Kryzys cywilizacji - co dalej?

2006-02-20 00:00:00
Kryzys cywilizacji - co dalej?

"Schyłek Cywilizacji Zachodniej i nadzieje na przyszłość"- to tytuł sympozjum jakie już po raz drugi zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi.

W połowie lutego w zabytkowych wnętrzach pałacu-sanktuarium, miejscu narodzin św. Jacka Odrowąża w Kamieniu Śląskim, spotkali się prelegenci i słuchacze z Polski, Francji i Białorusi. Pośród prelegentów swoje referaty wygłosili m.in.: ks. prof. Tadeusz Ślipko SJ, Nelson Fragelli prezes francuskiego stowarzyszenia antyaborcyjnego Droit de Naitre (Prawo do Narodzin), Arkadiusz Robaczewski dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej, dr Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski), Radosław Brzózka (IEN), dr Mieczysław Ryba (Katolicki Uniwersytet Lubelski).

W trakcie trzydniowego spotkania jego uczestnicy zastanawiali się m.in. nad znaczeniem sztuki, zwyczajów i stylów w procesie Rewolucji i Kontrrewolucji, o czym mówił Nelson Fragelli. Ks. prof. Tadeusz Ślipko przypomniał zasadnicze kwestie związane z prawem własności w etyce chrześcijańskiej i jego błędnych interpretacjach w socjalizmie i liberalizmie. Dr Roman Konik w wykładzie "Czarna apokalipsa czyli kłamstwo dekolonizacji" demaskował obłudę dzisiejszego świata w relacjach z krajami afrykańskimi i cichą zgodę Zachodu na barbarzyńskie relacje panujące na tym kontynencie.

O integralnej koncepcji człowieka jako podstawie państwa dobrego i sprawiedliwego mówił Arkadiusz Robaczewski, zaś o kryzysie elit intelektualnych i ich udziale w kryzysie Cywilizacji Zachodniej - Radosław Brzózka (Instytut Edukacji Narodowej). Nad możliwymi wariantami i przyszłością Unii Europejskiej zastanawiał się w trakcie swojej prelekcji dr Mieczysław Ryba. Na koniec Piotr Dőerre (SKCh) w wykładzie na temat upadku Cesarstwa postawił prowokacyjne pytania o możliwe analogie między upadkiem Imperium Rzymskiego a czasami współczesnymi.

Ski
Odrzucenie zgłoszonego przez Lewicę projektu ustawy o wprowadzeniu bezkarności za zabijanie dzieci nienarodzonych do 12 tygodnia ciąży to sukces, ale jeszcze nie zwycięstwo środowisk opowiadających się za życiem. Pamiętajmy, że w szufladach sejmowych nadal czekają jeszcze trzy projekty proaborcyjnych ustaw, które także należy odrzucić. Pokażmy naszym parlamentarzystom, że Polska twardo stoi za życiem, które warunkuje przyszłość państwa i narodu.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił większością głosów projekt ustawy depenalizującej aborcyjne zabijanie dzieci nienarodzonych. Dzięki przekraczającej polityczne podziały postawie posłów, jednoznacznemu głosowi Kościoła oraz nadzwyczajnej mobilizacji społeczeństwa, nie powiódł się ustawowy zamach na konstytucyjnie gwarantowaną ochronę życia (art. 38 Konstytucji), umocnioną utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, a wywodzoną z przyrodzonej, niezbywalnej i nienaruszalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji).
11 lipca uznawany jest za symboliczną datę początku rzezi dokonywanej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów od 1943 roku aż do okresu po II wojnie światowej. Dopiero rozbicie band OUN/UPA i odcięcie ich od cywilnego zaplecza zakończyło pożogę, której rozmiar do dzisiaj przeraża. Przeraża tym bardziej, że wciąż nie brakuje na Ukrainie i w środowiskach emigracji ukraińskiej gloryfikatorów przywódców ruchu szowinistów, posługujących się najbardziej zbrodniczymi metodami; gloryfikatorów zbrodniarzy, których ofiarą padały dzieci, starcy i kobiety w ciąży.
Kontynuują misję świętego Benedykta – patrona Europy. Poznali prawdziwy smak życia. Oto mnisi, którzy przetrwali ogromny kataklizm, a następnie odbudowali wspaniały ośrodek duchowny w Nursji i własnym życiem dają przykład wzrastania do świętości. Takie spotkanie, jak to, które organizujemy dla Państwa już w piątek 19 lipca, nie zdarza się często. Zapraszamy – wstęp wolny!
5 lipca, w Pierwszy Piątek Miesiąca, w kościele Bożego Ciała w Krakowie odbyła się pierwsza wspólna modlitwa Apostołów Fatimy i Przyjaciół „Przymierza z Maryją”. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt osób na miejscu oraz ponad 650 za pośrednictwem internetu.