5 Pierwszych Sobót - apel do papieża

czerwiec 2022
5 Pierwszych Sobót - apel do papieża

5 Pierwszych Sobót - apel do papieża

Uroczysty akt zawierzenia Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny wskazuje, iż Ojcu Świętemu bliskie jest znaczenie Objawień i Tajemnic Fatimskich. Jako wierni Kościoła Katolickiego uważamy, że teraz nadszedł czas, by wypełnić inną, niezwykle ważną prośbę Matki Bożej, przekazaną w 1917 roku trójce pastuszków. Dlatego apelujemy do papieża Franciszka o ustanowienie nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca dla całego Kościoła. 

W petycji przygotowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi katolicy z Polski zwracają się do papieża Franciszka zarówno z prośbą, jak i z podziękowaniem. Dziękują przede wszystkim za poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi - gest natury nie tylko religijnej, ale być może również o fundamentalnym znaczeniu dla dalszych losów wojny rosyjsko-ukraińskiej i przyszłości całej chrześcijańskiej cywilizacji.

Z kolei prośba, która stała się osią niniejszej petycji, dotyczy ustanowienia w Kościele Powszechnym nowego nabożeństwa. Matka Boża w Fatimie, oprócz potrzeby zawierzenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, wskazała na pierwsze soboty miesiąca jako na szczególnie uświęcone dni, w których wierni powinni przystępować do sakramentów Pokuty i Komunii świętej. Pragnęlibyśmy – tak jak Matka Boża – aby do tej pobożnej praktyki dołączyło się jak najwięcej naszych braci w wierze. To właśnie mogłoby się stać możliwe, gdyby nabożeństwo zostało ustanowione obowiązującym w całym Kościele, a ponadto wsparte papieskim orędziem wzywającym do praktykowania - piszą autorzy specjalnej prośby kierowanej wprost do papieża Franciszka. 

Wierni sygnujący tę petycję wskazują jednocześnie, iż Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót jest już znane w wielu miejscach świata, ale wciąż zbyt mało katolików o nim wie i zarazem decyduje się podjąć ów pobożny trud jego praktykowania. Gdyby papież Franciszek zdecydował się pozytywnie odpowiedzieć na prośbę wiernych zawartą w petycji, jej sygnatariusze deklarują gorliwe wsparcie dla Biskupa Rzymu w rozpropagowaniu takiego papieskiego aktu.

Gorąco zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę i podpisania prośby kierowanej do papieża Franciszka. Jako czciciele Matki Bożej, w sposób szczególny chcemy propagować Jej kult, m.in. poprzez odmawianie Różańca, uczestnictwo w Nabożeństwie Pierwszych Sobót i wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu zniewag, które płyną z ludzkich grzechów.