Prof. Bogdan Chazan - Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi nazywa rzeczy po imieniu

listopad 2019
Prof. Bogdan Chazan - Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi nazywa rzeczy po imieniu

Prof. Bogdan Chazan - Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi nazywa rzeczy po imieniu

Prof. Bogdan Chazan, wybitny lekarz i zasłużony obrońca życia, chwali Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi za propagowanie wartości ogólnoludzkich i chrześcijańskich, a przede wszystkim za jasny przekaz, zgodny z ewangeliczną dewizą: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie" (Mt 5, 33-37). Życząc powodzenia w dalszej działalności, prof. Chazan dziękuje Stowarzyszeniu za otrzymane popiersie ks. Piotra Skargi - wyróżnienie dla lekarza wyklętego za jego niezłomną postawę w obronie prawa każdego człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Zobacz inne kampanie Stowarzyszenia i Instytutu