Niemiecki sąd karze dwóch księży za artykuł o nadużyciach seksualnych

2021-07-26
Niemiecki sąd karze dwóch księży za artykuł o nadużyciach seksualnych

Donos przeciwko polskiemu ks. prof. Dariuszowi Oko i redaktorowi naczelnemu niemieckiego czasopisma „Thelogisches” ks. prof. Johannesowi Stöhrowi złożył ks. Wolfgang Rothe, znany z publicznego błogosławienia par jednopłciowych i promowania ruchu LGBT. W swojej karierze ks. Wolfgang Rothe zasłynął m.in. z sprawowania funkcji wicerektora seminarium w Austrii, opisywanym w prasie jako „jaskinia potwornych pedofilów, teatr perwersji, habsburska Sodoma”.

 

Donos skandalisty

 

Ks. Wolfgang Rothe, autor donosu na ks. prof. Oko i ks. prof. Stöhra, stał się słynny po artykule włoskiego dziennika „Corriere della Sera”, opisującym to co działo się w austriackim seminarium, gdzie dochodziło do homoseksualnych orgii i alkoholowych imprez „urozmaicanych” seksem. Dowodami upadku seminarium było wykrycie przez austriacką policję na seminaryjnym komputerze ponad 40 tys. zdjęć i filmów pornograficznych, w tym zawierających sceny seksu ze zwierzętami i gwałt na pięcioletnim chłopcu. Do mediów trafiło m.in. zdjęcie ks. Wolfganga Rothe całującego się z jednym z kleryków seminarium.

Ujawnienie afery doprowadziło do przeniesienia ks. Wolfganga Rothe na stanowisko wikarego na przedmieściach Monachium, ale nie zmieniło jego preferencji. W bawarskiej parafii ks. Rothe publicznie błogosławi pary homoseksualne za co zasłużył już na „ostrzeżenie kanoniczne”, otwierające drogę do uruchomienia procesu usuwania księdza z stanu kapłańskiego. Otwarte opowiedzenie się po stronie ideologii LGBT skutkuje aktywnością ks. Rothe skierowaną na ściganie duchownych badających efekty powiązań i oddziaływania lobby szkodzącego Kościołowi.

 

Komu nie jest po drodze z nauką?

 

Naukowy artykuł ks. prof. Dariusza Oko, który stał się pretekstem do złożenia przez ks. Rothe donosu, zawierał opisy sytuacji, gdy władza w strukturach kościelnych była nadużywana a nadużycia seksualne – także wobec dzieci i kleryków – były tuszowane. Co istotne, w artykule, który posłużył niemieckiemu księdzu – skandaliście jako pretekst do złożenia zawiadomienia do prokuratury w Kolonii, ks. prof. Dariusz Oko posługuje się cytatami z wypowiedzi papieży – Benedykta XVI i Franciszka.

Redaktorem naczelnym niemieckiego czasopisma naukowego „Theologisches” jest dziewięćdziesięcioletni ks. prof. Johannes Stöhr, autor wielu publikacji teologicznych. Dużym dorobkiem naukowym może pochwalić się również ks. prof. Dariusza Oko, którego publikacja pt. „Lawendowa mafia”, wydana w 2020 roku, odbiła się szerokim echem w Polsce. Czytelnicy wydawnictw Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej Ks. Piotra Skargi (PCh24.pl, PCHTV) oraz magazynu „Polonia Christiana” (wydawanego przez Stowarzyszenie Polonia Christian) również znają ks. prof. Dariusza Oko z jasnych opinii, formułowanych na bazie olbrzymiej wiedzy naukowej.

 

Kara za niewygodne tematy

 

W atmosferze jaka panuje na Zachodzie wobec poruszania problemów pedofilii i LGBT nie dziwi fakt, że niemiecki sąd w błyskawicznym tempie wydał dwa wyroki nakazowe wobec ks. prof. Dariusza Oko i sędziwego ks. prof. Johannesa Stöhra. Za naukowy artykuł jego autor i redaktor naczelny czasopisma są zagrożeni karą od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Taka sankcja może być nałożona na obydwu duchownych za publikację materiału o homoseksualnych praktykach lobby działającego wewnątrz Kościoła katolickiego.

