WESPRZYJ NASZE AKCJE!
Każde wsparcie, jakie otrzymujemy, przeznaczamy na cele statutowe oraz realizację projektów naszego Stowarzyszenia.
Swój datek możecie Państwo przekazać szybko i bezpiecznie za pomocą systemu TPay.com:
DALEJ
Dzięki uzupełnieniu formularza o dodatkowe dane, będziemy mogli podziękować Państwu za okazane wsparcie wyjątkowym upominkiem.
tak chcę otrzymać upominek
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Warto wiedzieć, że dzięki naszemu Stowarzyszeniu w przestrzeni publicznej rozpowszechniliśmy:
  • blisko 9 milionów egzemplarzy kalendarza ściennego 365 dni z Maryją rozprowadzonych w ciągu 17 lat działalności,
  • ponad milion Cudownych Medalików wykonanych wedle wzoru objawionego świętej Katarzynie Labouré w ramach akcji Dar Maryi,
  • wielkonakładowe dwumiesięczniki Przymierze z Maryją (350 tysięcy nakładu!) oraz Polonia Christiana (35 tysięcy nakładu!),
  • jeden z najpopularniejszych portali internetowych dla katolików PCh24.pl
... a to tylko wycinek naszej działalności.
Państwa wsparcie modlitewne i finansowe może uczynić wiele dobra.

Swój datek mogą Państwo też przesłać na poniższe konto:
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej 
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków

Bank:
Pekao SA Odział Kraków
Numer konta: 76 1240 4432 1111 0011 0362 2441
 (wystarczy tylko wydrukować, wpisać swoje dane oraz kwotę i wpłacić w banku lub na poczcie).
Wspierając naszą działalność, podaj swoje dane adresowe, a prześlemy Ci pakiet darczyńcy, w skład którego wchodzą m.in. najnowszy numer magazynu Przymierze z Maryją oraz bogato ilustrowana książeczka Budzimy sumienia Polaków.