BUDZIMY SUMIENIA POLAKÓW

 

 

Celem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego oraz propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej. Promujemy i bronimy podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno‑oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” – mówi prezes Sławomir Olejniczak.

 

Początki i nasza misja…

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji działających na całym świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Inicjatorami powstania organizacji byli m.in. Leonard Przybysz, Sławomir Olejniczak, Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Dwa lata później, w listopadzie 2001 roku został powołany do życia Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Księdza Piotra Skargi.

 

Status
Jesteśmy organizacją pozarządową skupiającą katolików świeckich. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazania wynikające z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

 

Jesteśmy Stowarzyszeniem działającym w zgodzie z prawem państwowym. Z tego punktu widzenia mamy status organizacji o celach niezarobkowych (tzw. non profit) i działamy w oparciu o prawo cywilne, natomiast z punktu widzenia prawa kościelnego stanowimy stowarzyszenie prywatne wiernych, nieposiadające kościelnej osobowości prawnej i niepodlegające prawu kanonicznemu.

 

Taka forma działania i propagowania wartości chrześcijańskich jest z powodzeniem praktykowana na całym świecie, między innymi w USA, Brazylii, Niemczech, Chorwacji, we Włoszech, Francji.

 

Patron
Za patrona obraliśmy Sługę Bożego, Księdza Piotra Skargę – wielkiego kaznodzieję królewskiego, obrońcę Kościoła i gorliwego patriotę. Pragniemy być, tak jak on, donośnym głosem opinii katolickiej. W 2012 roku uroczyście obchodziliśmy 400. rocznicę jego śmierci. Z tej okazji między innymi wydaliśmy album Kaznodzieja Narodu, który trafił już do tysięcy naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, a także wyprodukowaliśmy film Skarga, wyświetlany w całej Polsce (obejrzało go ponad 15 tysięcy widzów), a także w Telewizji Polskiej. Dumą i radością napawa nas rozpoczęty w grudniu 2014 roku proces beatyfikacyjny Ks. Skargi. Więcej o tym niestrudzonym obrońcy wiary i polskości w zakładce Patron.

 

Działalność i inicjatywy

Nasza działalność jest w całości finansowana z datków Dobrodziejów Stowarzyszenia i Instytutu. Kontaktujemy się z naszymi Przyjaciółmi na różne sposoby – poprzez kampanie mailingowe, e-mailingowe, media społecznościowe oraz osobiście na spotkaniach w miastach i miasteczkach całego kraju, a także przy okazjach specjalnych, jak np. coroczny Kongres Konserwatywny czy Kongres Apostołów Fatimy zorganizowany w 2017 roku w Krakowie.

 

W roku 2002 w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut Ks. Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie chrześcijańskich wartości i zasad moralnych wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.

 

W momencie powstania Stowarzyszenia byliśmy jedyną organizacją katolików świeckich w Polsce, która postawiła sobie za cel organizowanie publicznych kampanii w obronie zasad cywilizacji chrześcijańskiej, a przede wszystkim małżeństwa i rodziny. (Z naszymi akcjami można zapoznać się w dziale: Kampanie). Od tego czasu przeprowadziliśmy już ponad 2000 różnego typu akcji: pikiet, konferencji, protestów, które miały za zadanie obudzić sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę zasad chrześcijańskich w życiu publicznym.

 

W ramach swojej działalności wydajemy pisma, m.in. Przymierze z Maryją” - największe nieodpłatnie dostępne chrześcijańskie czasopismo w Polsce, ukazujące się co dwa miesiące w nakładzie ponad 300 tysięcy egzemplarzy. „Polonia Christiana” to z kolei magazyn opinii, gromadzący głosy uznanych katolickich i konserwatywnych publicystów, takich jak Grzegorz Braun, Andrzej Pilipiuk, prof. Grzegorz Kucharczyk czy kardynał Raymond Leo Burke.

 

Chcąc trafić do jeszcze szerszego grona odbiorców, w marcu 2012 roku otworzyliśmy portal informacyjny PCh24.pl. Pierwszym redaktorem naczelnym został Piotr Doerre. Od listopada 2017 roku tę funkcję sprawuje red. Krystian Kratiuk. Na portalu możemy regularnie czytać artykuły uznanych publicystów konserwatywnych i katolickich, m.in. prof. Jacka Bartyzela, prof. Roberta de Mattei, dr. Bartłomieja Grysy, dr. Marcina Jendrzejczaka, Pawła Chmielewskiego, Tomasza Cukiernika, Bogdana Dobosza czy Łukasza Karpiela. 

