APOSTOLAT FATIMY

Zasługą Apostołów Fatimy jest pomoc duchowa dla setek tysięcy katolików w Polsce, którzy dzięki temu wsparciu mogą zapoznać się z Orędziem Fatimskim i odpowiedzieć na wezwania Najświętszej Maryi Panny. Do Apostolatu Fatimy należą ludzie dobrej woli, zainspirowani wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej do nawrócenia świata. - Od Apostołów uczę się wiary i nadziei w pomoc Boga, szczególnie w tych najtrudniejszych momentach życia. Budujące dla mnie jest także, że są to osoby żarliwej i wytrwałej modlitwy. Często po rozmowie z Apostołem Fatimy zastanawiam się, czy i ja umiałbym tak wierzyć i ufać w takich sytuacjach próby – mówi Krzysztof Golec, odpowiedzialny za prace Apostolatu Fatimy.
 

Członkowie Apostolatu są regularnymi darczyńcami Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi, wspierając go swymi modlitwami i ofiarami. Uczestnictwo w Apostolacie Fatimy wiąże się z udzielaniem Instytutowi regularnego comiesięcznego wsparcia modlitewnego i finansowego.

W 2011 roku liczba członków AF przekroczyła już liczbę 40 tysięcy! Ta prężna grupa pomaga nam poprzez swe regularne ofiary prowadzić skuteczną ewangelizację.


Liczne przywileje

Uczestnictwo w tym pięknym dziele wiąże się z szeregiem przywilejów. Największym z nich jest pomoc duchowa dla setek tysięcy katolików w Polsce, którzy dzięki regularnemu wsparciu ze strony członków Apostolatu również mogą zapoznać się z Orędziem Fatimskim i odpowiedzieć na apele Najświętszej Maryi Panny.Ponadto za wszystkich członków Apostolatu i we wszystkich ich intencjach, 13. dnia każdego miesiąca odprawiana jest Msza Święta. W tych intencjach modlą się również zaprzyjaźnione z nami siostry klauzurowe.

Po roku uczestnictwa każdy Apostoł Fatimy bierze udział w losowaniu kilkudniowej pielgrzymki do Fatimy. Dwa razy w roku – w maju i październiku – grupy Apostolatu wyjeżdżają do Portugalii, by nawiedzić miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny. - W Apostolacie Fatimy jestem już przeszło 2 lata. (...) Wiem, że moja pomoc idzie na dobry cel (...). W sercu czułem, jak Matka Boża Fatimska mówi do mnie: „Adam, zapraszam Cię. Przyjedź do mnie”. (…) Spotkanie z Matką Fatimską było dla mnie czymś niezwykłym (...). Niesamowitym przeżyciem dla mnie była także droga krzyżowa w Arjustrel oraz sam fakt dotarcia niemal na koniec Europy, do brzegu Oceanu Atlantyckiego w Nazaré. (...) Mojej żonie i mnie podobało się szczególnie wieczorne nabożeństwo różańcowe w kaplicy objawień. Całej grupie, z którą uczestniczyłem w tej pielgrzymce, zamierzam podziękować za wspólnie spędzony czas, modlitwę oraz okazaną pomoc mojej żonie, która jest osobą na wózku inwalidzkim – napisał do nas uczestnik jednej z pielgrzymek, Adam Piekarz z Ornontowic.


Warto podkreślić, że z uczestnictwem w dziele Apostolatu Fatimy związanych jest ponadto wiele innych przywilejów…

Jak zostać członkiem Apostolatu Fatimy?

W pracach Apostolatu Fatimy można uczestniczyć poprzez codzienną modlitwę w intencjach Apostolatu oraz poprzez datek wynoszący 1 zł dziennie, czyli 30 zł miesięcznie, lub też 66 groszy dziennie, przy miesięcznych wpłatach 20 zł. Aby stać się Apostołem Fatimy, trzeba to zadeklarować oraz wybrać jeden z następujących sposobów wpłat comiesięcznych datków: 
 

1. Można osobiście zlecić swojemu bankowi comiesięczny przelew zadeklarowanej kwoty przy pomocy tzw. stałego zlecenia przelewu.
2. Można nas upoważnić do pobierania zadeklarowanej kwoty ze swego konta. Jest to łatwy i praktyczny sposób, dzięki któremu nie trzeba w ogóle chodzić do banku.
3. Można też zamówić segregator z 12 przekazami i używać ich przy wpłatach na poczcie lub w jakimkolwiek banku.

Ufamy, że Niepokalana Dziewica Maryja szczodrze obdarzy łaskami tych wszystkich, którzy pomagają w rozpowszechnianiu Jej Orędzia. W sprawie członkostwa w Apostolacie Fatimy prosimy o kontakt pod numerem telefonu (12) 423 44 23 lub za pośrednictwem strony internetowej: www.fatima.pl.