Karawana na Litwie 2010

2010-09-15 00:00:00
Karawana na Litwie 2010

Czyniąc zadość pięknej tradycji, wolontariusze Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi a zarazem członkowie Krucjaty – Młodzi w Życiu Publicznym i Sekcji Rycerskiej Lepanto jak co roku wzięli udział w letniej karawanie TFP na Litwie, propagując orędzie Matki Bożej Fatimskiej i biorąc udział w obchodach 20. rocznicy odzyskania niepodległości przez ten kraj.

Niedługi pobyt (26 sierpnia do 2 września) był jak zwykle bardzo pracowity. Uczestnicy karawany odwiedzili kilka parafii oraz towarzyszyli Litwinom w ich patriotycznych i religijnych uroczystościach.

Podczas wizyty w parlamencie padło wiele ciepłych słów wdzięczności za pomoc ruchu TFP w odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Wyrażono także nadzieję na dalszą współpracę, by zdobyta wolność została właściwie wykorzystana.

Szczególnym momentem dla uczestników karawany, zwłaszcza Polaków, były chwile modlitwy spędzone w Ostrej Bramie przed cudownym obrazem Matki Bożej. Z Wilna karawana wyruszyła do zamku w Trokach. Tegoroczną wyprawę na Litwę wolontariusze zakończyli udziałem w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Kielmach oraz wizyta w nowo otwartym muzeum w Krożu na Żmudzi.

Piotrskarga.pl, GP
O losie kobiet, a w szczególności kobiet chrześcijańskich, w kręgu państw muzułmańskich opowie 5 października Konrad Ciempka. Spotkanie z dyrektorem krakowskiego biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, pod tytułem „Usłysz jej płacz”, w ramach Klubu „Polonia Christiana”, odbędzie się o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6 na krakowskim Kazimierzu.
W środę 27 września przypada 411 rocznica odejścia z świata doczesnego ks. Piotra Skargi, wielkiego patrioty i kaznodziei narodu. W imieniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła oraz pod pomnikiem ks. Piotra Skargi w Krakowie wieńce od członków i sympatyków stowarzyszenia złożyli przedstawiciele zarządu.
Środowiska patriotyczne północnej Polski uczciły 81. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych. III Patriotyczny Turniej Piłkarski Pamięci Żołnierzy NSZ, uroczysta Msza Święta, Marsz Pamięci Żołnierzy NSZ ulicami elbląskiej starówki oraz konferencja popularno-naukowa i koncert patriotyczny były doskonalą okazją do wspominania polskich patriotów, których powinniśmy dzisiaj naśladować, szczególnie wobec prób anihilacji naszej tożsamości narodowej i wartości od wieków budujących polskość.
Wiceprezes SKCh im. Ks. Piotra Skargi i prezes Stowarzyszenia „Polonia Christiana” wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dotychczasowe prace komitetu „Kraków dla kierowców”, który zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą likwidacji tzw. strefy czystego transportu w Krakowie.
Jak często praktykujący katolik zastanawia się nad losem dusz, które trafiły do czyśćca? Co możemy zrobić, by dusze bliskich trafiły do nieba? W jaki sposób o czyśćcu mówili święci i mistycy? Na te i inne pytania będzie można otrzymać odpowiedź podczas spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Krakowie, 28 września w czwartek, o godzinie 18.00 w „Miodosytni” przy ul. św. Wawrzyńca 6. Spotkanie z udziałem Grzegorza Felsa, autora niedawno wydanej książki pod tytułem „Ratujcie nas! Znaki z zaświatów. Święci i mistycy o duszach czyśćcowych”, będzie wyjątkową okazją do refleksji nad związkiem życia doczesnego i życia wiecznego.