 

Publikujemy wiele książek o tematyce religijnej i pobożnościowej. Od samego początku istnienia Stowarzyszenia i Instytutu im. Ks. Skargi ogromną wagę przywiązujemy do promowania Orędzia Matki Bożej Fatimskiej. Pierwszą książką, którą rozpowszechniliśmy na wielką skalę, była Fatima. Orędzie tragedii czy nadziei? Antonia Borellego Rozeszła się w nakładzie blisko miliona egzemplarzy; można ją zamówić tutaj.

 

Propagujemy tradycyjną pobożność katolicką, przypominamy piękne nabożeństwa i modlitwy, rozsyłamy do polskich domów sakramentalia – poprzez kampanie na wielką skalę: dotychczas rozdaliśmy ponad 3 miliony różańców, ponad milion Cudownych Medalików, ponad 750 tysięcy Tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa, setki tysięcy wizerunków Matki Bożej i świętych.

 

Duchowni ze Stowarzyszeniem i Instytutem 

Kampanie społeczne i akcje promujące tradycyjną pobożność podejmowane przez Stowarzyszenie i Instytut zaowocowały wieloma kontaktami z polskim i zagranicznym duchowieństwem. Blisko dwustu pięćdziesięciu kapłanów i kilkadziesiąt sióstr z różnych zgromadzeń jest obecnie zaangażowanych w nasze kampanie, przede wszystkim poprzez modlitwę w intencji podejmowanych przez nas akcji.

 

Otrzymujemy także listy z poparciem dla naszych kampanii. W ciepłych słowach pisali o nas abp Józef Michalik, abp Stanisław Dziwisz czy kard. Zenon Grocholewski. Wiele naszych akcji wspierali duchowni, kierując do Darczyńców Stowarzyszenia i Instytutu specjalne listy uwierzytelniające. Pośród nich znalazł się na przykład posługujący w San Giovanni Rotondo bp Juan Rodolfo Laise OFMCap, który zachęcał do rozpowszechniania w Polsce książki Ojciec Pio. Droga do świętości Giovanniego Cavagnariego.

 

W naszym archiwum znajduje się obecnie kilka tysięcy listów zawierających życzenia i podziękowania oraz błogosławieństwa od kardynałów, arcybiskupów i biskupów a także braci i sióstr zakonnych.

 

W obronie rodziny i moralności

Jak mówi Piotr Kucharski, kierownik Biura Kontaktów Publicznych: Zwraca się do nas coraz więcej osób, które chcą się angażować w obronę obecności Krzyża w przestrzeni publicznej oraz w prowadzone przez nas kampanie przeciw legalizacji związków homoseksualnych, promocji niemoralnego stylu życia i pornografii, próbom wprowadzania edukacji seksualnej do szkół, uchwalaniu ustaw antyrodzinnych. Koordynacją tych działań zajęło się właśnie Biuro Kontaktów Publicznych, które jednocześnie utrzymuje relacje z ważnymi osobami życia publicznego oraz z innymi organizacjami katolickimi, konserwatywnymi i patriotycznymi. Szczególnie cenimy sobie wspólne działania z organizacjami odważnie broniącymi życia dzieci nienarodzonych, z którymi przygotowujemy wspólne projekty lub udzielamy im wsparcia.

 

Warto podkreślić, że od 2006 roku jesteśmy współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny odbywającego się zwykle w ostatnią niedzielę maja. Początkowo Marsz przechodził tylko ulicami Warszawy, ale inicjatywa się rozrosła i od 2013 roku odbywa się już w ponad 150 miastach. Z kolei od 2004 roku organizujemy Kongres Konserwatywny. Jego pierwsze edycje odbyły się w Krakowie, a obecnie gromadzimy się co roku w październiku na Zamku Królewskim w Niepołomicach.

 

Co najistotniejsze, regularnie odwiedzamy mniejsze i większe miasta w całej Polsce, organizując wykłady i prezentacje. – Na każdym ze spotkań z naszymi Korespondentami w różnych miejscach Polski przybliżamy naszą aktywność, pokazując jednocześnie owoce naszej pracy oraz propagujemy Orędzie Matki Bożej Fatimskiej – opowiada organizator spotkań, Przemysław Kołtun.

 

Jeśli chcą Państwo więcej dowiedzieć się o Stowarzyszeniu i Instytucie, zachęcamy do zapoznania się z naszą broszurą „Budzimy sumienia Polaków!”, którą można otrzymać tutaj.

 

Opinie o naszej działalności

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel, historyk myśli politycznej
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wniosło świeży, ożywczy powiew do życia katolickiego w Polsce.

Ten odnowicielski impuls dostrzegam w trzech zasadniczych wymiarach.

