”Mitologia efektu cieplarnianego”

2010-03-12
”Mitologia efektu cieplarnianego”

„Mitologia efektu cieplarnianego” to temat wykładu wygłoszonego przez dr. Tomasza Teluka w ramach Akademii Niepoprawnej Politycznie przy Instytucie Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie. Spotkanie z założycielem Instytutu Globalizacji, ekspertem ekonomicznym i publicystą, odbyło się w czwartek (11 marca) w siedzibie Instytutu. Dr Teluk zauważył w swojej prelekcji, że działalność ruchu ekologicznego skierowana jest przeciwko życiu ludzkiemu, a człowiek traktowany jest jako zagrożenie.

Prelegent przypomniał, że lata 80. XX wieku były czasem tryumfu prawicy– lewica znajdowała się w głębokiej defensywie. – Poszukiwano wówczas pewnego punktu, który zjednoczyłby całą lewicę i padło właśnie na kwestie ekologiczne – mówił dr Teluk. Jego zdaniem, to właśnie ekologia zjednoczyła całą lewicę. – Postanowiono walczyć z cywilizacją przemysłową, z tradycyjnymi wartościami, z rodziną, pod hasłem ratowania matki natury – podkreślił.

Zdaniem założyciela Instytutu Globalizacji, zmiany klimatyczne są niezwykle ważnym elementem wykorzystywanym w celach politycznych. Stanowią pretekst do jak największej kontroli populacji, a w rezultacie do stworzenia rządu światowego. – Już przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze, który odbył się w grudniu ub. roku, istniał projekt wprowadzenia rządu globalnego, międzynarodowej instytucji, która kontrolowałaby globalną emisję dwutlenku węgla czyli decydowałaby, który kraj ile może czego produkować – mówił dr Teluk. Według niego, zapewne doszłoby do tego gdyby nie afera z wykradzeniem e-maili z korespondencji jednego z najbardziej szacownych ośrodków badających zmiany klimatu. – Afera ta spowodowała prawdziwą burzę medialną. W jej wyniku dowiedzieliśmy się, że dane które mają świadczyć o zmianach klimatu są zwyczajnie fałszowane na zlecenie polityczne – stwierdził prelegent.

Analizując ideologię tego ruchu coraz częściej dochodzę do wniosku, że jest to ruch skierowany przeciwko życiu ludzkiemu, ponieważ coraz częściej traktuje on człowieka jako emitenta dwutlenku węgla, emitenta gazów cieplarnianych – zauważył publicysta. – W myśl zasady: im mniej ludzi tym mniej dwutlenku węgla, proponuje się ograniczyć liczebność ludzkości – dodał.

Dr Teluk uważa, że największą perfidią przekazu ekologicznego jest wmawianie opinii publicznej, iż dwutlenek węgla jest największą trucizną. – Każdy kto skończył szkołę podstawową wie, że dwutlenek węgla jest gazem niezbędnym do rozwoju życia na ziemi i to też potwierdza w pewnym sensie tezę mówiącą o tym, że jest to ruch skierowany przeciwko życiu ludzkiemu, jeśli gaz niezbędny do życia nazywa się trucizną – stwierdził.

Przypomniał, że największym gazem cieplarnianym na Ziemi jest para wodna powstająca w wyniku parowania wody. Dwutlenek węgla powstający w wyniku przemysłowej działalności człowieka to zaledwie ¼ procenta emisji wszystkich gazów cieplarnianych. – Czy zmiana tej ilości do 1–, 2 proc. może w jakikolwiek sposób wpłynąć na naturę – pytał prelegent.

Przypomniał zasadniczą cechę klimatu – jego zmienność. Okresy ciepłe i zimne występują przemiennie. Dopiero w XIX w. zakończyła się mała epoka lodowcowa.

Wśród 10 najbardziej popularnych mitów związanych z globalnym ociepleniem dr Teluk wymienił twierdzenie, że Ziemię może uratować tylko ograniczenie rozwoju cywilizacyjnego, oraz przypisywanie ociepleniu klimatu wpływu na nasilenie się takich zjawisk jak tornada, powodzie i trzęsienia ziemi.

Dotychczas w ramach Akademii Niepoprawnej Politycznie swoje wykłady wygłosili dr Roman Konik („Święta Inkwizycja i jej czarna legenda”) oraz prof. Grzegorz Kucharczyk i dr Marian Małecki („Krzyżowcy Wojsko Chrystusa. Prawdziwa historia krucjat”). Celem Akademii jest odkłamywanie oraz uzupełnianie wiadomości, które z powodów poprawności politycznej oraz rozmaitych manipulacji są przemilczane czy też przedstawiane nieobiektywnie.

PiotrSkarga.pl
Tragiczny wypadek podczas pielgrzymki przerwał życie naszego Kolegi, który niósł fatimską nowinę do katolików na Ukrainie. Rafał Serafin zginął 14 lipca 2002 roku podczas służby Bogu i Maryi, zostawiając osamotnioną żonę i rocznego wówczas synka. Pamięć o Nim jest naszym podziękowaniem za dar wspólnej pracy z wspaniałym człowiekiem i oddanym czcicielem Matki Bożej z Góry Karmel.
Najnowszy film produkcji Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi pt. „Miłosierdzie. O Łasce i potępieniu” to znaczący zasób wiedzy na temat dobrodziejstwa Bożego Miłosierdzia. W spotkaniu podczas pokazu filmu w Szczecinie weźmie udział Krystian Kratiuk, redaktor naczelny PCh24.pl. Swoją obecność na spotkaniu zapowiedział także ks. Grzegorz Śniadoch IBP.
Decyzja Sądu Najwyższego USA, który stanął w obronie życia poczętych dzieci, wywołuje furię wśród propagatorów aborcji, którzy nie wahają się wykorzystywać nawet sejmowej trybuny do głoszenia swoich antyludzkich postulatów. W tej sytuacji sięgamy po Modlitwę Różańcową, która ma szczególną moc wynagradzania Panu Bogu za grzechy już popełnione i wypraszania przyszłych łask.
Autor legendarnych podręczników do historii Polski i monografii historycznych gościem Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie! Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Roszkowskim, który będzie mówił o swoim najnowszym podręczniku „Historia i Teraźniejszość 1949-1979”. Nasz gość zmierzy się z paniczną krytyką, formułowaną przez lewicowych dziennikarzy i naukowców, a także wskaże na największe luki i zaniedbania w świadomości historycznej polskiej młodzieży. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zadeklarował swój udział w tym spotkaniu.
Obrona dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, angażowanie katolików w życie społeczne, pobudzanie religijności, dbanie o dobre imię Polski i ochrona interesu narodowego – to główne kierunki już niemal ćwierćwiecznej działalności naszego środowiska. 28 czerwca Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, jego Darczyńcy i Przyjaciele obchodzą 23. rocznicę powołania stowarzyszenia.