Bez gorliwej wiary i umiłowania Polski, a co za tym idzie, konieczności jej obrony przed bolszewizmem, w 1920 roku nie byłoby triumfu w Bitwie Warszawskiej. Nie byłoby tego również bez wymodlonej pomocy Matki Bożej Łaskawej – patronki Warszawy. „Wojna i wiara 1920” to temat spotkania w naszym Klubie z Dariuszem Walusiakiem, które pozwoli nam lepiej zrozumieć duchowy wymiar pogromu Armii Czerwonej latem 1920 roku. Zapraszamy do Warszawy już w czwartek, 18 sierpnia 2022 roku.
2022-08-16
W Wielkiej Brytanii, gdzie posługuje ks. Piotr Glas, dobrze znany z łamów naszej telewizji PCh24.tv, została odprawiona Msza Święta za uczestników kampanii propagującej objawienia Matki Bożej w japońskiej Akicie. Znany rekolekcjonista wzniósł do Boga prośby i podziękowania polskich katolików w szczególnym dniu - rocznicy objawienia się Maryi w 1973 roku w Akicie.
2022-07-06
W niedzielę 14 sierpnia od oświęcimskiego kościoła salezjanów do obozu koncentracyjnego Auschwitz przeszedł Marsz dla życia Polaków i Polonii, zorganizowany przez Witolda Gadowskiego. Jak mówił redaktor Gadowski, co roku są problemy z organizacją marszu, który nie podoba się politykom i niektórym przedstawicielom hierarchii. Modlitwę, która towarzyszyła marszowi, prowadził ks. prof. Tadeusz Guz.
2022-08-15
Inspirowany ideologicznie i wspierany przez lewicowe środowiska pomysł likwidacji krakowskiego pomnika księdza Piotra Skargi okazał się niewypałem. Społeczny opór i ujawnienie błędnej polityki władz miasta zastopowały ponowioną po latach próbę wymazania z przestrzeni miasta zasłużonego duchownego i patrioty.
2022-05-27
Po upływie ponad czterdziestu lat od odrzucenia komunizmu wciąż mamy wątpliwości odnoszące się do przyszłości naszej Ojczyzny? Dla Europy znów nastały czasy niebezpieczne i nieprzewidywalne, spotęgowane wojnami prowadzonymi przez żołnierzy i wojnami ideologicznymi. To wszystko obliguje nas do walki o moralne odnowienie kraju, za którym powinno przyjść realne ODRODZENIE.
lipiec - sierpień 2022
Miesiące wakacyjne pomagają nam rozwijać naszą katolicką pobożność, wszak lipiec to w Kościele miesiąc poświęcony Krwi naszego Zbawiciela, zaś punktem kulminacyjnym sierpnia jest uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Lipiec/Sierpień 2022
Czy księża i biskupi wierzą w istnienie szatana? – na to pytanie stara się odpowiedzieć Jan Franczak w programie BookTube, na kanale PCh24TV. Dla ludzi wierzących istnienie zła, także zła osobowego to prawda płynąca wprost z Ewangelii i ostrzeżenie przed lekceważeniem inteligencji zła osobowego, walczącego o ludzkie dusze.
2022-08-15
Nasze media społecznościowe
SKCh im. Ks. Piotra Skargi na Facebooku
Nasze Stowarzyszenie na trwałe wpisało się do grona organizacji walczących o szacunek dla religii i ostrzegających przed próbami wypierania zasad chrześcijańskich z życia publicznego i prywatnego. O inicjatywach i akcjach podejmowanych przez SKCh dowiecie się Państwo także na Facebooku.