Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele - międzynarodowa konferencja naukowa

2017-09-22
 Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele - międzynarodowa konferencja naukowa

Serdeczne zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele katolickim”, podczas której głos zabierze Sławomir Olejniczak, Prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi.

Celem planowanej konferencji jest krytyczny namysł nad zewnętrznymi i wewnętrznymi przyczynami procesu sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim i jego społecznym otoczeniu.

 

Międzynarodowe sympozjum odbędzie się w dniach 26-27 września 2017 r. w Auli Akademii Ignatianium w Krakowie.

 

Organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jaki sposób i w jakiej mierze zmiany w otoczeniu politycznym i społecznym wpływają na pogłębianie się procesów sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim?
  • Dlaczego Kościół katolicki traci swój moralny wpływ i autorytet w przestrzeni publicznej?
  • Czy jest to tendencja nieuchronna, a jeśli nie, to w jaki sposób jej zapobiec?

 

Podczas konferencji głos zabiorą m. in. Sławomir Olejniczak, Prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi; dr hab. Wojciech Buchner, prof. Ignatianum; Juan Carlos Aguilera Ph. D. (Universidad de los Andes, Chile); Asisstant Professor Rodrigo Figueroa-Weitzman (Universidad Andrés Bello, Chile); dr Wit Pasierbek SJ (Akademia Ignatianum; Fraternitas Iesu; dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 PROGRAM

 

 

 

26 września 2017 r.

 

9:00 – Msza św. w kaplicy Akademii Ignatianum (sala 402)

 

9:45 – otwarcie konferencji

 

Rektor Akademii Ignatianum

 

Przedstawiciele Fundación AngelicvM

 

Przedstawiciel Fraternitas Jesu

 

 

 

Sesja 1. Filozoficzno-teologiczne źródła sekularyzacji (Aula)

 

moderator: dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu)

 

10:00-10:15 – Juan Carlos Aguilera Ph. D. (Universidad de los Andes, Chile), Secularization and Freedom

 

10:15-10:30 – dr hab. Wojciech Buchner, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum), Sekularyzacja jako ars accommodandi: zmierzch katolickiej idei reprezentacji?

 

10:30-10:45 – dr Wit Pasierbek SJ (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu), U podstaw sekularyzacji: przyczyny teologiczno-filozoficzne

 

10:45-11:00 – dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pluralizm – prawda – autorytet.  Pytania o sekularyzację i dechrystianizację w Kościele katolickim

 

11:00-11:15 – dr Tomasz Dekert (Akademia Ignatianum), Reforma kultu a "ujęzykowienie sacrum"

 

11:15-12:00 – dyskusja

 

12:00-13:00 – lunch i kawa (sala 102)

 

 

 

Sesja 2. Przejawy sekularyzacji (Aula)

 

moderator: prof. dr hab. Bohdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński; Fraternitas Jesu)

 

13:00-13:15 – Asisstant Professor Rodrigo Figueroa-Weitzman (Universidad Andrés Bello, Chile), The condition of  the Church according to Cardinal Newman: opposition to the world and opposition of the world

 

13:15-13:30 – dr Arkadiusz Górnisiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Debata o sekularyzacji jako element sporu o nowoczesność

 

13:30-13:45 – dr hab. Mirosław Lakomy, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum), Rola mediów w procesie sekularyzacji

 

13:45-14:00 – mgr Teresa Mazan (Centrum Myśli Jana Pawła II), Dewaluacja wartości – symptomy, przyczyny, remedium

 

14:00-14:15 – mgr Łukasz Mrózek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Sekularyzacja w życiu młodego człowieka

 

14:15-14:30 – mgr Paweł Pistelok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sekularyzacja czy deprywatyzacja: socjologiczna próba uporządkowania dyskursu

 

14:30-14:45 – dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu), Teoretyczny model procesów sekularyzacji Kościoła

 

14:45-15:45 – dyskusja

 

15:45 – podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia obrad

 

 

 

 

 

27 września 2017 r.

 

Sesja 3. Drogi wyjścia z kryzysu (Aula)

 

moderator: dr Marek Lasota (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu)

 

10:00-10:15 – dr Krzysztof Matuszek (Akademia Ignatianum), Kościół w dobie postsekularyzacji

 

10:15-10:30 – dr inż. Henryk Ciurej (Fraternitas Jesu), Refleksja nad drogą wyjścia z kryzysu zeświecczenia

 

10:30-10:45 – mgr Sławomir Olejniczak (Instytut im. Ks. Piotra Skargi), Nie wstydźmy się Jezusa!

 

10:45-11:00 – mgr Ewa Agnieszka Pichola  (Uniwersytet Jagielloński), Co Dietrich von Hildebrand miałby do powiedzenia współczesnemu katolikowi?

 

11:00-11:15 – mgr Mateusz Kofin (Akademia Ignatianum), Przywracanie porządku – kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêa de Oliveira

 

11:15-11:30 – dr Piotr Musiewicz (Akademia Ignatianum, Stowarzyszenie "Misja EnChristo"), Nowa ewangelizacja jako próba przezwyciężenia sekularyzacji Kościoła

 

11:30-11:45 – mgr Krzysztof Tuduj (Stowarzyszenie Civitas Christiana; Koinonia Jan Chrzciciel), Nowa ewangelizacja w praktyce

 

11:45-12:45 – dyskusja

 

12:45 – podsumowanie i zamknięcie obrad

 

13:00 – lunch i kawa (sala 102)

 

Po więcej inforacji zapraszamy Państwa TUTAJ


 

 

25 sierpnia 2019 r. w godzinach 13-18 przy ul. Skośnej 4 w Krakowie odbędzie się wyjątkowy Piknik Misyjny. Wydarzenie organizowane przez Misjonarzy Kombonianów i Misyjny Ruch TUCUM to doskonała okazja, aby bliżej poznać działalność Zakonu w Afryce i Ameryce Łacińskiej.
W najbliższą sobotę 10 sierpnia o godz. 15.00 przed siedzibą Krakowskiej Kurii przy ulicy Franciszkańskiej 3 odbędzie się publiczna modlitwa w intencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Krakowski metropolita stał się celem ataków ze strony lewackich środowisk za to, że miał odwagę powiedzieć kilka słów prawdy o niebezpiecznej ideologii LGBT.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi rozpoczęło działalność w lipcu 1999 roku w Krakowie. Przez te 20 lat wspólnie z naszymi Korespondentami udało nam się zrobić naprawdę wiele. Przeprowadziliśmy już ponad 2 000 różnych akcji, pikiet, konferencji, protestów, które miały na celu obudzić uśpione sumienia Polaków i zaangażować ich w obronę wartości i zasad chrześcijańskich. Aby uczcić ten niezwykły jubileusz, na Mszy Świętej w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie zgromadziły się setki Przyjaciół Stowarzyszenia.
Minęło już 20 lat od chwili, kiedy grupa młodych działaczy katolickich powołała do istnienia Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Stało się to 28 czerwca 1999 r. w Krakowie.
To już dwie dekady w służbie na rzecz obrony wartości chrześcijańskich w Polsce. Z tej okazji zapraszamy Państwa do specjalnie przygotowanego serwisu internetowego jubileusz.piotrskarga.pl, w którym przygotowaliśmy wiele interesujących materiałów na temat działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.