”Od kwestii Ruskiej do polityki ukraińskiej”. Zapraszamy do Lublina na konferencję
2016-12-07
 Instytut ks. Piotra Skargi zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą 25-leciu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą oraz 5 rocznicy działalności Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich.

 


Konferencja: „Od kwestii Ruskiej do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej" odbędzie się 9 i 10 grudnia 2016 roku na KUL w Lublinie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Mieczysław Ryba, prof. Włodzimierz Osadczy, ks. prof. Józef Marecki. Konferencję uświetnią swoją obecnością także naukowcy z Ukrainy.

 


Przygotowane referaty przeniosą uczestników w okres Piastów i Jagiellonów, a wędrówka sięgać będzie aż po czasy najnowsze. Poruszona zostanie też kwestia Wołyńska i problem nacjonalizmu ukraińskiego. Prelegenci spróbują też odpowiedzieć na pytania o to jak kwestie historyczne obu narodów postrzegane są w świecie dyplomacji oraz ukazać relacje pomiędzy Państwem Polskim, a sytuacją Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie.  


 

 

Termin:

9 grudzień godz. 10:00

10 grudzień godz. 12:00


 

 

Miejsce:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, LublinPoniżej szczegółowy plan konferencji 

9 grudnia 2016 r. CJPII – 919

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10.00 – otwarcie konferencji

Słowa powitania i rozpoczęcie obrad

13.00 -15.00 – przerwa obiadowa, 15.00 – kontynuacja obrad 

18.00 – podsumowanie pierwszego dnia konferencji
 

10 grudnia 2016 r. CJPII – 919

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

10.00 – 12.00 kontynuacja obrad i podsumowanie konferencji 


R E F E R A T Y


Dr hab. Mariusz Bartnicki (Lublin), Stosunki polsko-ruskie za panowania Piastów


Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin), „Polityka ruska” Jagiellonów


Mgr Zbigniew Wojciechowski (Lublin), „Wielkie Księstwo Ruskie” jako element Rzeczypospolitej Trojga Narodów w świetle Unii Hadzia­ckiej


Dr Switłana Sucharewa (Łuck, Ukraina), Gente Ruthenus natione Polonus”: ukraińskie wartości w życiu i twórczości Stanisława Orzechow­skiego


Dr hab. Waldemar Bednaruk (Lublin-Chełm), Szlachta chełmska i lubelska wobec postanowień Ugody Zborowskiej


Prof. Jewhen Sinkewycz (Mikołajów, Ukraina), Miejsce Ukrainy w dorobku naukowym i działalności politycznej przedstawicieli krakowskiej szkoły historycznej


Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Lublin), „Kwestia ruska” w Galicji w opcji polskich stronnictw politycznych


Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL (Lublin-Toruń), „Kwestia ukraińska” w polskiej myśli narodowej


Dr Robert Potocki (Zielona Góra-Praga), Ukraińskie Centrum Państwowe w II Rzeczpospolitej


Dr Ołeh Sawczuk (Łuck, Ukraina), Polska administracja wobec ukraińskiego ruchu narodowego na Wołyniu w okresie międzywojennym


Prof. dr hab Oksana Kaliszczuk (Łuck, Ukraina), Kwestia ukraińska w polityce emigracyjnego rządu w Londynie w czasie II wojny światowej


Prof. dr hab. Czesław Partacz (Koszalin), Problem nacjonalizmu ukraińskiego w polityce wewnętrznej i zagranicznej II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Rys historyczno-politologiczny


Doc. dr Eugeniusz Biłonożko (Kijów, Ukraina), Polska polityka historyczna a Ukraina: kwestia Wołyńska


Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Kraków), Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie


Dr Adam Kulczycki (Rzeszów), Polska pamięć historyczna w polsko-ukraińskich stosunkach dyplomatycznych


Wołodymr Pawliw (Lwów, Ukraina), Polska przyczółkiem Europy, który utraciliśmy. Rusin – jako polityczny Polak 


Organizatorami konferencji są:


Centrum UCRAINICUM KUL


Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego


Lubelski Klub Inteligencji Katolickiej


Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”


Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi


Instytut Pamięci I Dziedzictwa Kresowego

Patronat Honorwy - Wojewoda Lubelski prof. dr hab. Przemysław Czarek

Zapraszamy

Interesujący artykuł?