 

Po pierwsze, SKCh znakomicie adaptowało do polskich warunków strategię opracowaną przez założyciela Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, prof. Plinia Corrêa de Oliveirę, a którą można określić jako „myśl w działaniu” i „działanie przemyślane”, tzn. oparte na teorii kontrrewolucji, której celem jest powszechne przywrócenie Społecznego Panowania Chrystusa Króla i Jego Matki.

 

Po drugie, poprzez swojego bezpośredniego patrona nawiązało do najlepszej – kontrreformacyjnej – tradycji polskiego katolicyzmu, będącego nadto szkołą rozumnego patriotyzmu.

 

Po trzecie, wzbudzając na nowo zapomnianego, a nawet celowo spychanego w niepamięć jako rzekomo „złe” dziedzictwo, ducha rycerstwa krucjatowego, wypracowało i zastosowało najodpowiedniejszą w sytuacji instytucjonalnej przewagi „pohańców” taktykę „wojny szarpanej” na tych polach, gdzie ważą się losy chrześcijańskiej cywilizacji i moralności. Można rzec, iż „skargowcy” są jak chorąży orszański Andrzej Kmicic, który wziął sobie do serca „Żołnierskie nabożeństwo” i „Wsiadane na wojnę kazanie”.

rozwiń

Stanisław Markowski, artysta fotografik
Dziękuję Panu Bogu, że jest taki Instytut, taka grupa ludzi mających dobrze ukształtowane sumienia i jednocześnie wewnętrzną mądrość

mówiącą, że nie wystarczy tylko posiadać wiedzę, nie wystarczy mieć dobre sumienie, ale też trzeba działać w duchu misyjnym.

 

Uważam, że Instytut oraz Stowarzyszenie im. Księdza Piotra Skargi są po prostu misjonarzami, i to w kraju, który staje się neopogański. I najważniejsze – Instytut potrafi przekuć w czyn to, co inni, nawet pełni miłości do Boga, pełni dobroci i miłości – nie potrafią. Jest to słabość większości spośród tych pozytywnych elit w Polsce. Jestem pełen podziwu, że promieniujecie, często wbrew kłodom rzucanym pod nogi, i to z różnych stron. Bardzo się cieszę, że Was znam i że mogę z Wami współpracować.

rozwiń

Mariusz Dzierżawski, Rada Fundacji Pro - prawo do życia
Instytut Ks. P. Skargi kojarzy się przede wszystkim z działaniami na rzecz zasad moralnych w życiu publicznym.

Wielkie znaczenie mają akcje powstrzymujące bezczelną propagandę zboczeń seksualnych, podejmowane przez Instytut konsekwentnie od wielu lat i skutecznie powstrzymujące ofensywę promotorów pederastii. Olbrzymi sukces, zwłaszcza wśród młodych, przyniosła akcja „Nie wstydzę się Jezusa”, wzywająca chrześcijan do życia wiarą. Te i inne akcje Instytutu realizowane są w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem najlepszych wzorów komunikacji społecznej.

 

Instytut im. Ks. P. Skargi wspiera też akcje innych podmiotów działających na rzecz przestrzegania zasad moralnych. Fundacja Pro – prawo do życia wielokrotnie otrzymywała od niego wsparcie podczas organizowania wystaw „Wybierz życie” czy w trakcie kampanii na rzecz wprowadzenia ustawy chroniącej życie każdego dziecka od poczęcia. Zawsze też mogliśmy liczyć na wiedzę, którą członkowie Instytutu dzielą się chętnie. Bez Instytutu życie społeczne Polski byłoby o wiele uboższe.

rozwiń

Joanna Najfeld, publicystka katolicka
Wszystkie kluczowe inicjatywy obrony życia i rodziny w ostatnich latach kojarzę właśnie z zaangażowaniem Instytutu.

Zaangażowaniem odważnym, wytrwałym i skutecznym, bo opartym na mocnych fundamentach: gorliwej modlitwie za pośrednictwem patronów „z najwyższej półki” oraz uczciwej pracy ludzi dążących do świętości. Do tego Instytut ma klasę. Nie tylko walczy ze złem, ale szerzy też pozytywny konserwatyzm: piękno, dobro, elegancję, klasyczne ideały i wartości. Jak łatwo o tym zapomnieć, zmagając się na co dzień z zalewem miernoty i obrzydliwości!

Dziękuję Instytutowi za nieocenioną pracę w absolutnej czołówce obrońców człowieka w Polsce. Niech Wam Bóg wynagrodzi i nie przestaje błogosławić. Dziękuję też Wszystkim wspomagającym Instytut modlitwą, pracą i datkami pieniężnymi. To dobra inwestycja.

