Bp Regmunt: ”Monumentalna figura Chrystusa jest najpierw znakiem wiary”
2010-11-15

Biskup zielonogórsko-gorzowski zaprasza wiernych do Świebodzina na uroczystość poświęcenia figury Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która odbędzie się 21 listopada.

W słowie skierowanym do diecezjan hierarcha przypomniał, że pomysłodawcą powstania figury przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego jest długoletni proboszcz tutejszej parafii ks. prałat Sylwester Zawadzki. „Wraz z wiernymi wyraził on pragnienie, aby poprzez tę figurę upamiętnić dokonane w 2000 roku ofiarowanie miasta i powiatu świebodzińskiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Po otrzymaniu przez proboszcza aprobaty Biskupa rozpoczęły się prace przygotowujące realizację tego projektu, które trwały prawie 5 lat. Budowa rozpoczęła się w roku 2005. Po pokonaniu wielu przeciwności, instalacja figury została pomyślnie zakończona” – pisze biskup.

Pasterz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podkreśla, że monumentalna figura Chrystusa to najpierw znak wiary. „Jest ona również hołdem, poprzez który pragniemy oddać Zbawicielowi cześć i uznać Jego powszechne panowanie. Wiara, będąca pełnym ufności powierzeniem się Chrystusowi, nie może pozostać aktem tylko wewnętrznym. Powinna się ona wyrażać na zewnątrz, najpierw poprzez życie zgodne z Ewangelią. Wiara potrzebuje także pewnych znaków materialnych, które dają o niej świadectwo. Takim właśnie świadectwem wiary jest świebodziński monument” – czytamy w słowie skierowanym do wiernych.

Uroczystość poświęcenia figury rozpocznie się 21 listopada o godz. 15.00 od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium. Po modlitwie o godz. 16.00 odbędzie się poświęcenie monumentu oraz zostanie odprawiona Msza św. Przewodniczyć jej będzie kard. Henryk Gulbinowicz, a homilię wygłosi abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.

Biskup Regmunt zaprosił diecezjan do udziału w uroczystości. „Będzie nam miło jeśli to zaproszenie przyjmą również wierni zaangażowani w działalność grup, ruchów i stowarzyszeń kościelnych, w tym członkowie Akcji Katolickiej, dla których Niedziela Chrystusa Króla jest świętem patronalnym (…) Niech udział w uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie stanie się wyznaniem naszej wiary i wyrażeniem naszej woli budowania własnego życia na fundamencie Chrystusowej Ewangelii. Niech nam pomoże w jeszcze głębszym poddaniu naszego życia królewskiej władzy Chrystusa” – napisał hierarcha.

Bp Regmunt w odezwie podziękował też miejscowym biskupom oraz ks. Sylwestrowi Zawadzkiemu, który wytrwale realizował dzieło. „Dziękuję też mojemu poprzednikowi, Biskupowi Diecezjalnemu Adamowi Dyczkowskiemu, Biskupom Pawłowi Sosze i Edwardowi Dajczakowi, a także kapłanom, siostrom zakonnym, a w sposób szczególny wiernym świeckim, pochodzącym nie tylko z miejscowej parafii, ale rozsianych w różnych miejscach diecezji i poza jej granicami. Szczególne podziękowanie kieruję do projektantów, konstruktorów i wykonawców tej figury. Dziękuję też władzom wojewódzkim, powiatowym i miejskim, które przez swoje decyzje umożliwiły realizację tych zamierzeń. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli zaangażowanym w to dzieło. Ufam, że sam Bóg wynagrodzi ich dobroć serca obfitością swoich darów” – czytamy w liście.

Źródło: KAI
Interesujący artykuł?