Dwa spotkania Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie

2021-09-16
Dwa spotkania Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie

„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.

 

Wiedza o relacjach z sąsiadami Polski oraz o postaciach, które miały znaczący wpływ na kształtowanie się postaw religijnych i patriotycznych w czasach nocy komunistycznej jest przydatna szczególnie w czasach przełomowych. Taki charakter czasom nam współczesnym nadają niewątpliwie aktualne wydarzenia, podczas których możemy obserwować rewolucyjne zmiany społeczne i polityczne w Polsce i w Europie.

Na ile na te zmiany starają się wpływać sąsiedzi, forsujący swoją politykę wobec Polski i na ile jesteśmy zjednoczeni wokół idei i wartości, dzięki którym przez wieki zachowaliśmy własną tożsamość narodową i kulturową – te pytania warto zadać sobie korzystając z wiedzy, jaką podzielą się z nami goście spotkań Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie.

W poniedziałek 20 września tematykę o historycznym podłożu stosunków Polski z sąsiadem zza Odry przedstawi profesor Grzegorz Kucharczyk. Naukowiec o wielkim dorobku, umiejący w przystępny sposób zainteresować słuchacza sprawami istotnymi dla naszej ojczyzny, będzie w czasie spotkania Klubu „Polonia Christiana” omawiał problem relacji polsko – pruskich, których pokłosiem jest odmienne spojrzenie dwóch narodów na wiele zagadnień etycznych, religijnych i politycznych.

Wykładu profesora Grzegorza Kucharczyka pod tytułem „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” będzie można wysłuchać w poniedziałek 20 września o godz. 18.00 w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

W kontekście beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dużego zainteresowania Jego życiem i działalnością niezwykle ciekawie zapowiada się drugie warszawskie spotkanie Klubu „Polonia Christiana”, zaplanowane na czwartek 23 września o godzinie 18.00 także w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Tytuł spotkania – „Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – wskazuje na ważny element działalności Prymasa Tysiąclecia, któremu przyszło zmierzyć się z atakiem ideologicznym i polityką niszczenia tożsamości kulturowej przez komunistów. Prelegentem, który przybliży nam ważny temat i dokonania Kardynała Wyszyńskiego, będzie dr hab. Rafał Łatka, historyk i politolog, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej, koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN pn. „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944 – 1989”.

 

Zapraszamy na spotkania w Warszawie:

- Klub „Polonia Christiana” w Warszawie z udziałem prof. G. Kucharczyka: „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos”. Data: 20 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 18:00. Miejsce: Sala konferencyjna – Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

- Klub „Polonia Christiana” w Warszawie z udziałem dr. hab. Rafała Łatki: „Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL”. Data: 23 września 2021 r. (czwartek), godz. 18:00. Miejsce: Sala konferencyjna – Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

Organizatorami Klubów „Polonia Christiana” są Stowarzyszenie „Polonia Christiana” oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

Na oba spotkania wstęp wolny.

Serdeczne zapraszamy!

Do Wrocławia zapraszamy na środę 27 października, na pokaz filmu pt. „Ordo Iuris. Kto za nimi stoi?”. Natomiast na czwartek 28 października warto zarezerwować czas na spotkanie z dr. Mariuszem Błochowiakiem z „Ordo Medicus” w Poznaniu, gdzie będzie można wiele dowiedzieć się o przemilczanych w mass mediach informacjach o tzw. pandemii koronawirusa. Gospodarzami obydwu spotkań będą miejscowe Kluby „Polonia Christiana”.
Redaktor Rafał Ziemkiewicz niedawno osobiście przekonał się, że trend ograniczenia wolności – przed którym często ostrzegał – dotknął także jego – został zatrzymany za poglądy na londyńskim lotnisku Heathrow odwożąc córkę na studia w Anglii. Znany pisarz i publicysta właśnie wydał książkę pt. „Strollowana rewolucja”, która trafia na rynek w rewolucyjnym dla świata okresie. Znany z ciętych ripost i figur retorycznych redaktor będzie na pewno ciekawym prelegentem i dyskutantem na poniedziałkowym (25 października, godz. 17.00) spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie.
Zmiany kulturowe po II wojnie światowej, infiltracja lewicowej myśli do hierarchów i duchownych Kościoła Rzymskiego i jego protestantyzacja (szczególnie na Zachodzie), odchodzenie od moralności chrześcijańskiej i otwarcie się na grzech – tak wiele tematów zawartych w kilkudziesięciominutowym filmie, którego powstanie będzie służyć stanięciu w prawdzie i obronie wspólnoty katolickiej, nie tylko w Polsce. Film ten powstał dzięki Przyjaciołom i Darczyńcom Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, pragnącym mieć swój wkład w obronę i odnowę Kościoła.
W najbliższy czwartek, 28 października o godz. 18.30, w Auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie o misji, jaką w Kościele Rzymskim ma do spełnienia Kościół w Polsce, będzie można porozmawiać z redaktorem naczelnym „PCh24.pl” i „PChTV” Krystianem Kratiukiem. Pomni słów wyniesionej na ołtarze Św. Faustyny nie możemy mieć wątpliwości, że znad Wisły powinna wyjść iskra, która rozpali na nowo wiarę i odnowi chrześcijaństwo.
Papież Benedykt XVI mówił o „klice homoseksualnej w Kościele”, papież Franciszek o „homolobby”. W Polsce mamy ostatnio do czynienia z ujawnianymi aktami pedofilii, których sprawcami są duchowni. Przenikanie do organizmu Kościoła Katolickiego ludzi żyjących w grzechu jest bolesne szczególnie wówczas, gdy są nimi pasterze, od których oczekujemy przeprowadzenia nas przez życie doczesne do zbawienia. Oczyszczeniu Kościoła i obronie naszej wspólnoty przed złem będzie służył film „Lawendowa mafia”, na którego premierowy pokaz zapraszamy w najbliższy wtorek 19 października na godzinę 18.00 do kina „Kijów” w Krakowie. „Lawendowa mafia” ujawnia mechanizmy i grupy lobbingowe, które pedofilię wprowadziły do organizmu Kościoła.