Nasze kampanie
 
37. numer „Polonia Chrystiana”

Podsumowanie dekady przynależności Polski do Unii Europejskiej jest głównym tematem najnowszego numeru dwumiesięcznika „Polonia Christiana”. Oprócz tego Grzegorz Braun snuje przed Ukraińcami i Polakami plany polityczne na przyszłość, a Maria Przełomiec pisze o rusofilach w europejskich środowiskach prawicowych. Na uwagę zasługuje także wywiad z prefektem Trybunału Sygnatury Apostolskiej. Kardynał Raymond Leo Burke akcentuje potrzebę stosowania się ludzi do zasad prawa naturalnego. Ponadto w magazynie jak zwykle znajdziemy wiele tekstów dotyczących cywilizacji chrześcijańskiej. Wartością samą w sobie jest piękna szata graficzna i bogactwo ilustracji.