W obronie pomnika ks. Piotra Skargi w Krakowie
2008-02-26


W związku z informacjami o zamierzonym przez Urząd Miasta Krakowa remoncie placu Marii Magdaleny połączonym z przeniesieniem na stałe pomnika ks. Piotra Skargi w inne miejsce, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi wystąpiło do Prezydenta Jacka Majchrowskiego ze zdecydowanym protestem.

„Bulwersującym pozostaje dla nas fakt, że Pan Prezydent podjął jednostronną decyzję o usunięciu pomnika, bez żadnych konsultacji społecznych, ulegając ostatecznie presji środowisk, które od kilku lat starały się do tego doprowadzić” – czytamy w liście skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa.

Autorzy protestu zwracają uwagę na fakt, że pomnik od chwili odsłonięcia był celem ataków „liberalnej kołtunerii” i „Gazety Wyborczej” wytrwale przez 7 lat domagających się usunięcia pomnika tego wybitnego Polaka w mniej eksponowane miejsce.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w akcji i wysłania do Prezydenta Majchrowskiego protestu.

Poniżej podajemy treść listu do Prezydenta Majchrowskiego wysłanego przez SKCh:                                                                                                              Kraków, 25.02.2008 r.

 
 
Szanowny Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
 
 
 
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 

W związku z podjętą przez Pana skandaliczną decyzją o usunięciu pomnika ks. Piotra Skargi z Placu św. Marii Magdaleny po siedmiu latach od jego wystawienia, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw.

Pomnik ten powstał dzięki wysiłkowi ś.p. mec. Zbigniewa Chojnackiego Starszego Arcybractwa Miłosierdzia, zasłużonego obywatela i dobroczyńcy Krakowa.

Protestujemy przeciwko uleganiu przez władze miasta środowiskom krakowskiej liberalnej kołtunerii i „Gazecie Wyborczej”, która wzięła sobie na cel symbol jakim stał się dla krakowian pomnik ks. Piotra Skargi.
Bulwersującym pozostaje dla nas fakt, że Pan Prezydent podjął jednostronną decyzję o usunięciu pomnika, bez żadnych konsultacji społecznych, ulegając ostatecznie presji środowisk, które od kilku lat starały się do tego doprowadzić.

Jest to tym bardziej niepokojące, że powstanie samego pomnika nie było związane z żadną samowolą budowlaną. Decyzję o ustawieniu pomnika ks. Piotra Skargi w tym miejscu podjął ówczesny prezydent Krakowa Andrzej Gołaś. Odsłonięcie i poświęcenie odbyło się podczas publicznej uroczystości, w której udział wziął JE Ks. Kard. Franciszek Macharski i Prezydent Miasta. Od tego czasu statua wrosła w pejzaż Starego Krakowa i stanowi integralną część Placu św. Marii Magdaleny.

Warto jednocześnie podkreślić, że środowiskom tak zajadle walczącym z pomnikiem nie przeszkadza istnienie na tym samym placu prawdziwej paskudy „fontanny”. Przymyka się też oczy na prawdziwą dewastację Starego Miasta przez postawienie obok Magistratu tandetnego gmaszyska o bliżej nieokreślonym kształcie. Bałagan na płycie Rynku Głównego z ogromnych rozmiarów „psią budą” nieopodal wejścia do Kościoła Mariackiego, pomysły na szklaną piramidę w tym miejscu też są przez władze miasta akceptowane bardziej niż pomnik wielkiego Polaka. Nad sensem i umiejscowieniem dzieł „wielkiego artysty” Mitoraja nie próbowano nawet dyskutować i bez żadnych konsultacji owe „dzieła” o konotacji homoseksualnej bezprawnie eksponowano burząc urokliwość Rynku. Podobnie destrukcyjne dla starych murów głośne masowe imprezy na Rynku Głównym nikogo nie rażą, choć są otwartym szkodzeniem architektonicznej materii Starego Miasta.

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako środowisko, którego patronem jest ks. Piotr Skarga zwracamy się do Pana z apelem o powstrzymanie działań zmierzających do usunięcia z Placu św. Marii Magdaleny symbolu jakim dla wielu krakowian i Polaków stał się pomnik wielkiego jezuity i patrioty. O jakichkolwiek próbach usunięcia pomnika z tego miejsca będziemy informowali opinię publiczną Krakowa i Polski, mobilizując wszystkich do jego obrony.

Z poważaniem

Sławomir Skiba
Wiceprezes Stowarzyszenia

Do wiadomości:

Jego Eminencja Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz

Czcigodny Ksiądz Krzysztof Dyrek SJ, Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego

Czcigodny Ksiądz Prof. Marian Jakubiec, Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie

Media katolickie
Interesujący artykuł?