Kampania antypornograficzna

2006-03-10
Kampania antypornograficzna

Na początku marca 2006 r. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wspólnie z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, Forum Kobiet Polskich, Sekcją Rodzin warszawskiego KIK-u i Redakcją Dwutygodnika Młodzieży Katolickiej "Nasza Droga" rozpoczęło ogólnopolską akcję, której celem jest wprowadzenie ustawowego zakazu produkcji i rozpowszechniania materiałów pornograficznych w nowelizowanym kodeksie karnym oraz podjęcie ponownych prac nad inicjatywą o zakazie promowania przemocy w mediach.

Oficjalne rozpoczęcie antypornograficznej kampanii odbyło się 8 marca w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie, gdzie inicjatorzy akcji zorganizowali konferencję prasową pod hasłem: "O godność kobiet - stop pornografii". Podczas spotkania zaprezentowano dziennikarzom tekst apelu przeciw pornografii skierowany do Marszałka Sejmu RP (apel w całości dostępny jest na naszej stronie internetowej), pod którym zbierane będą podpisy. Akcja zbierania podpisów będzie trwała trzy miesiące i zakończy się przed wakacjami, czyli w czasie na który zaplanowano początek prac nad nowelizacją kodeksu karnego.

Konferencja prasowa była także okazją do zaprezentowania opinii publicznej negatywnych skutków pornografii a szczególnie jej zgubnego wpływu na psychikę dzieci i młodzieży. Piotr Kucharski z SKCh przypomniał zebranym nauczanie Kościoła Katolickiego na temat grzechu pornografii, cytując min. zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego, który mówi, że pornografia "narusza poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, oglądający), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem wulgarnej przyjemności i niedozwolonego zarobku (...). Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych". (KKK 2354)

Na zakończenie konferencji inicjatorzy akcji wyrazili nadzieję na zebranie takiej ilość podpisów pod apelem, że głos sprzeciwu wzięty zostanie pod uwagę podczas prac nad nowelizacją kodeksu karnego i uda się wprowadzić zapis bezwzględnego zakazu produkcji oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych.

Apel do Posłanek i Posłów Sejmu RP - wersja do pobrania

Apel do parlamentarzystów można znaleźć także na stronach internetowych:
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.