Petycja do posłów o zaskarżenie konwencji stambulskiej w Trybunale Konstytucyjnym

maj 2019
Petycja do posłów o zaskarżenie konwencji stambulskiej w Trybunale Konstytucyjnym

Petycja do posłów o zaskarżenie konwencji stambulskiej w Trybunale Konstytucyjnym

Choć rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie wskazywał na liczne zagrożenia związane z tzw. konwencją stambulską, to do dziś nie wypowiedział tego niebezpiecznego dokumentu, który „pod pozorem walki z przemocą wobec kobiet”, promuje ideologię gender. Dlatego też Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi postanowiło zwrócić się do swoich Korespondentów, by ci zaapelowali do posłów o zaskarżenie konwencji w Trybunale Konstytucyjnym.

 

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana jako konwencja stambulska, to niebezpieczny dokument, który pod pozorem „walki z przemocą wobec kobiet” wprowadza do polskich szkół i sądów ideologię gender, uderza w wartości chrześcijańskie, a nawet sprzyja zabijaniu nienarodzonych dzieci, co oznacza, że na wielu płaszczyznach jest niezgodny z polską Konstytucją.

 

W związku z tym Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi kontynuuje działania mające na celu zaskarżenie konwencji stambulskiej w Trybunale Konstytucyjnym. Na stronie ZatrzymajGender.pl/apel trwa zbiórka podpisów, dzięki której można przekazać posłom swój sprzeciw wobec ideologii gender i zaapelować o zaskarżenie konwencji. Wszystkie petycje z nazwiskami sygnatariuszy trafiają do posłów z klubów PiS, Kukiz’15, a także kół poselskich Wolni i Solidarni oraz Konfederacja.

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował gotowy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zaskarżenie konwencji. Aby to uczynić konieczne są podpisy 50 posłów. Zachęcamy do podpisania naszej petycji na stronie internetowej ZatrzymajGender.pl/apel.