Kolejny krok ku bezbożnemu prawu

2004-12-08
Kolejny krok ku bezbożnemu prawu

Z wielkim bólem przyjęliśmy informację, że Senat RP w dniu 3 grudnia 2004r. przyjął ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich mającą na celu prawne zrównanie związków homoseksualnych z instytucją małżeństwa i rodziny.

Ta haniebna decyzja jest nie tylko naruszeniem zapisów konstytucyjnych, ale przede wszystkim podeptaniem tysiącletniej tradycji chrześcijańskiej naszego narodu, której w tym względzie nie ośmielili się pogwałcić żadni najeźdźcy, zaborcy czy okupanci.

Pomimo licznych protestów obywateli i urzędników stanu cywilnego, rękami 38 senatorów popierających i 15 wstrzymujących się zostało przyjęte przez Senat RP prawo, stojące w rażącej sprzeczności z porządkiem natury i zasadami moralnymi nauczanymi przez Kościół.

Do ostatniej chwili nasze Stowarzyszenie podejmowało wysiłki, aby udaremnić przyjęcie tej sprzecznej z Dekalogiem ustawy.

Informację, że ustawa legalizująca związki homoseksualne znalazła się po raz kolejny w porządku obrad Senatu podano do publicznej wiadomości dopiero 30 listopada b.r.

SKCH mając tak niewiele czasu, postanowiło wykorzystać ostatnią deskę ratunku i zaprezentować opinii publicznej listę senatorów, którzy podpisali się pod projektem ustawy, aby poprzez poinformowanie ich wyborców wpłynąć na zmianę haniebnej decyzji. Listę tę postanowiliśmy opublikować w dniu głosowania w formie płatnych ogłoszeń na łamach dzienników "Rzeczpospolita" i "Życie". Niestety, obie gazety odmówiły nam publikacji wspomagając w ten sposób pośrednio homoseksualne lobby, które cały czas wywierało naciski na senatorów.

Ustawa chociaż przyjęta przez Senat, nie musi być uchwalona przez Sejm. Z tego też powodu nasze Stowarzyszenie będzie dalej prowadzić akcję w obronie małżeństwa przed prawnym zrównaniem z dewiacyjnymi związkami.

Pomimo szykan ze strony rządu za pośrednictwem Poczty Polskiej i blokady niektórych mediów, podejmiemy wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do uchwalenia tej haniebnej ustawy przez Sejm RP.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich naszych braci w wierze i ludzi dobrej woli, aby publicznie wyrażali swoje protesty przeciwko legalizacji związków homoseksualnych zbierając podpisy pod petycjami do Marszałka Sejmu lub przynajmniej osobiście kierując do niego listy.

Chcemy również podziękować, za odważną postawę, wszystkim urzędnikom stanu cywilnego, którzy wzorem pierwszych chrześcijan są gotowi raczej znosić prześladowania niż być wykonawcami bezbożnego prawa.

Ufamy, że Pani Jasnogórska, Królowa Polski, w obliczu tego "moralnego potopu" wesprze nasze wysiłki w walce z zakusami szatana i uchroni naszą Ojczyznę przed publiczną zmazą grzechu wołającego o pomstę do nieba.

Kraków, 8 grudnia 2004 r.

Sławomir OlejniczakSławomir Skiba
Prezes StowarzyszeniaWiceprezes Stowarzyszenia
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.