W obronę księży profesorów zaangażował się Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris z Polski, który skorzysta z pomocy prawników niemieckich z Frankfurtu. Są oni gotowi do obrony ks. prof. Dariusza Oko oraz ks. prof. Johannesa Stöhra przed niemieckimi sądami. Obrońcy obydwu duchownych deklarują, że w razie konieczności wystąpią także przed Trybunałem Konstytucyjnym w Karlsruhe oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Karanie za udokumentowany i fachowo napisany artykuł naukowy będzie sprawą precedensową w obliczu ofensywy ideologii LGBT i może okazać się wiele znaczącym precedensem, który będzie oddziaływał na kwestie wolności badań naukowych, sumienia i słowa na obszarze Unii Europejskiej.

Proces synodalny zostanie zainicjowany oficjalnie przez Papieża w Rzymie 9 i 10 października, 17 października proces ten zacznie się w Kościołach lokalnych. Jakie będą owoce wejścia Kościoła na drogę synodalną, w którym kierunku pójdą propozycje i postulaty zgłaszane w trójstopniowym procesie synodalnym oraz czym ostatecznie okaże się synod pod nazwą „Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”? Wokół tych zagadnień prowadzona będzie debata w czwartek 30 września w ramach Klubów „Polonia Christiana” z udziałem red. Tomasza Rowińskiego („Christianitas”) i red. Pawła Chmielewskiego (PCh24.pl). Tytuł klubowej debaty, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polonia Christiana”, brzmi „Synod o synodalności. Szanse i zagrożenia dla Kościoła i wiernych”.
W sobotę 18 września w Krakowie odbył się XVIII Kongres Konserwatywny, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Prelekcje i dyskusje toczyły się wokół tematu wiodącego – „Synodalność. Koniec Kościoła jaki znamy”. Wkroczenie Kościoła Powszechnego na drogę synodalną niesie za sobą wiele pytań nurtujących osoby zatroskane o przyszłość Kościoła oraz o to, czy nasza wspólnota wiary będzie trwać przy nauce niezmiennej od dwóch tysiącleci czy może da się porwać w odmęty „postępowych” przemian, ulegając degradacji i tracąc swoją autentyczność. Jak w trudnych czasach wytrwać w wierze i posłuszeństwie wobec nauk przekazanych nam przez naszego Zbawiciela – dyskutowano podczas XVIII Kongresu Konserwatywnego.
„Prymas Stefan Wyszyński wobec komunizmu i rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” oraz „Nowoczesność, antykatolicyzm, antypolonizm. Pruski etos” to tematy dwóch spotkań, które odbędą się w ramach Klubów „Polonia Christiana” w Warszawie. Organizatorami spotkań klubowych są Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „Polonia Christiana”.
Krakowski Klub „Polonia Christiana” już w środę 15 września 2021 r. gościć będzie red. Witolda Gadowskiego. Znany dziennikarz śledczy i komentator wydarzeń politycznych wygłosi prelekcję autorską o obecnej sytuacji „pandemicznej” i korzeniach tych decyzji, które wywróciły nasze dotychczasowe życie do góry nogami. Serdecznie zapraszamy Państwa do przybycia i udziału w tym ciekawie zapowiadającym się spotkaniu.
Kościół katolicki, aby pełnić swoją misję apostolską w współczesnym świecie, musi powrócić do swoich korzeni i w pełni iść drogą wyznaczoną nam przez Zbawiciela. Przeszkodą w wypełnianiu powołania Kościoła Chrystusowego są nie tylko jawni wrogowie cywilizacji chrześcijańskiej, ale także korzystające z osłony duchownych szat osoby, które zapomniały się w grzechu, szkodząc Kościołowi w jego wnętrzu. O skali tego problemu oraz o potrzebie oczyszczenia wspólnoty wiernych z zatrutych owoców opowie powstający w trosce o przyszłość Kościoła film „Lawendowa mafia” – film o konieczności wyboru dobra i prawdy.