Ks. Isakowicz-Zaleski i Ks. Kantor: ugoda w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

2020-12-22
Ks. Isakowicz-Zaleski i Ks. Kantor: ugoda w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Kuria tarnowska wycofa pozew złożony w Sądzie Okręgowym w Tarnowie przeciwko księdzu Tadeuszowi Isakiewiczowi-Zaleskiemu, a duchowny opublikuje oświadczenie prostujące omyłkę, jaka znalazła się w treści tekstu umieszczonego 2 sierpnia na blogu księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Spotkanie pojednawcze dwóch stron, sfinalizowane podpisaniem ugody między ks. Isakowiczem – Zaleskim a reprezentującym kurię tarnowską ks. dr hab. Robertem Kantorem odbyło się 22 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w Krakowie (z inicjatywy zarządu SKCh), które było także zaangażowane w mediacje między stronami sporu.

 

Spór między tarnowską kurią a księdzem Tadeuszem Isakowiczem – Zaleskim miał swój początek w sierpniu br. za sprawą publikacji na blogu „isakowicz.pl” artykułu pt. „Krzywda pana Andrzeja, molestowanego seksualnie w wielu 13 lat przez ks. Stanisława P. z diecezji tarnowskiej”. Kuria tarnowska nie zgadzała się z nieprecyzyjnym wpisem krakowskiego kapłana na temat prowadzenia w diecezji tarnowskiej spraw związanych z pedofilią wśród duchownych, z kolei ks. Isakowicz-Zaleski, znany m.in. z swojej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych jako prezes Fundacji im. Brata Alberta, zapowiedział, że będzie dążył do wyjaśnienia sprawy opisanej na jego blogu. Problem dotyczył molestowanego ok. 30 lat temu 13-letniego chłopca, a sprawę mógł tuszować ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc.

Za sformułowanie umieszczone w treści artykułu na blogu prowadzonym przez prezesa Fundacji im. Brata Alberta ksiądz kanclerz Robert Kantor złożył pozew do Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko ks. Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu.

Dzięki mediacjom przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi i wyjaśnieniom stron sporu ustalono, że publikacja ks. Isakowicza-Zaleskiego nie była świadomym atakiem na osobę w ks. Roberta Kantora, niemniej była to niezręczność. Jenocześnie samo sformułowanie użyte przez prezesa Fundacji im. Brata Alberta mogło być odebrane jako podważenie prawidłowości działania tarnowskiej kurii i księdza kanclerza Roberta Kantora.

Poprzedzone mediacjami spotkanie pojednawcze, przeprowadzone we wtorek 22 grudnia w siedzibie SKCh w Krakowie w obecności dwojga prawników reprezentujących kurię tarnowską (adwokat Monikę Brzozowską i radcę prawnego Jerzego Pasiekę) oraz wiceprezesów Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Arkadiusza Stelmacha i Sławomira Skiby, zakończyło kilkumiesięczny spór.

Prezes Fundacji im. Brata Alberta zapewnił, że jego krytyczna ocena zawarta w sierpniowym artykule na blogu nie dotyczyła obecnych władz diecezji tarnowskiej, lecz poprzedników, a użyte sformułowanie było niefortunne. Stosowne sprostowanie ks. Isakowicz – Zaleski zadeklarował umieścić na swoim blogu.

Zarówno ze strony ks. dr hab. Roberta Kantora, jak i ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego obecni na spotkaniu usłyszeli nie tylko oczekiwaną deklarację zakończenia konfliktu ale także przyszłej dobrej współpracy w wyjaśnianiu trudnych dla Kościoła Katolickiego problemów, w tym przypadków pedofilii.

Ksiądz kanclerz Robert Kantor zadeklarował, że diecezja tarnowska jest otwarta na współpracę w dziele oczyszczania Kościoła, a ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski poinformował, że sprawy, które mu powierzają osoby zgłaszające przypadki podlegające ocenie kurii tarnowskiej będzie kierował do rozpatrzenia do właściwych osób w kurii. Obecnie krakowski ksiądz jest już powiernikiem trzech spraw, o których informację przekaże księdzu kanclerzowi Robertowi Kantorowi.

Podsumowując spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, wiceprezes Sławomir Skiba wyraził radość, że stowarzyszenie mogło być gospodarzem tak ważnego wydarzenia, które w przedświątecznej atmosferze zakończyło spór i pozwoli na dobrą współpracę w przyszłości.

 

JBDKP

Z radością informujemy, że akcja „Święty Benedykcie – broń mnie od złego!”, łącząca wsparcie odbudowy kościoła w zniszczonym przez trzęsienie ziemi miasteczku Nursja oraz propagowanie noszenia Medalika Św. Benedykta, zakończyła się wielkim sukcesem. Dzięki pomocy okazanej przez naszych Darczyńców ojcowie benedyktyni przeprowadzili niezbędne prace renowacyjne świątyni, fasady i dzwonnicy.
Jak poinformował portal PCh24.pl, jeszcze dziś mają trafić do Sejmu podpisy złożone pod projektem ustawy dotyczącej wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej i zastąpienia jej nowym aktem. Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zebrał ponad 150 tys. podpisów, przy wymaganych 100 tysiącach.
Niech Bożonarodzeniowy okres będzie okazją do dzielenia się Dobrą Nowiną, płynącą z narodzin Świętej Dzieciny w Betlejem i napełnia nas siłą na przetrwanie trudnych chwil oraz pozwoli nam uwolnić się od smutków, jakich nie szczędził nam mijający 2020 rok.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, których obchodzenie w tym roku będzie utrudnione przez utrzymywanie ostrego rygoru limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach. Dlatego Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi przygotowało akcję zgłaszania do premiera próśb o zmniejszenie tego limitu, tak aby nie dochodziło do przykrych sytuacji niewpuszczania wiernych do kościołów. Mimo krótkiego okresu zbierania podpisów petycję poparło już (na dzień 17 grudnia br.) ponad 12 tys. osób.
Debata o młodzieży pokazała to dobitnie. Jeśli leży nam na sercu przyszłość młodego pokolenia i naszej Ojczyzny to już ostatnia chwila, by bić na alarm. Najwyższy czas, by dać odpór demoralizacji oraz przejmowaniu umysłów dzieci i młodzieży przez środowiska bazujące na antywartościach i nihilizmie moralnym.