IX Kongres Konserwatywny: Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – szermierz Kontrreformacji

październik 2012
IX Kongres Konserwatywny: Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – szermierz Kontrreformacji

IX Kongres Konserwatywny: Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – szermierz Kontrreformacji

Ksiądz Piotr Skarga Pawęski – szermierz Kontrreformacji - to temat IX Kongresu konserwatywnego zorganizowanego 27 października 2012 roku przez Instytut Ks. Piotra Skargi na Zamku Królewskim w Niepołomicach, w roku obchodów 400. rocznicy śmierci patrona.

 

Po otwarciu Kongresu przez prezesa Sławomira Olejniczaka, głos zabrał José Antonio Ureta. Temat jego prelekcji brzmiał: Renesans i protestantyzm jako początek dechrystianizacji Zachodu. Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły postaci patrona Instytutu i Stowarzyszenia. Ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład pt. Ksiądz Piotr Skarga a sprawa protestantyzmu, a prof. Grzegorz Kucharczyk mówił na temat: Ksiądz Piotr Skarga jako prorok swoich czasów.

 

W związku z 400. rocznicą śmierci Królewskiego Kaznodziei, Instytut po raz pierwszy przyznał nagrodę jego imienia. Pamiątkowe popiersie ks. Piotra Skargi oraz dyplom otrzymali: ks. prof. Tadeusz Guz oraz prof. Grzegorz Kucharczyk, których Zarząd Stowarzyszenia uhonorował za intelektualny wkład w propagowanie i ochronę kulturalnej spuścizny cywilizacji łacińskiej na polu naukowym, a także Społeczny Komitet Zwalczania Pornografii za propagowanie i ochronę zasad chrześcijańskich, dobrych obyczajów i moralności w życiu publicznym.

 

Podczas Kongresu uczestnicy obejrzeli film Jarosława Mańki pt. Skarga, a także wysłuchali fragmentów Kazań sejmowych autorstwa ks. Piotra Skargi w interpretacji aktora Andrzeja Roga.
Imprezę zakończył koncert chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni.

Dłuższą relację z IX Kongresu Konserwatywnym można przeczytać na portalu PCh24.pl.

Zobacz inne kampanie Stowarzyszenia i Instytutu