Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie cenzury prewencyjnej i blokady kanału PCh24TV w serwisie YouTube

2022-09-17 00:00:00
Oświadczenie Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w sprawie cenzury prewencyjnej i blokady kanału PCh24TV w serwisie YouTube

W dniu 13 września 2022 r. redakcja portalu PCh24.pl, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, uzyskała informację o jednostronnej decyzji pracowników spółki zależnej Google LLC o zablokowaniu na siedem dni kanału PCh24TV – Polonia Christiana na platformie YouTube. Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża stanowczy protest wobec powtarzających się ze strony pracowników serwisu YouTube praktyk cenzorskich, które w rażący sposób łamią konstytucyjną zasadę wolności słowa, obowiązującą wszystkie funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środki społecznego przekazu.

 

Praktyki te stanowią naruszenie dóbr podmiotów, których właścicielem jest Stowarzyszenie. W najbliższym czasie Zarząd Stowarzyszenia zamierza podjąć stosowne kroki prawne względem Google LLC, jak również zawiadomić instytucje i organy państwa kompetentne w sprawach dotyczących rynku medialnego w Polsce.

 

Zarząd Stowarzyszenia pragnie ponadto zauważyć, iż od dłuższego czasu w Polsce i na świecie opinię publiczną poruszają informacje dotyczące działań spółek zależnych Google LLC, ze szczególnym uwzględnieniem właściciela platformy społecznościowej YouTube, które to działania naruszają konstytucyjną zasadę wolności słowa, jak również wypełniają znamiona praktyk monopolistycznych. Działania te, skutkujące naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, w odniesieniu do spółek zależnych Google LLC w innych sprawach potwierdził m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt 147/2022), jak również sygnalizował polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (apel koalicji 27 instytucji do Google i Apple w sprawie niejasnych reguł sklepów z aplikacjami). Wspólnym mianownikiem tych ocen jest stwierdzenie braku przejrzystości w działaniach spółek zależnych Google LLC.

 

W podobnie niejasnych okolicznościach doszło do nałożenia blokady przez serwis YouTube na kanał PCh24TV – Polonia Christiana. Pracownicy serwisu YouTube nie przedstawili uzasadnienia tej decyzji, jak również nie wykazali, by treści publikowane na w/w kanale w jakikolwiek sposób naruszały obowiązujące prawo. Lakoniczny, jednostronny komunikat mówiący o tym, iż zespół pracowników w/w serwisu uznał, że robocza wersja pierwszego odcinku serialu „Władcy świata” (poświęconego postaci Billa Gatesa) „narusza zasady dotyczące nieprawdziwych informacji medycznych”, nie może stanowić podstawy dla działań penalizujących i zarazem paraliżujących całokształt twórczości redakcji PCh24.pl w serwisie YouTube. Uznajemy tę decyzję za bezprawną, krzywdzącą i niepopartą jakimkolwiek materiałem dowodowym.

 

Uważamy ponadto, iż przestrzeń mediów społecznościowych, stanowiąca obecnie integralną część systemu środków społecznego przekazu, nie może funkcjonować wedle subiektywnych, autorytatywnych ocen dokonywanych przez zespoły zajmujące się faktycznie cenzurą prewencyjną, gdyż w sposób rażący łamie to art. 54 ust. 2 Konstytucji RP. Tenże zapis, pochodzący bezpośrednio z najwyższego obowiązującego w Polsce aktu prawnego, w ślad za międzynarodowymi gwarancjami wolności słowa, nie tylko gwarantuje wolność wyrażania poglądów, ale wprost zakazuje stosowania środków cenzury prewencyjnej wobec środków masowego przekazu. Troska o realizację tej zasady nie stoi w sprzeczności z dążeniem do poszanowania i propagowania własności prywatnej, które stanowi jeden z filarów ideowych środowiska skupionego wokół Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi od początku jego działalności.

 

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego odblokowania kanału PCh24TV w serwisie YouTube i zaprzestania stosowania podobnych praktyk przez Google LLC w przyszłości.

 

Zarząd Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi

Gdy 16 lat temu na ulice Warszawy wyruszył pierwszy „Marsz dla Życia i Rodziny” trudno byłoby uwierzyć, że w polskich miastach może dojść do masowych wystąpień zwolenników zabijania dzieci poczętych, że plakaty broniące życia poczętego będą dewastowane, a w mediach będą królować permisywne postawy i ataki na chrześcijaństwo. Dlatego po sukcesach tegorocznych pokojowych demonstracji na ulicach polskich miast nie możemy przerywać walki o przetrwanie rodzin i wartości cementujących nasz naród od ponad tysiąca lat. W obronie cywilizacji życia liczy się każdy umysł i każda para rąk.
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi nie zapomina o swoim Czcigodnym Patronie. W przypadającą na dzień 27 września rocznicę śmierci Sługi Bożego Księdza Piotra Skargi delegacja Stowarzyszenia na czele z prezesem Sławomirem Olejniczakiem złożyła wieńce z kwiatów pod pomnikiem ks. Piotra Skargi oraz przy Jego sarkofagu.
W naszym krakowskim Marszu dla Życia i Rodziny zdecydowanie warto pójść – dla siebie, dla bliskich, a przede wszystkim - dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli jednak ktoś jeszcze zastanawia się nad uczestnictwem w tym patriotycznym święcie rodzin, które rozpocznie się już w niedzielę 25 września o godz. 12 na Placu Matejki, poniższe argumenty rozwieją wszelkie wątpliwości.
Nie ma porządku społecznego bez pełnego miłości życia rodzinnego. Nie ma zdrowych relacji w rodzinie bez oparcia się o wartości cywilizacji życia. Jej wrogowie negują prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do wolności i do własności prywatnej, warunkującej wolność. Dlatego do udziału w Marszach dla Życia i Rodziny zachęcają znani obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej. Pamiętajmy – idąc w niedzielę 25 września w VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Krakowie okazujemy nasze wsparcie dla walki o zachowanie normalności w rodzinach, w narodzie i w Ojczyźnie.
Patriotyczne środowiska w Elblągu w sobotę 17 września organizują uroczyste obchody 80-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Pamięć o formacji walczącej z okupantami w czasie II wojny światowej i po wejściu na teren Rzeczpospolitej żołnierzy sowieckich, niosących na bagnetach niewolę i terror skierowany przeciwko polskiemu społeczeństwu, jest naszym honorem i obowiązkiem.