Redaktor Paweł Chmielewski to pisarz i publicysta katolicki, który nie chowa głowy w piasek nawet wobec najtrudniejszych problemów, trapiących Kościół Katolicki. Jego odważne, pełne faktów i odwołań źródłowych prelekcje wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Najbliższa okazja do wysłuchania red. Chmielewskiego i zadania mu pytań już w czwartek 15 grudnia w Elblągu.
2022-12-08 00:00:00
Ekipa PCh24TV zostaje bez studia w Warszawie! Mamy tylko trzy miesiące na znalezienie nowego lokalu, w którym będziemy mogli kontynuować działalność naszej internetowej telewizji. Prawda o otaczającym nas świecie, walka o ocalenie cywilizacji chrześcijańskiej oraz obrona polskości i Polski to nasza misja. Dlatego prosimy o pomoc w dalszym wypełnianiu tych zadań i dołożenie najmniejszej nawet „cegiełki” do akcji obrony obecności PCh24.TV w Warszawie.
2022-11-25 00:00:00
Prezentujemy Państwu drugą część naszego cyklu krótkich rozmów, w których diagnozujemy kondycję współczesnego świata oraz przybliżamy działania publiczne i kampanie, jakie w odpowiedzi na rozmaite kryzysy realizuje Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Naszym gościem jest Prezes Stowarzyszenia Sławomir Olejniczak. Tym razem opowiada on o konsekwencjach akcji pt. „Stop Komunii Świętej na rękę!”.
2022-12-07 00:00:00
Inspirowany ideologicznie i wspierany przez lewicowe środowiska pomysł likwidacji krakowskiego pomnika księdza Piotra Skargi okazał się niewypałem. Społeczny opór i ujawnienie błędnej polityki władz miasta zastopowały ponowioną po latach próbę wymazania z przestrzeni miasta zasłużonego duchownego i patrioty.
2022-05-27 00:00:00
Metodą chętnie stosowaną przez lewice różnych odcieni jest przyklejanie „łatek” przeciwnikom politycznym i ideologicznym. Powielane są neologizmy, w których narodowych socjalistów nazywa się prawicą i zaciera się zbrodnie dokonywane przez lewicowych przywódców. Stąd też w 89 numerze magazynu „Polonia Christiana” postawienie pytania – „Czy jesteś faszystą?”, a więc wrogiem neolewicy.
listopad - grudzień 2022
Chrystus jest Królem! Jest Panem naszego życia. Trzeba bowiem, ażeby królował – pisze św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Jakimż jest paradoksem, że Ten, przez Którego wszystko się stało, przyszedł na świat w lichej stajence, między zwierzętami. Tak jednak nasz Pan postanowił i tak się stało.
listopad/grudzień 2022
Ukraiński przywódca zaprzecza słowom płynącym z Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w sprawie wybuchu rakiet w leżącej na Lubelszczyźnie miejscowości Przewodów. „Zełenski oskarża Rosję o atak na Polskę, Biden ostrożny. O co toczy się gra?” – zapraszamy na program „Jaka jest prawda?”.
2022-11-17
Nasze media społecznościowe
SKCh im. Ks. Piotra Skargi na Facebooku
Nasze Stowarzyszenie na trwałe wpisało się do grona organizacji walczących o szacunek dla religii i ostrzegających przed próbami wypierania zasad chrześcijańskich z życia publicznego i prywatnego. O inicjatywach i akcjach podejmowanych przez SKCh dowiecie się Państwo także na Facebooku.