządku i władzy nie może być cywilizacji w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc Cywilizacji Chrześcijańskiej… To ten właśnie ideał inspiruje działalność Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, jak również innych pokrewnych mu instytucji działających na wszystkich pięciu kontynentach.
linia
 
1 
2