USA: akademicy o uśmiercaniu niepełnosprawnych noworodków
2008-07-18

Profesjonalne czasopismo dla pielęgniarek w USA opublikowało ostatnio artykuł analizujący etyczne aspekty uśmiercania noworodków zgodnie z zaleceniami holenderskiego Protokołu z Groningen. Protokół ten pozwala na zabijanie noworodków na podstawie decyzji lekarza pediatry, który bierze pod uwagę tzw. kryteria jakości życia. Artykuł autorstwa J. Catlin i R. Nowakowich, który ukazał się w majowo-czerwcowym wydaniu Journal of Pediayric Nursing analizuje wpływ tego protokołu na etykę medyczną wUSA - informuje portal LifeSiteNews.com.

Autorki artykułu zwracają uwagę na potrzebę ciągłej analizy moralnych, etycznych, medycznych i prawnych aspektów dotyczących tzw. kwestii uśmiercania niepełnosprawnych noworodków. Autorki – nauczyciele akademiccy nie potępiły tego procederu, wręcz przeciwnie uważają, że jest to kwestia „złożona” i że środowisko medyczne na całym świecie jest podzielone w sprawie dokonywania tzw. wczesnej eutanazji.

Piszą one, że obecnie w USA Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek podjęło działania mające pomóc zdefiniować pielęgniarkom takie pojęcia jak: eutanazja, wspomagane samobójstwo i opieka paliatywna.

Jak zauważa bioetyk Wesley J. Smith niepokojący jest sam fakt, że naukowcy akademiccy zaczynają mówić o tym jako o kwestii „złożonej” i „trudnej.” Stwierdził on: - Rygorystyczny obiektywizm autorek w kwestii, która powinna być ipso facto potępiona jest dla mnie niepokojący.

Zauważa on, że daje się sygnał, iż dzieciobójstwo niepełnosprawnych noworodków nie jest potępione a więc dozwolone.

Autorki zasugerowały nawet, że szpitale amerykańskie, które wydają miliony na opiekę nad wcześniakami tak naprawdę czynią to kosztem „sprawiedliwości społecznej.” Uznały one, że jest wielce prawdopodobne, iż w systemach opieki zdrowotnej dotowanych z funduszy państwowych jak np. w Kanadzie, Holandii czy Wielkiej Brytanii lekarze podejmując decyzję dot. kwestii utrzymywania przy życiu ciężko chorego dziecka będą raczej skłaniali się ku uśmierceniu go, by zapewnić publiczną opiekę dla „bardziej wartościowych” pacjentów.
„W krajach ze zsocjalizowaną medycyną zasady sprawiedliwości społecznej i nieszkodzenia (unikania czynienia dobra, które przyczynia się do cierpienia) jest postrzegane jako bardzo ważne” – napisały autorki.

Protokół z Groningen to wytyczne odnośnie zabijania niepełnosprawnych noworodków opracowane przez holenderskiego pediatrę Eduarda Verhagena i grupę lekarzy z kliniki uniwersyteckiej w Groningen w 2004 r. Pozwala on lekarzom podejmować decyzję o uśmierceniu ciężko chorego lub niepełnosprawnego noworodka, jeśli zdaniem lekarza prowadzącego i innego lekarza niezależnego stopień cierpienia dziecka jest ogromny. Niemowlęciu wstrzykuje się zastrzyk np. z dużą ilością środków przeciwbólowych.

Zdaniem Verhagena uśmiercenie ciężko chorego niemowlaka to „akt humanitarny”. W jednym z wywiadów powiedział on, że czasami „śmierć może być bardziej humanitarna aniżeli utrzymywanie kogoś przy życiu, które pociąga za sobą skrajne cierpienie”. Dodał on także, że celem Protokołu z Groningen jest ujawnienie i ujęcie w ramy prawne procederu, który i tak ma miejsce. Zdaniem lekarza szpitale w innych krajach, również w USA, robią to samo, ale nie mówią tego głośno.

Zdaniem Smitha celem Protokołu z Groningen jest nie tyle pomoc w legalizacji w Holandii dzieciobójstwa niepełnosprawnych niemowlaków, lecz raczej stworzenie standardu postępowania, dzięki któremu dzieciobójstwo będzie mogło rozprzestrzenić się na cały świat.

W Holandii Protokół z Groningen nie jest pierwszym tego typu dokumentem. Już w 1992 r. Królewskie Stowarzyszenie Medyczne opublikowało przewodnik ze wskazówkami określającymi kryteria, które należy rozważać podejmując decyzję o uśmierceniu noworodka. Jeden z nich zakładał rozważenie, czy dziecko będzie zdolne do samodzielnego życia, czy będzie mogło samorealizować się (będzie w stanie słyszeć, czytać, pisać i pracować) oraz czy będzie mogło zbudować wartościowe więzi.

W 1993 r. wyszło na jaw, że trzy z ośmiu ośrodków intensywnej opieki nad noworodkami w Holandii dopuszczały się procederu zabijania niepełnosprawnych noworodków. Wówczas to Holenderskie Stowarzyszenie Pediatryczne zatwierdziło ten proceder.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS.
Interesujący artykuł?