Pełne prawo do życia hołdem dla Jana Pawła II

2007-03-09
Pełne prawo do życia hołdem dla Jana Pawła II

Wszyscy mamy w pamięci niezłomną postawę Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie stawał w obronie prawa człowieka do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wystarczy wspomnieć słowa tego wielkiego Polaka, które wypowiedział na Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia 1991 r.: "Waszym posłannictwem jest zabezpieczenie w jutrzejszym świecie obecności takich wartości, jak (...) ochrona prawa człowieka do życia począwszy od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci."
 
Jak widać papieskie nauczanie nie pozostało bez echa w sumieniach Polaków. W dniach od 24 do 28 lutego b.r. Polska Grupa Badawcza przeprowadziła badanie opinii publicznej, z którego wynika, że aż 52,4 % Polaków opowiada się za konstytucyjnym zapisem prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, a 66,2 % uważa aborcję za zabójstwo nienarodzonego dziecka.
 
Ponadto na ręce Marszałka Sejmu spływają masowo apele o dokonanie w Konstytucji RP zapisu gwarantującego ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Według informacji podanych przez Kancelarię Sejmu otrzymano do tej pory ponad 182.000 podpisów w formie petycji zbiorowych lub indywidualnych (przeciw tylko 1806).
 
Jako przedstawiciele organizacji broniących prawa do życia oczekujemy, że polscy parlamentarzyści wezmą pod uwagę wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II oraz oczekiwania swoich wyborców i wprowadzą wyraźny zapis w artykule 38 Konstytucji RP, który zapewni każdemu Polakowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 
Jesteśmy przekonani, że taki zapis w Konstytucji RP byłby wielkim czynem polskich parlamentarzystów złożonym Papieżowi Polakowi jako hołd z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy Jego śmierci.
 
Warszawa, dnia 9 marca 2007 r.
 
 
Antoni Zięba - prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
Łukasz Wróbel - prezes Fundacji Pro
Sławomir Olejniczak - prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
Rośnie lista miejscowości, w których w niedzielę 15 maja odbędą się Procesje Różańcowe za Polskę. Dzień organizacji procesji łączy dwa ważne święta – w sobotę 14 maja przypada w tym roku święto Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, poniedziałek 16 maja to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, męczennika i patrona Polski.
- Chwilę przed atakiem Rosji na Ukrainę, na Ukrainie wprowadzono prawo niereglamentowania i nierejestrowania broni. Taka legislacja jest potrzebna również w naszym kraju, póki ryzyko wojny nie jest bezpośrednie. Jeśli będziemy ją planować na ostatnią chwilę, to ona obywatelom nie pomoże – mówił Jacek Hoga na łamach portalu „Siódma9.pl”. Spotkanie z prezesem Fundacji Ad Arma w ramach Klubów „Polonia Christiana” odbędzie się w czwartek 19 maja w Krakowie.
Czy władze samorządowe, szczególnie w dużych miastach, przy wydawaniu milionów złotych z lokalnych budżetów biorą pod uwagę potrzeby i opinie mieszkańców? Takie pytanie rodzi się po analizie raportu „Gdzie naprawdę potrzebna jest zieleń?” opracowanego na podstawie badania opinii, które zrealizowało Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Udostępniamy Państwu pełną wersję raportu, w którym mieszkańcy Małopolski poddali głębokiej krytyce poczynania władz Krakowa.
Zieleń na zabetonowanych blokowiskach czy posadzenie drzewa na zabytkowym placu Starego Miasta? Zakup sprzętu dla szpitali czy kolejna droga i niekonieczna przebudowa przestrzeni publicznej? Co sądzą mieszkańcy Krakowa oraz osoby czujące związek z Krakowem o polityce władz miasta w zakresie urządzania terenów zielonych i rekreacyjnych? O tym zostaną poinformowani dziennikarze podczas briefiengu pod Urzędem Miasta Krakowa już 12 maja o godzinie 12.00.
Pod koniec kwietnia przedstawiciele Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi udali się do klasztoru sióstr augustianek w Krakowie na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. Przez kilka dni przebywała tu bowiem delegacja z Cascii, na czele z ojcem Luciano De Michieli’m, rektorem sanktuarium św. Rity i burmistrzem miasta Mario De Carolis’em. Oficjele docenili wkład Stowarzyszenia w propagowanie kultu św. Rity, przekazując na ręce naszych przedstawicieli piękne upominki.