Papieska Komisja ”Ecclesia Dei” powiązana ściśle z Kongregacją Nauki Wiary
Benedykt XVI ogłosił motu proprio ”Ecclesiae unitatem”
2009-07-09

Wczoraj Ojciec Święty ogłosił nowy dokument - motu proprio Ecclesiae unitatem. Tym samym ściśle powiązał Papieską Komisję „Ecclesia Dei” z Kongregacją Nauki Wiary. Krok ten ma ułatwić dialog doktrynalny, który Komisja ma prowadzić z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X. Podpisane 2 lipca motu proprio stawia na czele Papieskiej Komisji„Ecclesia Dei” prefekta Kongregacji Nauki Wiary.

W dokumencie Ojciec Święty przypomina, że Papieską Komisję „Ecclesia Dei” utworzył 2 lipca 1988 r. Jan Paweł II zaraz po tym, jak 30 czerwca abp Marcel Lefebvre bez zgody Watykanu wyświęcił czterech biskupów. Powstała ona, by ułatwiać osobom duchownym i zakonnym związanym w różny sposób z Bractwem św. Piusa X pełną jedność z Następcą Piotra przy zachowaniu własnych tradycji duchowych i liturgicznych.

Benedykt XVI w swym motu proprio Ecclesiae unitatem zwraca uwagę, że właśnie w trosce o osoby pragnące zachowania czy powrotu do kościelnej jedności rozszerzył 7 lipca 2007 r. możliwość korzystania z „przedsoborowego” Mszału z 1962 r. W tym też duchu, by usunąć przeszkodę utrudniającą dialog, zdjął ekskomunikę z czterech wyświęconych przez abpa Lefebvre’a biskupów. Jednak również po jej zdjęciu pozostają kwestie doktrynalne i dopóki nie zostaną one wyjaśnione, Bractwo św. Piusa X nie ma statusu kanonicznego w Kościele. Należący do niego duchowni nie mogą legalnie pełnić posługi zgodnej z prawem – przypomina Papież.

Stawiając na czele Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” prefekta Kongregacji Nauki Wiary, 73-letniego kard. Williama Levadę, Benedykt XVI złożył podziękowanie jej dotychczasowemu przewodniczącemu. Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kolumbijski kardynał Darío Castrillón Hoyos, który 4 lipca ukończył 80. rok życia, kierował Papieską Komisją „Ecclesia Dei” przez ostatnich dziewięć lat. Papież mianował też jej nowego sekretarza. Został nim ks. prałat Guido Pozzo, dotychczasowy sekretarz pomocniczy Międzynarodowej Komisji Teologicznej i równocześnie pracownik Kongregacji Nauki Wiary.

Prefekt tej dykasterii w komunikacie wydanym po ogłoszeniu jego nominacji na przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” podkreślił, że głównym motywem wprowadzonych zmian jest dialog doktrynalny z Bractwem św. Piusa X. Kard. Levada zapewnił o zaangażowaniu swoim i swoich współpracowników w tę sprawę. Podziękował też dotychczasowym członkom i stałym ekspertom Komisji. Ich zadania podejmą obecnie członkowie Kongregacji Nauki Wiary oraz eksperci powoływani w miarę potrzeb do rozpatrzenia poszczególnych kwestii.

Źródło: Radio Watykańskie
Interesujący artykuł?