Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele - międzynarodowa konferencja naukowa

2017-09-22
 Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele - międzynarodowa konferencja naukowa

Serdeczne zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Procesy sekularyzacji we współczesnym Kościele katolickim”, podczas której głos zabierze Sławomir Olejniczak, Prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi.

Celem planowanej konferencji jest krytyczny namysł nad zewnętrznymi i wewnętrznymi przyczynami procesu sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim i jego społecznym otoczeniu.

 

Międzynarodowe sympozjum odbędzie się w dniach 26-27 września 2017 r. w Auli Akademii Ignatianium w Krakowie.

 

Organizatorzy wraz z zaproszonymi gośćmi postarają się odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jaki sposób i w jakiej mierze zmiany w otoczeniu politycznym i społecznym wpływają na pogłębianie się procesów sekularyzacji i dechrystianizacji w Kościele katolickim?
  • Dlaczego Kościół katolicki traci swój moralny wpływ i autorytet w przestrzeni publicznej?
  • Czy jest to tendencja nieuchronna, a jeśli nie, to w jaki sposób jej zapobiec?

 

Podczas konferencji głos zabiorą m. in. Sławomir Olejniczak, Prezes Instytutu Ks. Piotra Skargi; dr hab. Wojciech Buchner, prof. Ignatianum; Juan Carlos Aguilera Ph. D. (Universidad de los Andes, Chile); Asisstant Professor Rodrigo Figueroa-Weitzman (Universidad Andrés Bello, Chile); dr Wit Pasierbek SJ (Akademia Ignatianum; Fraternitas Iesu; dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

 PROGRAM

 

 

 

26 września 2017 r.

 

9:00 – Msza św. w kaplicy Akademii Ignatianum (sala 402)

 

9:45 – otwarcie konferencji

 

Rektor Akademii Ignatianum

 

Przedstawiciele Fundación AngelicvM

 

Przedstawiciel Fraternitas Jesu

 

 

 

Sesja 1. Filozoficzno-teologiczne źródła sekularyzacji (Aula)

 

moderator: dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu)

 

10:00-10:15 – Juan Carlos Aguilera Ph. D. (Universidad de los Andes, Chile), Secularization and Freedom

 

10:15-10:30 – dr hab. Wojciech Buchner, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum), Sekularyzacja jako ars accommodandi: zmierzch katolickiej idei reprezentacji?

 

10:30-10:45 – dr Wit Pasierbek SJ (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu), U podstaw sekularyzacji: przyczyny teologiczno-filozoficzne

 

10:45-11:00 – dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pluralizm – prawda – autorytet.  Pytania o sekularyzację i dechrystianizację w Kościele katolickim

 

11:00-11:15 – dr Tomasz Dekert (Akademia Ignatianum), Reforma kultu a "ujęzykowienie sacrum"

 

11:15-12:00 – dyskusja

 

12:00-13:00 – lunch i kawa (sala 102)

 

 

 

Sesja 2. Przejawy sekularyzacji (Aula)

 

moderator: prof. dr hab. Bohdan Szlachta (Uniwersytet Jagielloński; Fraternitas Jesu)

 

13:00-13:15 – Asisstant Professor Rodrigo Figueroa-Weitzman (Universidad Andrés Bello, Chile), The condition of  the Church according to Cardinal Newman: opposition to the world and opposition of the world

 

13:15-13:30 – dr Arkadiusz Górnisiewicz (Uniwersytet Jagielloński), Debata o sekularyzacji jako element sporu o nowoczesność

 

13:30-13:45 – dr hab. Mirosław Lakomy, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum), Rola mediów w procesie sekularyzacji

 

13:45-14:00 – mgr Teresa Mazan (Centrum Myśli Jana Pawła II), Dewaluacja wartości – symptomy, przyczyny, remedium

 

14:00-14:15 – mgr Łukasz Mrózek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Sekularyzacja w życiu młodego człowieka

 

14:15-14:30 – mgr Paweł Pistelok (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sekularyzacja czy deprywatyzacja: socjologiczna próba uporządkowania dyskursu

 

14:30-14:45 – dr hab. Tadeusz Borkowski, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu), Teoretyczny model procesów sekularyzacji Kościoła

 

14:45-15:45 – dyskusja

 

15:45 – podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia obrad

 

 

 

 

 

27 września 2017 r.

 

Sesja 3. Drogi wyjścia z kryzysu (Aula)

 

moderator: dr Marek Lasota (Akademia Ignatianum; Fraternitas Jesu)

 

10:00-10:15 – dr Krzysztof Matuszek (Akademia Ignatianum), Kościół w dobie postsekularyzacji

 

10:15-10:30 – dr inż. Henryk Ciurej (Fraternitas Jesu), Refleksja nad drogą wyjścia z kryzysu zeświecczenia

 

10:30-10:45 – mgr Sławomir Olejniczak (Instytut im. Ks. Piotra Skargi), Nie wstydźmy się Jezusa!

 

10:45-11:00 – mgr Ewa Agnieszka Pichola  (Uniwersytet Jagielloński), Co Dietrich von Hildebrand miałby do powiedzenia współczesnemu katolikowi?

 

11:00-11:15 – mgr Mateusz Kofin (Akademia Ignatianum), Przywracanie porządku – kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêa de Oliveira

 

11:15-11:30 – dr Piotr Musiewicz (Akademia Ignatianum, Stowarzyszenie "Misja EnChristo"), Nowa ewangelizacja jako próba przezwyciężenia sekularyzacji Kościoła

 

11:30-11:45 – mgr Krzysztof Tuduj (Stowarzyszenie Civitas Christiana; Koinonia Jan Chrzciciel), Nowa ewangelizacja w praktyce

 

11:45-12:45 – dyskusja

 

12:45 – podsumowanie i zamknięcie obrad

 

13:00 – lunch i kawa (sala 102)

 

Po więcej inforacji zapraszamy Państwa TUTAJ


 

 

W czasie, kiedy zło coraz mocniej nas atakuje, potrzebna jest gorliwa modlitwa. Dlatego też zachęcamy do wspólnej modlitwy Różańcowej w intencji odnowy moralnej Polski i Polaków w wielu polskich miastach. Poniżej prezentujemy daty i miejsca, gdzie w najbliższych tygodniach odbędą się publiczne Różańce.
Klub Polonia Christiana zaprasza na kolejne pasjonujące spotkania w polskich miastach. W tym miesiącu będziemy gościć wielu znakomitych prelegentów m.in.: ks. prof. Tadeusza Guza, dr Aldonę Ciborowską czy mec. Jerzego Kwaśniewskiego.
Ostatnie kilkadziesiąt lat nauczania niemieckich pasterzy dowodzi niestety smutnej prawdzie o tym, że za Odrą ginie katolicka wiara. Jak to możliwe? Czy Watykan akceptuje tak zwane "nowoczesne oblicze Kościoła"?
Pomimo wielokrotnie składanych obietnic, licznych opinii prawników i ponad 36 tysięcy podpisów pod petycją do premiera Mateusza Morawieckiego, rząd nie podjął decyzji o rozpoczęciu procedury wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej, promującej niebezpieczną ideologię gender. Konwencję może jednak obalić Trybunał Konstytucyjny. Wystartowała właśnie zbiórka podpisów pod apelem do posłów na Sejm RP o zaskarżenie traktatu do Trybunału.
Zapraszamy do lektury życzeń z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kierowanych do Państwa przez Prezesa Stowarzyszenia im. Ks. Piotra Skargi - Sławomira Olejniczaka.