PAFERE laureatem Nagrody Templetona
2008-10-21

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) została wyróżniona prestiżową nagrodą Templeton Freedom Award przyznawaną niezależnym i pozarządowym organizacjom, które w swych działaniach starają się promować wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. – Konkurencja była ogromna, rywalizowało z nami bowiem 170 instytutów z 58 krajów. Jesteśmy zarazem pierwszym instytutem z Polski, który został wyróżniony tą nagrodą – podkreśla wiceprezes PAFERE, Paweł Toboła-Pertkiewicz.

PAFERE znalazła się wśród szesnastu wyróżnionych organizacji z całego świata. Fundacji przyznano nagrodę w kategorii „Etyka i wartości”, za zorganizowanie I edycji konkursu „Magister PAFERE”, promującego zasady wolnego rynku i etyki w biznesie wśród studentów. Wyboru laureatów spośród ponad 170 kandydatów z 58 państw dokonało niezależne jury składające się z wybitnych ekonomistów, ekspertów i teoretyków współczesnej myśli liberalnej.

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego uhonorowana została jako „młody instytut”, w kategorii „Etyka i wartości”. W uzasadnieniu werdyktu czytamy między innymi: „Zachęcanie polskich studentów do poznawania i analizowania mechanizmów wolnego rynku poprzez ustanowienie nagrody za pracę magisterską o tej tematyce, jest doskonałym sposobem na wspieranie wartości liberalnych w rodzącej się polskiej demokracji, gdzie wciąż silne są ciągoty neokomunistyczne czy socjalistyczne oraz panuje powszechna praktyka korupcyjna”.

Zdaniem kapituły nagrody konkurs Magister PAFERE odnosi się także do kwestii powiązań pomiędzy etyką a wolną gospodarką. „Ten rodzaj konkursu nie jest niczym nowym w Polsce, został on już wielokrotnie wykorzystany do wspierania grup społeczeństwa obywatelskiego. Jednak pomysł konkursu na prace magisterskie dotyczące powiązań ekonomii z etyką i wolnym rynkiem jest wybitnie innowacyjny i niezwykle ważny” – czytamy w uzasadnieniu werdyktu.

Zdaniem wiceprezesa PAFERE, Pawła Toboły-Pertkiewicza wyróżnienie Fundacji tak prestiżową Nagrodą jest niezwykle ważnym wydarzeniem. – Z zaskoczeniem, ale i wielką radością przyjmuję fakt, że przy ogromnej, obejmującej praktycznie cały świat konkurencji, nasza stosunkowo młoda Fundacja została uhonorowana jedną z najważniejszych wolnościowych nagród globu – powiedział. W jego opinii nagroda dla Fundacji stanowi potwierdzenie, i to ze strony grona najszacowniejszych ekspertów, że droga i cele, które obrała PAFERE przyczyniają się realnie do promowania idei wolności gospodarczej. – Jest ona bardzo potrzebna także Polsce – podkreślił. – Mam nadzieję, że to zaszczytne wyróżnienie zmotywuje nas do jeszcze wytrwalszej pracy nad realizacją tego wielkiego celu i pomoże znaleźć nowych partnerów w tym zadaniu – dodaje Toboła-Pertkiewicz.

Gala wręczenia Nagród tradycyjnie odbędzie się podczas dorocznego Atlas Freedom Dinner w Renaissance Mayflower Hotel w Waszyngtonie, 13 listopada. Wezmą w niej udział między innymi założyciel i prezes PAFERE, Jan Michał Małek mieszkający na co dzień w Kalifornii oraz reprezentujący nasz kraj wiceprezes Paweł Toboła-Pertkiewicz.

Nosząca nazwisko Sir Johna Templetona, zmarłego niedawno biznesmena i filantropa Nagroda, ustanowiona została w roku 2003 celem corocznego uhonorowywania niezależnych i pozarządowych organizacji, które w swych działaniach starają się przybliżać i wyjaśniać ludziom sens i znaczenie wolności oraz promować wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze. Przyznawana jest w kilkunastu kategoriach, takich jak „Wolnorynkowa odpowiedź na ubóstwo”, „Public relations”, „Etyka i wartości” czy „Aktywność studencka”, a jej wartość finansowa wynosi 10 tysięcy dolarów. Każda kategoria obejmuje dwóch laureatów: podmiot istniejący od co najmniej ośmiu lat oraz instytucję nową, która dopiero rozpoczyna swoją działalność (mniej niż pięć lat istnienia). Uroczystość wręczenia nagród organizuje amerykańska Fundacja ATLAS.

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) jest niezależną, pozarządową organizacją zajmującą się wolnorynkową edukacją ekonomiczną oraz promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu. Interesuje się związkami etyki z ekonomią i rozwojem nauk ekonomicznych. Fundacja została założona w roku 2007 przez prywatnego przedsiębiorcę Jana Michała Małka, na stałe mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.

Piotr Toboła-Pertkiewicz
www.pafere.org
Interesujący artykuł?