Prof. Mieczysław Ryba: Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi broni naszej cywilizacji

grudzień 2019
Prof. Mieczysław Ryba: Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi broni naszej cywilizacji

Prof. Mieczysław Ryba: Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi broni naszej cywilizacji

Profesor Mieczysław Ryba zwraca uwagę, że Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi stoi na straży zasad i wartości cywilizacji chrześcijańskiej, diagnozując przy tym zagrożenia, które pojawiły się na Zachodzie i doprowadziły do kryzysu wiary, rodziny i Kościoła.