Finał kampanii „Uratujmy świat przed straszliwą karą!”

styczeń 2024
Finał kampanii „Uratujmy świat przed straszliwą karą!”

Finał kampanii „Uratujmy świat przed straszliwą karą!”

4 stycznia bieżącego roku – w rocznicę cudownego wydarzenia, gdy w Akicie zapłakała figura Matki Bożej – w kościele Santissima Trinità dei Pellegrini w Rzymie została odprawiona Msza Święta za wszystkie osoby duchowne, które polecili w swoich modlitwach uczestnicy kampanii propagującej kult Maryi z Akity.

Najświętszą Ofiarę sprawował ksiądz Dimitri Artifoni FSSP. Kapłan nie ukrywał podziwu wobec olbrzymiego odzewu ze strony Przyjaciół i Dobrodziejów Stowarzyszenia, w których imieniu przekazaliśmy do Wiecznego Miasta ponad 12 tysięcy kart z prośbą o modlitwę za bliskie im osoby duchowne.

Wcześniej do blisko 208 000 polskich domów trafiły materiały z akcji „Uratujmy świat przed straszliwą karą!”: książeczka autorstwa Jerzego Wolaka o objawieniach w Akicie, obrazek z wizerunkiem Matki Bożej z wydrukowaną na odwrocie modlitwą eucharystyczną przekazaną przez samą Maryję podczas akitańskich objawień oraz modlitwą za Kościół i Ojca Świętego, a także wspomniana już karta. Wszystko po to, aby Polacy mogli dowiedzieć się przed jakimi zagrożeniami - także dotyczącymi Kościoła -  ostrzegała świat Niepokalana w Akicie i jak możemy temu zapobiec.

Dziękujemy za tak liczy udział w naszej kampanii!