Kampania antypornograficzna

2006-03-10 00:00:00
Kampania antypornograficzna

Na początku marca 2006 r. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Forum Kobiet Polskich, Sekcją Rodzin warszawskiego KIK-u i Redakcją Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga" rozpoczęło ogólnopolską akcję, której celem jest wprowadzenie ustawowego zakazu produkcji i rozpowszechniania materiałów pornograficznych w nowelizowanym kodeksie karnym oraz podjęcie ponownych prac nad inicjatywą o zakazie promowania przemocy w mediach.

Oficjalne rozpoczęcie antypornograficznej kampanii odbyło się 8 marca w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie, gdzie inicjatorzy akcji zorganizowali konferencję prasową pod hasłem: "O godność kobiet - stop pornografii". Podczas spotkania zaprezentowano dziennikarzom tekst apelu przeciw pornografii skierowany do Marszałka Sejmu RP (apel w całości dostępny jest na naszej stronie internetowej), pod którym zbierane będą podpisy. Akcja zbierania podpisów będzie trwała trzy miesiące i zakończy się przed wakacjami, czyli w czasie na który zaplanowano początek prac nad nowelizacją kodeksu karnego.

Konferencja prasowa była także okazją do zaprezentowania opinii publicznej negatywnych skutków pornografii a szczególnie jej zgubnego wpływu na psychikę dzieci i młodzieży. Piotr Kucharski z SKCh przypomniał zebranym nauczanie Kościoła Katolickiego na temat grzechu pornografii, cytując min. zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi, że pornografia "narusza poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, oglądający), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem wulgarnej przyjemności i niedozwolonego zarobku (...). Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych". (KKK 2354)

Na zakończenie konferencji inicjatorzy akcji wyrazili nadzieję na zebranie takiej ilość podpisów pod apelem, że głos sprzeciwu wzięty zostanie pod uwagę podczas prac nad nowelizacją kodeksu karnego i uda się wprowadzić zapis bezwzględnego zakazu produkcji oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych.

Apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP - wersja do pobrania

Apel do parlamentarzystów można znaleźć także na stronach internetowych:
Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie ze współtwórcą i obecnym prezesem Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris - mecenasem Jerzym Kwaśniewskim. Już w czwartek 7 marca będziemy mówić o zagrożeniach jakie niesie ze sobą federalizacja Unii Europejskiej i nacisk zewnętrznych sił na Polskę. Czy nasze społeczeństwo jest gotowe, by stawić im czoła?
9 października 1977 roku papież Paweł VI kanonizował ojca Szarbela, zmarłego w Wigilię 1898 roku duchownego maronickiego, mnicha i pustelnika, świętego Kościoła Katolickiego, znanego z licznych uzdrowień. Na czterech spotkaniach prowadzonych w obecności relikwii św. Szarbela, o życiu świętego opowie działacz katolicki Jacek Kotula.
Nasz Klub w Jarosławiu, wraz ze Stowarzyszeniem „Nasza Bezpieczna Przyszłość”, organizuje ciekawe wydarzenie! Przywracamy pamięć o wielkim biskupie, Polaku i patriocie - abp. Zbigniewie Szczęsnym Felińskim. Warto, przyjść, posłuchać i podyskutować o tej postaci oraz podobnych do niego wzorach świętości i polskości, i to w dodatku w obecności relikwii świętego hierarchy.
Klub „Polonia Christiana” w Warszawie powraca z kolejnym ciekawym wykładem. Zapraszamy na spotkanie z prof. Robertem Ptaszkiem (KUL), zatytułowane: „Fideizm. Groźne konsekwencje wiary bez rozumu”. Z wybitnym znawcą filozofii, wielokrotnym gościem naszych Klubów i konferencji spotkamy się - w nowej lokalizacji - już w środę 28 lutego.
Nasze środowisko w Szczecinie, po niezwykle udanych zeszłorocznych spotkaniach w ramach „klubowego” cyklu, powraca z nowym zaproszeniem, związanym z pewną nowością wydawniczą na rynku książek katolickich. Szczeciński Klub "Polonia Christiana" zaprasza bowiem na spotkanie z ks. dr. Romanem Piwowarczykiem, zatytułowane tak jak jego odkrywcza publikacja: „Arka Noego odnaleziona”.