Kontakt


Stowarzyszenie Kultury
Chrześcijańskiej
im. Księdza Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
tel.: (12) 423 44 23
fax: (12) 628 06 13
e-mail: skch@piotrskarga.plInstytut Edukacji
Społecznej i Religijnej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
tel.: (12) 423 44 23
fax: (12) 628 06 13
e-mail: instytut@piotrskarga.pl

Bank:
Plus Bank S.A. Oddział w Krakowie
ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków
Nr konta: 81 1680 1062 0000 3000 0523 9205