”Polonia Christiana” - nowy dwumiesięcznik!
2008-02-29

Właśnie ukazał się pierwszy numer dwumiesięcznika „Polonia Christiana” – pisma wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi we współpracy z włoskim miesięcznikiem „Radici Cristiane”.

Redaktorem naczelnym pisma jest Sławomir Skiba, zastępcą redaktora naczelnego - Piotr Doerre, zaś sekretarzem redakcji - Roman Motoła.

W pierwszym numerze „PCh” możemy przeczytać artykuły m.in. ks. kardynała Jorge Mediny Estéveza i prof. Roberta de Mattei - redaktora naczelnego „Radici Cristiane”, a także znanych polskich publicystów: Ewy Polak-Pałkiewicz, Stanisława Michalkiewicza, Romana Konika, Leszka Żebrowskiego, Jacka Kowalskiego i Jerzego Wolaka.

Na stronie www.poloniachristiana.pl można zapoznać się z zawartością inauguracyjnego, marcowo-kwietniowego numeru „PCh”. Tematem głównym numeru jest Karta Praw Podstawowych UE, stanowiąca - zdaniem autorów pisma - zagrożenie dla religijnej i moralnej tożsamości Europy i Polski. Redakcja przygotowała również szczegółowe dossier na temat zwiększającej się populacji muzułmanów w Europie, głównie Zachodniej. Czytelnicy znajdą również teksty poświęcone religii, kulturze, sztuce, literaturze, historii, a nawet... przepisy kulinarne.

Pismo dostępne jest w prenumeracie. Można ją zamówić na stronie www.poloniachristiana.pl oraz pod numerem telefonu (012) 423 44 23.

Od poniedziałku 3 marca „Polonia Christiana” będzie dostępna w placówkach EMPiK na terenie całej Polski. Drugi, majowy numer dwumiesięcznika będzie można kupić także w innych sieciach sprzedaży.

PiotrSkarga.pl
Interesujący artykuł?