A przede wszystkim dziękuję Panu Bogu, że daje Polsce kolejną szansę i posyła do nas swoich robotników z Instytutu Ks. Piotra Skargi.

rozwiń

Ks. dr prałat Roman Kneblewski, teolog, proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
Instytut Ks. P. Skargi jest instytucją niezmiernie ważną we współczesnym świecie i we współczesnej Polsce.

Idea tego Instytutu jest mi szczególnie bliska jako miłośnikowi zakonów rycerskich, bo to jest taki współczesny zakon rycerski, zdeterminowany, by bronić naszych tradycyjnych wartości.  Przy tym, cokolwiek Instytut przedsiębierze, jakiekolwiek akcje, dzieła, zadania, tam nie dopuszcza się żadnego „dziadostwa”. Tam wszystko jest w najlepszym stylu, na najlepszym poziomie, co też jest bardzo istotną i potrzebną formą apostolatu.

rozwiń

Ks. Grzegorz Śniadoch, Instytut Dobrego Pasterza
W zakresie pielęgnowania chrześcijańskich wartości, kultywowania tradycji polskich, obrony cywilizacji chrześcijańskiej,

przede wszystkim katolickiej, trudno wskazać podmiot, który zrobił więcej niż Instytut Ks. Piotra Skargi, czy to na niwie państwowej, kulturowej czy nawet religijnej. W kwestii organizowania różnego rodzaju kampanii, w jakie angażuje się Instytut, byłby kłopot ze znalezieniem innego podmiotu o tak dużym zasięgu. Aż dziw, że w wielu przypadkach nie otrzymuje on żadnego wsparcia. Owszem, kampanie Instytutu są duże, robią wrażenie, ale gdzie są pozostałe organizacje katolickie? Dlaczego nie widać współdziałania na tej niwie? Jest to bardzo przykre, może wynika po części z jakichś nieuzasadnionych obaw, może z należącej do polskich wad narodowych niemożności porozumienia się dla wspólnego działania? Odnosząc się zaś do naczelnego hasła Instytutu: „Przebudźmy sumienia Polaków!” – trudno jest lepiej ująć zadania, jakie wypełnia on w obszarze obrony rodziny, tradycji i własności.

rozwiń

Paweł Toboła-Pertkiewicz, wydawca, publicysta, wiceprezes PAFERE
Od kilku lat jestem gościem organizowanego corocznie przez Instytut Kongresu Konserwatywnego.

Za każdym razem na sali jest coraz mniej miejsc, wręcz ostatnio ich brakuje. Kongres jest jedną z tych podejmowanych przez Instytut Ks. Piotra Skargi inicjatyw, jakich w Polsce bardzo brakuje. Żyjemy w świecie, w którym nawet ludzie poszukujący nie zawsze  do końca wiedzą – mówiąc bardzo ogólnie – co jest dobre, a co złe. Instytut jasno wskazuje, które wartości są pozytywne, tradycyjnie chrześcijańskie, a co jest ich wypaczeniem i zagrożeniem dla cywilizacji Zachodu. W dzisiejszych czasach taki jednoznaczny przekaz jest niezwykle potrzebny. Instytut jest nie tylko drogowskazem, ale również, poprzez liczne inicjatywy, aktywnie działa na rzecz wartości, jakie głosi, łącząc głoszone w swoich publikacjach idee z praktyką.

rozwiń

Prof. Michał Wojciechowski, teolog
Jako indywidualista podziwiam działania dobrze zorganizowane, stałe i ze zrównoważonym budżetem.

Na tle polskich inicjatyw katolików świeckich, które często są ochotnicze i chaotyczne zarazem, a opierają się na darmowej pracy entuzjastów, działania Instytutu Ks. Piotra Skargi odznaczają  się profesjonalną systematycznością. Przez to wydaje się, że owoce tych działań są i będą trwalsze, będąc, zgodnie z naturą ludzką, cielesno-duchowe. A co do ducha, Instytut głosi wyraziste zasady katolickie w połączeniu z przemyślaną, konserwatywną wizją życia społecznego. Tym samym dobrze służy ludziom, którzy potrzebują przecież wiary i stabilnej wizji życia. Dodam jeszcze, że periodyk „Polonia Christiana” łączy konkret religijny i społeczny z dobrymi ilustracjami i obszernym działem kulturalnym. Zgodnie z klasycznym ideałem, by to, co rozumne i słuszne, było też piękne. Czekam na nowe inicjatywy medialne, może radio?

rozwiń

Wojciech Cejrowski, podróżnik, publicysta, fotograf, wydawca:
„Polonia Christiana” czytuję. A jako wydawca książkowy dodatkowo doceniam okładki tego pisma - wyjątkowe!

Marsz dla Życia i Rodziny - uczestniczę.

rozwiń