Znani dają świadectwo Bożego Miłosierdzia

wrzesień 2013
Znani dają świadectwo Bożego Miłosierdzia

Znani dają świadectwo Bożego Miłosierdzia

W Polsce zawsze wiele mówiło się o Miłosierdziu Bożym. Było głównym tematem Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej i zajmowało szczególne miejsce w nauczaniu św. Jana Pawła II. Instytut postanowił pokazać Polakom, jak działa ono w praktyce – tak powstała książka Świadectwo Bożego Miłosierdzia.

 

Dwóch autorów – Michał Wikieł i Bogusław Bajor, redaktor naczelny pisma „Przymierze z Maryją”, w 2014 roku podjęli się trudu zebrania świadectw różnych osób, które doświadczyły w swoim życiu Bożego Miłosierdzia.

 

Znaleźli się pośród nich Korespondenci i Przyjaciele Instytutu oraz wiele znanych osób świata medialnego, dziennikarskiego i artystycznego, jak kompozytor Michał Lorenc, dziennikarz Przemysław Babiarz, prezenterka telewizyjna Brygida Grysiak, publicysta Jan Pospieszalski, aktor Radosław Pazura czy piłkarz Marek Citko.

 

Przemysław Babiarz dzieli się osobistymi przemyśleniami na temat Koronki do Bożego Miłosierdzia, której propagowanie było jednym z zadań, jakie Instytut postawił sobie w tej kampanii: Język Koronki (poezja najwyższych lotów!) wyzwala dzisiejszego spieszącego się człowieka ze zgiełku rzeczywistości. Na co dzień przemawiamy innym językiem niż język Koronki, bardziej potocznym. Odmawiając ją, napełniamy się czymś, co przebija w nas tę skorupę potoczności, obojętności.

 

Książka była propagowana w całej Polsce za pośrednictwem akcji ulotkowej oraz w internecie. Udało się wydać ją w ogromnym jak na standardy współczesnego rynku wydawniczego nakładzie 365 tysięcy egzemplarzy. Uzyskała ona aprobatę kościelnej władzy diecezjalnej i doczekała się aż pięciu wydań. Autorem wstępu do publikacji jest ks. biskup Krzystzof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. 

 

Można ją zamówić wraz z różańcem na stronie www.UfamJezusowi.pl