Egipt: SN nakazał Kościołowi koptyjskiemu zezwolić na rozwody i ponowny ożenek

2010-06-01 00:00:00

Niedawno egipski Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, zgodnie z którym Koptyjski Kościół Prawosławny musi zezwolić na rozwód i ponowny ożenek par chrześcijańskich. SN odrzucił apelację złożoną przez głowę tego kościoła Szenuda II. Zdaniem sądu „prawo do założenia rodziny jest prawem konstytucyjnym i dlatego nie wolno go nikomu odmawiać”.

Orzeczenie SN pojawiło się w związku ze sprawą koptyjki Hani Wasfi, która zwróciła się do Szenuda II z prośbą o anulowanie jej poprzedniego małżeństwa i zezwolenie na ponowny ożenek. Hierarcha odmówił, wówczas niezadowolona kobieta poszła do sądu. 

W Egipcie zawarcie małżeństwa cywilnego bez ceremonii religijnej nie jest uznawane. Sąd postanowił, że chrześcijanie, którzy stanowią 10 proc. społeczeństwa egipskiego mają takie samo prawo do ożenku i rozwodu jak muzułmanie i dlatego kościoły chrześcijańskie, bez względu na wyznawane doktryny religijne, muszą zezwolić parom na rozwód i ponowny ożenek. Od decyzji sądu nie ma odwołania.

Przywódcy Kościoła koptyjskiego zapowiedzieli, że nie będą stosować się do orzeczenia sądu. Ryzykują w ten sposób zaostrzeniem napięcia na linii Kościół-państwo.

Sekretarz Szenuda II bp Armiya wydał oświadczenie, w którym domaga się od egipskiego wymiaru sprawiedliwości poszanowania dla wolności religijnej i Kościoła koptyjskiego.

Źródło: AFP, AS
Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.