Prawo do promowania dewiacji?

2005-11-24

Po zatrzymaniu uczestników nielegalnego Marszu Równości w Poznaniu (19 listopada 2005) środowiska promujące w Polsce homoseksualizm podniosły wrzawę o rzekomym łamaniu przez władze obywatelskiego prawa do zgromadzeń.

Jednak nikt nie wspomniał, że takie zgromadzenia, których celem jest promowanie dewiacyjnych postaw i zachowań, są publicznym aktem uderzającym w szczególną pozycję małżeństwa i rodziny w społeczeństwie.

Jak to miało miejsce w wielu krajach europejskich, danie homoseksualistom prawnej swobody do demonstrowania swoich dewiacyjnych postaw prowadzi z czasem do dalszych roszczeń prawnych ze strony tej grupy, aż do pełnego zrównania w prawach par homoseksualnych z małżeństwem i rodziną.

Zakazując Marszu Równości w Poznaniu władze postąpiły słusznie nie tylko z moralnego punktu widzenia, ale również zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, który nakłada na władze państwowe obowiązek otaczania małżeństwa, będącego związkiem kobiety z mężczyzną, oraz rodziny ochroną i opieką. Ta ochrona i opieka nie może mieć tylko wymiaru materialnego, ale również obyczajowy, aby chronić prawnie małżeństwo i rodzinę przed różnego rodzaju "alternatywnymi związkami", które uzurpują sobie ich prawa, ale nie są w stanie wypełniać ich zadań i obowiązków.

Tragiczne skutki zrównania dewiacji z instytucją małżeństwa i rodziny już są widoczne w społeczeństwach zachodniej Europy. Unikanie potomstwa, okaleczenie psychiczne dzieci z niepełnych rodzin pogłębiają katastrofalną już sytuację moralną i demograficzną europejskich społeczeństw.

Zakaz Marszu Równości w Poznaniu należałoby zatem uznać nie za łamanie prawa do wolności zgromadzeń promujących patologie społeczne, ale za przejaw polityki prorodzinnej, która nie tylko ograniczałaby się do "becikowego", ale również zajmowałaby się profilaktyką zagrożeń jakie niesie m.in. homoseksualna rewolucja kulturalna.

Wściekłość homoseksualnego lobby, z "Gazetą Wyborczą" na czele, wobec wydarzeń w Poznaniu zaowocowała zmasowaną kampanią medialną i próbą zorganizowania pod koniec tego tygodnia wieców poparcia dla tej dewiacyjnej imprezy. Swój udział w manifestacjach zapowiedziały również osoby publiczne. Wreszcie przedstawiciele homoseksualnego lobby ujawnią swoje prawdziwe oblicze, które do tej pory skrzętnie skrywali pod maską moralnego autorytetu.
Z wielką radością informujemy, że rozpoczęliśmy dystrybucję najnowszego kalendarza „366 dni z Maryją”. Tym razem drukarnię opuściło aż 770 tysięcy egzemplarzy, których motywem przewodnim jest Najświętszy Sakrament.
Klub Polonia Christiana zaprasza na kolejne interesujące spotkania. Tym razem powitamy Państwa w Krakowie i Warszawie, gdzie będziemy dyskutować o przebiegu Synodu Amazońskiego konsekwencjach z nim związanych, a także dowiemy się więcej o tym, jak działa zakłamany świat cenzury na przykładzie PRL.
Aż 2900 lilii trafiło przed oblicze Matki Bożej w portugalskiej Fatimie. Kwiaty te, wraz z długim, ozdobnym zwojem zawierającym m.in. Akt poświęcenia się Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz nazwiska wszystkich uczestników tej edycji, złożyliśmy w Kaplicy Objawień fatimskiego sanktuarium. W intencji naszych Przyjaciół odmówiona została także modlitwa różańcowa.
W ramach kampanii „Święty Benedykcie, broń mnie od złego!” w trzecim kwartale 2019 roku do polskich rodzin trafiło 282 790 medalików krzyżowych św. Benedykta.
25 października aktywiści LGBT zamierzają przeprowadzić w polskich szkołach kolejną edycję tzw. „tęczowego piątku”. Na terenie placówek edukacyjnych w całej Polsce może dojść do licznych prób homoseksualnej deprawacji dzieci i młodzieży, dlatego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi zbiera podpisy pod petycją do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz wszystkich kuratoriów w naszym kraju, w której Polacy sprzeciwiają się propagowaniu dewiacji wśród najmłodszych.