Bogdan Dobosz: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi daje trafne odpowiedzi na trafnie zadane pytania

wrzesień 2019
Bogdan Dobosz: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi daje trafne odpowiedzi na trafnie zadane pytania

Bogdan Dobosz: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi daje trafne odpowiedzi na trafnie zadane pytania

Słowa wsparcia płyną od Bogdana Dobosza, dziennikarza emigracyjnego i działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. Korespondent "Najwyższego Czasu" zauważa niekorzystne przemiany cywilizacyjne, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat i podkreśla ważność odpowiedzi na właściwie zdiagnozowane problemy, których udziela Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.
Zobacz inne kampanie Stowarzyszenia i Instytutu