Kolejni polscy wierni poświęcili się Najdroższej Krwi Chrystusa

lipiec 2019
Kolejni polscy wierni poświęcili się Najdroższej Krwi Chrystusa

Kolejni polscy wierni poświęcili się Najdroższej Krwi Chrystusa

Już po raz drugi przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z radością złożyli w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie zwój z nazwiskami Polaków, którzy odmówili Akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa.

Stowarzyszenie, zachęcone znakomitym wynikiem pierwszej edycji akcji Najdroższa Krwi Chrystusa - wybaw nas! w 2018 roku – gdy na apel odpowiedziało 88 536 osób – postanowiło ponownie zachęcić Polaków do tej wyjątkowej formy oddania czci Krwi Zbawiciela. Do niemal 57 tysięcy polskich domów wysłane zostały m.in. broszury przybliżające kult Najdroższej Krwi Chrystusa i zachęcające do kultywowania tego nabożeństwa. Ten sam pakiet można było zamówić również w odpowiedzi na nasz e-mailing oraz odwiedzając stronę www.KrewChrystusa.pl. W odpowiedzi na te wysyłki 2369 osób poświęciło się Krwi Zbawiciela. Nazwisko każdego uczestnika akcji zostało zapisane na pamiątkowym zwoju.

Finał kampanii – podobnie jak w poprzednim roku – zaplanowano na lipiec, miesiąc poświęcony Boskiej Krwi. 15 lipca 2019 roku pracownicy Stowarzyszenia przywieźli zwój do Bazyliki Grobu Bożego, kładąc go najpierw na Kamieniu Namaszczenia przy hallu głównym, czyli w miejscu, gdzie przygotowywano Ciało Pana Jezusa do złożenia w grobie. Następnie o godz. 12.30 wzięli udział w Mszy Świętej, podczas której modlili się za wszystkich uczestników akcji. Mszę w intencji uczestników kampanii odprawił ojciec Zacheusz Drążek OFM, gwardian Bazyliki Grobu Pańskiego.

W homilii o. Zacheusz przywołał postać św. Maksymiliana Marii Kolbego, który dla chwały Maryi i dla ewangelizacji wykorzystywał wszystkie możliwe środki przekazu. Podobnie dzisiaj, w dobie powszechnej komunikacji, zarówno duchowni, jak i świeccy powinni wykorzystywać media do szerzenia dobra i – jak w przypadku tej kampanii – propagowania nabożeństwa do Najdroższej Krwi Chrystusa. Oto fragment homilii o. Zacheusza:

Pomimo wszystkich trudności, jakich Kościół dziś doświadcza na całym świecie, mamy być wierni jego posłannictwu. [..] Bóg nie zostawił nas samych! Powiedział: nie bójcie się, ale idźcie i oznajmicie moim braciom: niech idą do Galilei. Naszą codzienną Galileą jest nasze życie - tam gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy. Naszą Galileą jest miejsce pracy, posługi. I do tej Galilei nas Jezus wzywa, aby czynić wielkie rzeczy. Bo do wielkich rzeczy zostaliśmy stworzeni - po to, żeby nie lękać się, marzyć o wielkich rzeczach. Tak jak święty Maksymilian Kolbe, franciszkanin, który został zamordowany zastrzykiem trucizny w Oświęcimiu, który miał wielkie marzenia, aby przez Maryję dla Jezusa dać wszelkie swoje siły, angażując wszelkie możliwe media, które w tamtym czasie były dostępne. O ileż bardziej my, którzy dzisiaj żyjemy w świecie telewizji, radia i internetu możemy ku Bożej Chwale wykorzystywać te dobra, które nam daje dzisiejszy świat. Głośmy Jezusa i zawierzajmy tych wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę. Tych, którzy się ofiarowali Jezusowi Chrystusowi - Jego Krwi Przenajświętszej.

Po Mszy św. zwój został na chwilę położony na Grobie Pana Jezusa. W Najświętszej Ofierze uczestniczyli także pan Jacek i pani Iwona z Warszawy, korespondenci Stowarzyszenia, którzy również wzięli udział w tej pobożnej akcji.

Dotychczas 90 905 Polaków dokonało osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa za sprawą tej kampanii.