Homoseksualiści ponad prawem

2005-06-15
Homoseksualiści ponad prawem

Nielegalny przemarsz grup homoseksualnych ulicami Warszawy w dniu 11 czerwca 2005 r. pod ochroną policji przy jednoczesnym surowym traktowaniu przez nią przeciwników Parady Równości, stanowi kolejny dowód, że homoseksualiści to mniejszość uprzywilejowana, a nie dyskryminowana.

Gdyby jakakolwiek inna organizacja zlekceważyła w ten sposób zakazy władz, ich inicjatywa zostałaby od razu uniemożliwiona przez organy porządkowe. W przypadku organizacji homoseksualnych stało się jednak odwrotnie.

Kierując się rewolucyjnym fanatyzmem i mając świadomość poparcia lewicowych władz oraz laickich mediów, organizacje homoseksualne nie podjęły zgodnych z prawem procedur odwoławczych od decyzji Prezydenta Warszawy, ale zdecydowały się to prawo zlekceważyć prowadząc działania oparte o fakty dokonane.

Takie łamanie prawa usprawiedliwiali również samą swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych (Wicepremier Izabela Jaruga-Nowacka, Wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz i Wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz), którzy uczestniczyli w tym nielegalnym przemarszu.

Kolejnym potwierdzeniem coraz bardziej uprzywilejowanej pozycji grup homoseksualnych była ogromna propaganda ze strony laickich mediów na rzecz Parady Równości. Żadna inna grupa społeczna nie miała takiego medialnego wsparcia w postaci licznych publikacji czy audycji, których wydźwięk byłby tak wyraźnie jej przychylny.

Zlekceważenie zakazu władz miejskich, ochrona nielegalnej demonstracji przez policję, uczestnictwo w niej przedstawicieli rządu i parlamentu oraz ogromne propagandowe nagłośnienie Parady Równości świadczą o poważnych wpływach homoseksualnego lobby w świecie polityki i mediów.

Po wydarzeniach warszawskich trzeba jasno i wyraźnie stwierdzić, że homoseksualiści to wcale nie grupa dyskryminowana, ale jedna z najbardziej promowanych przez lewicowe władze i laickie media.

Tymczasem, w Polsce dyskryminowana jest właśnie społeczność katolicka, która sprzeciwia się publicznej promocji homoseksualizmu w naszym kraju.

Wystarczy wspomnieć ataki medialne na przeciwników ubiegłorocznych przemarszów w Krakowie i Warszawie czy też bezprawne zatrzymanie dystrybuowanych przez Pocztę Polską druków bezadresowych sprzeciwiających się promocji homoseksualizmu. Jak pamiętamy na skutek bezpośrednich nacisków Wicepremier Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz organizacji homoseksualnych poczta odmówiła SKCH im. Ks. Piotra Skargi dalszej dystrybucji tychże druków.

Jeszcze bardziej rażącym przejawem sprzyjania homoseksualistom i dyskryminowania katolików była zapowiedź ukarania przez MSWiA pracowników Urzędów Stanu Cywilnego, którzy ze względu na swoje sumienie i przekonania sprzeciwiali się przyszłej ustawie zobowiązującej ich do rejestracji związków jednopłciowych. W tym wypadku absurdalnie chciano wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec urzędników, zarzucając im brak przestrzegania nie istniejących przepisów prawnych.

Szykany ze strony lewicowych władz i propagandowy ryk laickich mediów są próbami zastraszenia katolików, którzy słusznie i coraz bardziej zdecydowanie manifestują swój sprzeciw wobec publicznej demoralizacji i promocji dewiacyjnych zachowań.

Wydarzenia w Warszawie tym bardziej powinny mobilizować nas do publicznego świadczenia o Bożych Przykazaniach w życiu osobistym i społecznym, ponieważ jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy i zawsze będziemy znakiem sprzeciwu wobec szerzącego się zła.
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.