Pomóż pokazać prawdę o Ordo Iuris

2021-07-01
Pomóż pokazać prawdę o Ordo Iuris

Sól w oku lewicy i liberałów obyczajowych, podmiot ataku feministek i pseudopostępowych organizacji europejskich. O Ordo Iuris mówi się i pisze w Stanach Zjednoczonych i w Brukseli, powielając nieprawdziwe stereotypy. Teraz mamy szansę pokazać prawdę o Ordo Iuris i wkładzie tej organizacji w obronę cywilizacji chrześcijańskiej, pomagając w powstaniu filmu, którego realizacji podjęło się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Ks. Piotra Skargi.

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

 

Skuteczność działania Ordo Iuris w obronie tradycyjnych wartości i stopowanie zapędów działaczy radykalnie lewicowych budzą agresję środowisk, które dążą do zrewolucjonizowania systemu prawnego i obyczajowości w Polsce. Obnażanie niekonstytucyjności zmian w działalności placówek oświatowych, uczelni czy instytucji publicznych to jeden z warunków ocalenia tego, co przez wieki stanowiło o naszej tożsamości narodowej i kulturowej. Światowa lewica, działając pod przykrywką źle rozumianego postępu, od dawna prowadzi swój „marsz przez instytucje”, wymuszając zmiany, które są bezprawne lub dyskryminują osoby o tradycyjnych poglądach.

Fakt pojawienia się Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, broniącego zdobyczy cywilizacji chrześcijańskiej nie tylko na gruncie polskim, okazał się niezwykle ważny dla tworzenia szerokiego frontu podmiotów nie zamierzających biernie patrzeć na wprowadzaną tylnymi drzwiami deprawację społeczeństwa i deregulację systemu prawnego, wdrażaną pod dyktando lewackich organizacji i środowisk.

Trafną diagnozą obecnie zachodzących rewolucyjnych zjawisk jest opis zamieszczony na stronie internetowej Ordo Iuris, w którym czytamy: „Uważny obserwator bez trudu dostrzeże radykalizm, z jakim podejmuje się dziś krytykę istniejącego ładu społecznego. Nie służy ona jednak jego oczyszczeniu, lecz stanowi atak na jego fundamenty, również te, które wyraźnie poświadcza i afirmuje Konstytucja RP. Dzieje się to często przy bierności instytucji, które ładu społecznego winny bronić w pierwszej kolejności. Głos upominającego się o jego poszanowanie społeczeństwa obywatelskiego jest często, de facto, ignorowany przez władzę, w przeciwieństwie do natarczywych postulatów wąskich środowisk, kwestionujących ten ład.”

Działając od 2013 roku Ordo Iuris osiągnęło już wiele sukcesów, które stały się barierą dla lewackich akcji czy prób tworzenia precedensów, mających docelowo doprowadzić do erozji naszych wartości – znaczenia rodziny w społeczeństwie, poszanowania religii czy obrony wolności obywatelskich.

O dokonaniach Ordo Iuris pisaliśmy wielokrotnie w mediach Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Przy okazji trwającej właśnie zbiórki pieniędzy na wyprodukowanie filmu rzetelnie przedstawiającego Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, na portalu PCh24.pl piszemy: „Działania Instytutu to realna pomoc najsłabszym, bezbronnym i pozostawionych samym sobie w starciu z machiną państwa, zawiłego prawa czy organizacji międzynarodowych. Wymieńmy choćby sprawy pani Julii Pawlak i jej dzieci, pomoc Norweżce Silje Garmo, a także rodzinie den Hertogów, którym próbowano odebrać ich pociechy. A takich przykładów jest wiele i o nich opowiemy w naszym filmie. Jednak, aby możliwe było jego powstania, potrzebujemy wsparcia naszych Widzów.”

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

Dzięki powstaniu filmu o Ordo Iuris chcemy dać Państwu odtrutkę na falę kłamstw, jaka wylewana jest na tę organizację. Każdy, kto wesprze powstanie filmu, otrzyma dostęp do materiału w pierwszej kolejności. Zależy nam, aby prawda o Ordo Iuris jak najszybciej dotarła do tysięcy odbiorców, dlatego apelujemy o wsparcie tej inicjatywy, odkłamującej przekaz płynący z mediów wrogich cywilizacji chrześcijańskiej i jej obrońcom.

 

Pomóż nam pokazać prawdę o Ordo Iuris i wesprzyj produkcję tego filmu!

 

Powieść George’a Orwella „Rok 1984” była zakazana w PRL. System uczulony na krytykę nie mógł jej tolerować obnażania jego prawdziwej dyktatorskiej twarzy. Czy film w reżyserii Łukasza Korzeniowskiego pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0” będzie również nie do zniesienia dla rozlewających się współczesnych totalitaryzmów, zawłaszczających sobie prawo do decydowania o nas i naszym życiu? Kinowa premiera filmu pt. „Rok 1984. Totalitaryzm 2.0" odbędzie się w Warszawie, w kinie „Luna” już 1 grudnia 2021 r. (w środę), godz. 19:00.
„Przebudowa Kościoła. Wszystko może się zmienić” – to temat spotkania z redaktorem PCh24.pl i PChTV Pawłem Chmielewskim w najbliższy czwartek, 25 listopada. Na prelekcję i dyskusję zaprasza Klub „Polonia Christiana” w Szczecinie na godz. 18.30 do auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124. Wstęp wolny.
„Nie taki opozycjonista. Ks. H. Gulbinowicz w rzeczywistości społeczno – politycznej PRL” – to temat dwóch spotkań z dr. hab. Rafałem Łatką, na jakie zapraszamy w ramach Klubów „Polonia Christiana” do Warszawy (18 listopada) i Gdyni (19 listopada).
Wielkopolska, Ziemia Lubuska i Małopolska – tak geograficznie lokują się nowe inicjatywy publicznych modlitw różańcowych. Wielka duchowa siła różańca od wieków jest wsparciem dla wiernych w trudnych chwilach i sposobem podziękowania za dary, jakimi nas obdarza Stwórca.
Mieszkańców Rzeszowa i wszystkich pragnących włączyć się w modlitwę różańcową zachęcamy do udziału w spotkaniu modlitewnym „Różaniec na szaniec”. Modlitwa odbędzie się w sobotę 13 listopada o godzinie 12.00 w centrum Rzeszowa, na skrzyżowaniu al. Łukasza Cieplińskiego i al. Józefa Piłsudskiego. Organizatorem modlitw różańcowych w trzech małopolskich miastach jest Fundacja Pro – Prawo do Życia przy wsparciu Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.